Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/11/2015

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΦΙΛΤΡΟ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Lab12 Gordian

Lab12 Gordian

Το Gordian είναι μια απλή στην εμφάνισή της συσκευή με περίβλημα τυπικών διαστάσεων και απλό user interface: Αυτό που τραβά αμέσως την προσοχή σου είναι η μεγάλη οθόνη τεχνολογίας OLED στο κέντρο της πρόσοψης όπου εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οι επιλογές του μενού. Ο χρήστης αλληλεπιδρά με την συσκευή με ένα jog dial στο αριστερό μέρος ενώ δεξιά βρίσκεται ένας διακόπτης που ελέγχει τον ρυθμό λειτουργίας της οθόνης, δηλαδή το αν αυτή θα παραμένει μονίμως σε κατάσταση on, αν θα παραμένει σβηστή ή αν θα ενεργοποιείται όποτε ενεργοποιείται και το σύστημα.

Lab12 Gordian

Το Gordian ακολουθεί τη γενική αισθητική των συσκευών της Lab12 όντας απλό και εύχρηστο. Η μεγάλη οθόνη στο κέντρο της πρόσοψης είναι OLED και παρέχει μια μεγάλη ποικιλία μετρήσεων σε παραμέτρους της τροφοδοσίας καθώς επίσης και την απεικόνιση του μενού που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να κάνει τις διάφορες ρυθμίσεις.

Ο χρήστης μέσω του μενού έχει πρόσβαση σε μια μεγάλη σειρά από πληροφορίες και δυνατότητες. Όσον αφορά στις πρώτες, μπορεί να έχει μια προβολή των βασικών μεγεθών της τροφοδοσίας των συσκευών του (τάση, ρεύμα, συχνότητα, ισχύς), μέτρηση και ανάλυση της παραμόρφωσης των κυματομορφών τάσης και ρεύματος (η ανάλυση, στο πεδίο της συχνότητας με FFT), μέτρηση της συνιστώσας συνεχούς (dc) και του συντελεστή ισχύος της γραμμής, και τέλος μέτρηση του θορύβου υψηλών συχνοτήτων (ΕΜΙ). Όσον αφορά τις βασικές δυνατότητες ρύθμισης, το Gordian προσφέρει δυνατότητα αυτόματης/χειροκίνητης διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (με στόχο το “1” το οποίο εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο), την αυτόματη/χειροκίνητη επιλογή της επίδρασης του φίλτρου EMI (σε δύο επίπεδα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν) και την αυτόματη/χειροκίνητη επιλογή του φίλτρου που χρησιμοποιείται (μεταξύ διαφορικού και κοινού ρυθμού, DMF/CMF), ανάλογα με τον τρόπο που εισάγεται ο θόρυβος στη γραμμή. Σημαντική δυνατότητες, εδώ, είναι και οι δοκιμές που μπορεί να κάνει ο χρήστης ώστε να εξασφαλίσει την ορθή πολικότητα της σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και το ότι η γείωση του δικτύου είναι λειτουργική και επαρκώς χαμηλής αντίστασης (κατά τα προβλεπόμενα), εννοείται δε ότι αν το δίκτυο δεν περάσει τη δοκιμή αυτή, θα πρέπει να επιληφθεί ηλεκτρολόγος το συντομότερο δυνατόν. Δευτερεύουσες ρυθμίσεις είναι αυτές της φωτεινότητας της οθόνης και του ρεύματος κατωφλίου, κάτω από το οποίο το Gordian θεωρεί ότι το σύστημα είναι κλειστό και απενεργοποιείται αυτόματα.

Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχουν έξι ρευματοδότες βαρέως τύπου (σούκο) χωρισμένες σε δύο ομάδες. Η ομάδα υψηλής ισχύος περιλαμβάνει δύο ρευματοδότες με μέγιστο ρεύμα 15Α και φίλτρο με μικρότερες δυνατότητες καταστολής, ενώ η ομάδα χαμηλής ισχύος περιλαμβάνει τέσσερις ρευματοδότες με μέγιστο ρεύμα 4Α και πιο αποτελεσματικό φίλτρο. Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο μέσω ενός ρευματολήπτη IEC C20 (20A) και ενός καλωδίου της Lab12 (knack) το οποίο τη συνοδεύει. Το knack είναι ένα βαρύ καλώδιο με τρεις κλάδους των 6mm2 και θωράκιση στον ουδέτερο και την φάση, το οποίο είναι τερματισμένο με custom βύσματα και επίχρυσους ακροδέκτες. Συνολικά, η συσκευή μπορεί να διαχειριστεί 20Α.

Lab12 Gordian

Η πλοήγηση στο μενού είναι απλή υπόθεση και γίνεται από αυτόν τον περιστροφικό επιλογέα.

Lab12 Gordian

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης.

Το εσωτερικό του Gordian κρύβει μια ενδιαφέρουσα όσο και σύνθετη κατασκευή στο κέντρο της οποίας βρίσκονται τα φίλτρα των οποίων η δομή καθορίζεται από ηλεκτρονόμους (μέσω των επιλογών που κάνει ο χρήστης στο μενού). Κοντά στην είσοδο της συσκευής μπορεί κανείς να διακρίνει του πυκνωτές διόρθωσης του συντελεστή ισχύος καθώς και το στοιχείο μέτρησης του ρεύματος, στην πράξη έναν μετασχηματιστή ρεύματος σε τάση (αμπεροτσιμπίδα), ενώ ένα σημαντικό μέρος του κυκλώματος καταλαμβάνει ο αναλυτής ποιότητας. Αυτό, ίσως, είναι και το πλέον ενδιαφέρον μέρος της συσκευής και αυτό στο οποίο οφείλονται οι πολλές τις δυνατότητες. Ο αναλυτής “τρέχει” με 256 δείγματα ανά κύκλο τάσης και περιλαμβάνει οκτώ κανάλια μέτρησης με αντίστοιχους μετατροπείς a/d ώστε τα μετρούμενα μεγέθη να εισάγονται στον επεξεργαστή.

Lab12 Gordian

Έξι συνολικά ρευματοδότες με συνολική δυνατότητα ρεύματος 20Α, μοιρασμένοι σε δύο υψηλής ισχύος (με μέγιστο ρεύμα 15Α) και τέσσερις χαμηλής ισχύος (με μέγιστο ρεύμα 4Α). Το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή είναι το θωρακισμένο knack της Lab12.

Lab12 Gordian

Αυτοί είναι οι πυκνωτές που χρησιμοποιεί το Gordian για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος.

Πέραν της προβολής των μετρήσεων (και της ανάλυσης στο πεδίο της συχνότητας για την παραμόρφωση της τάσης και του ρεύματος, μέχρι τις 128 αρμονικές) το λογισμικό το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Lab12, όπως και ολόκληρο το κύκλωμα του αναλυτή, παίρνει μια σειρά από αποφάσεις οι οποίες αφορούν την διόρθωση του συντελεστή ισχύος, την τοπολογία του φίλτρου (DMF/CMF) καθώς και τον βαθμό επίδρασής του (Low/High) στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη λειτουργία για κάθε μια από τις δυνατότητες αυτές. Στην πράξη, είναι αρκετά πιθανόν να “ακούσεις” το Gordian (δηλαδή τους ηλεκτρονόμους του) να... αλλάζει γνώμη κατά τη διάρκεια της ημέρας και να επιλέγει διαφορετικό φίλτρο, ανάλογα με τις συνθήκες που ανιχνεύει!
Η συσκευή, τέλος, έχει και κάποιες δυνατότητες ρύθμισης (calibration) οι οποίες, ωστόσο, ενεργοποιούνται μόνο από το service της εταιρίας ή κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Lab12 Gordian

Αυτός ο δακτύλιος φερρίτη, μέσα από τον οποίο διέρχεται ένας αγωγός μεγάλης διατομής, χρησιμοποιείται για την μέτρηση του ρεύματος.

Lab12 Gordian

Αυτό είναι το βασικό φίλτρο της συσκευής. Η διαμόρφωσή του γίνεται μέσω των ηλεκτρονόμων και όταν η συσκευή βρίσκεται στον αυτόματο ρυθμό λειτουργίας, ο χρήστης θα τους ακούσει κάποιες φορές να λειτουργούν προσαρμόζοντας την συσκευή στις ανάγκες που επιβάλλει η κατάσταση του δικτύου.

Lab12 Gordian

Το κύκλωμα μέτρησης/ανάλυσης της ποιότητας τροφοδοσίας είναι σχεδιασμένο από την Lab12 και τρέχει λογισμικό, επίσης σχεδιασμένο από την ελληνική εταιρία. Εκτός από τις μετρήσεις, παίρνει και τις αποφάσεις για την αυτόματη ρύθμιση του φίλτρου.