Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/11/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΦΙΛΤΡΟ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Lab12 Gordian

Lab12 Gordian

Lab12 Gordian

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Φίλτρο/Προστατευτικό από υπερτάσεις/Αναλυτής ποιότητας τροφοδοσίας.
Μέγιστη παροχή ρεύματος: 20Α
Παροχή: Καλώδιο Lab12 knack, IEC C20.
Ρευματοδότες: 2x σούκο υψηλής ισχύος (15Α), 4x σούκο χαμηλής ισχύος (4Α).
Δυνατότητες: Διόρθωση συντελεστή ισχύος, Φίλτρο EMI (High/Low), Τοπολογία φίλτρου (CMF/DMF), έλεγχος Φάσης/Γείωσης.
Ρυθμοί λειτουργίας: Αυτόματος (adaptive), χειροκίνητος.
Προστασία: Από υπερτάσεις.
Ανάλυση ποιότητας: Μέτρηση τάσης/ρεύματος/ισχύος/συχνότητας, μέτρηση παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος, ανάλυση (μέσω FFT) της παραμόρφωσης στο πεδίο της συχνότητας, υπολογισμός συντελεστή ισχύος, μέτρηση EMI.
Άλλες δυνατότητες: Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, ρύθμιση τάσης κατωφλίου για την αυτόματη απενεργοποίηση.
Τιμή - Πληροφορίες
Lab12 Gordian: €1.318,-
Πληροφορίες: Lab12, τηλ.: 6972-234.227, web: http://www.lab12.gr/