Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 04/09/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

CD PLAYER/ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Copland CDA825/CTA305/CTA506

Φωτό_Ανοίγματος

Δεν μπορώ να κρύψω το γεγονός ότι η Copland ανήκει στους κατασκευαστές που έχουν κερδίσει την συμπάθειά μου, επί της αρχής. Ανεξαρτήτως του προιόντος, η εταιρία φαίνεται να καταβάλλει μια ειλικρινή προσπάθεια να προσφέρει μια σειρά από απτά πλεονεκτήματα και, ακόμη και σε περιπτώσεις αρκετά ακριβών προϊόντων όπως αυτά που δοκιμάζονται εδώ, να φροντίσει ώστε ο λόγος τιμής προς απόδοση να έχει κάποιο νόημα, προσέγγιση που δεν αποτελεί τον κανόνα στον χώρο.
Οι τρεις συσκευές που δοκιμάζονται στις σελίδες που ακολουθούν, ανήκουν στην πιο πρόσφατη σειρά της Copland και αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, ένα ενδιαφέρον πακέτο που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ένα πλήρες σύστημα με βασική πηγή το cd player, ένα αρκούντως ευέλικτο προενισχυτή και έναν λαμπάτο τελικό ο οποίος να μπορεί να οδηγήσει ηχεία τυπικής ευαισθησίας σε έναν μέτριο χώρο. Η πρόταση της Copland που έφτασε στα χέρια μου περιλαμβάνει το cd player CDA825 (το top loading σύστημα με το χαρακτηριστικό στρογγυλό κάλυμμα), τον προενισχυτή CTA305 (λαμπάτο, με είσοδο phono) και τον τελικό CTA506 (με τις νέες λυχνίες ΚΤ120). Ας δούμε τις λεπτομέρειες...