Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/04/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

Delta Audio Titan II/Jelco SA-750L/Nagaoka MP-150.

Delta Audio Titan II/Jelco SA-750L/Nagaoka MP-150.

Η ποιότητα περιστροφής που προσφέρει το Titan II κινείται σε υψηλά επίπεδα με την στατική μέτρηση του wow & flutter να βρίσκεται μεταξύ 0.080% (ζυγισμένη κατά IEC) και 0.033% (ζυγισμένη κατά NAB).
Στο πεδίο του χρόνου, το σχετικό διάγραμμα δείχνει στιγμιαίες αποκλίσεις που δεν ξεπερνούν τα ±2Hz υποδηλώνοντας ότι ο συνδυασμός του πλατό με τη μεγάλη μάζα και του κλειστού συστήματος ελέγχου λειτουργεί αποδοτικά.
Η ανάλυση του w&f στο πεδίο της συχνότητας αποκαλύπτει μια πολύ ήρεμη περιοχή wow χωρίς κάποια έντονη κορύφωση και, επίσης πολύ χαμηλό flutter. Συγκριτικά με το Titan I, η στάθμη του είναι σημαντικά χαμηλότερη.
H ακρίβεια περιστροφής κινήθηκε, επίσης σε καλά επίπεδα, “από το κουτί”. Χωρίς καμία ρύθμιση, μετρήσαμε 0.097%, ενώ με προσεκτική επέμβαση (και τον σχετικό δίσκο-τεστ) πετύχαμε ένα 0.005%, τιμή η οποία είναι κορυφαία, η καλύτερη που έχουμε μετρήσει μέχρι σήμερα.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση wow & flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB

Ανάλυση wow & flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Το φάσμα του rumble περιλαμβάνει τρεις εμφανείς συντονισμούς, κοντά στα 7Hz, στα 10Hz και στα 20Hz. Από αυτούς, ο συντονισμός στην περιοχή των 10Hz αφορά, κατά πάσα πιθανότητα, το σύστημα βραχίονας-κεφαλή (η τιμή που υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα που δίνουν οι κατασκευαστές είναι περί τα 9Hz) ενώ ο συντονισμός στα 20Hz σχετίζεται με τον κινητήρα. Το διάγραμμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble είναι αρκετά καθαρό, περιλαμβάνοντας μια σειρά από συνιστώσες που σχετίζονται με το μηχανικό μέρος αλλά σε αρκετά χαμηλές στάθμες.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η αναγνωστικότητα του συστήματος είναι καλή (με δεδομένο το επίπεδο της κεφαλής). Το σχετικό φάσμα περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές, ισχυρότερη των οποίων είναι δεύτερη (στα -50dBr) με τις υπόλοιπες να μειώνονται σταδιακά σε στάθμη και να βρίσκονται κάτω από τα -80dBr μετά την έκτη.
Η απόκριση συχνότητας είναι, μπορεί να πει κανείς, περισσότερο χαρακτηριστικό της κεφαλής και λιγότερο του ίδιου του πλατό. Έτσι το διάγραμμα είναι αρκετά όμοιο με αυτό που είχαμε δει στην περίπτωση του Titan I, με μια τάση έμφασης στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων αλλά πολύ μικρές αποκλίσεις πάνω από τα 200Hz περίπου. Η Nagakoka δίνει εύρος 20Hz-20kHz το οποίο επιβεβαιώνεται απολύτως από το σχετικό διάγραμμα και ισορροπία μεταξύ των δύο καναλιών 1.5dB, τιμή η οποία -επίσης- δείχνει ρεαλιστική με βάση την μέτρηση.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Σε ό,τι αφορά την απομόνωση των εξωγενών θορύβων το Titan II αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Στο σχετικό διάγραμμα, οι παρατηρητικοί θα δουν, καταρχήν, ότι χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό θόρυβο σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτό σημαίνει, πρώτον, ότι η ίδια η συσκευή παράγει λίγους κραδασμούς και, δεύτερον, ότι η κατασκευή είναι αποτελεσματικά απομονωμένη από την μηχανική οδό μεταφοράς κραδασμών, δηλαδή από την επιφάνεια επάνω στην οποία στηρίζεται και, συνεπώς, από το δάπεδο. Κάτω από διέγερση, η συμπεριφορά παραμένει εξαιρετική. Υπάρχει μια σαφής περιοχή συντονισμού, μεταξύ 50Hz και 80Hz όπου το πλατό φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητο αλλά η στάθμη είναι πολύ χαμηλή, κάτω από τα -90dBr. Συγκριτικά, το παρόμοιας λογικής Titan I, “φαίνεται” πιο ήρεμο αλλά η στάθμη των θορύβων είναι σημαντικά υψηλότερη, δικαιώνοντας την προσέγγιση της Delta Audio στο ακριβότερο μοντέλο.
Η κρουστική απόκριση του συστήματος είναι καλή με σχετικώς γρήγορη απόσβεση και περιορισμένη ιδιοταλάντωση, στοιχεία που δείχνουν ότι η κεφαλή και ο βραχίονας είναι συμβατά.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dB SPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50mS/div.