Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/07/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Cayin MT-12N

Cayin MT-12N

Με όριο THD+N το 3%, ο ενισχυτής απέδωσε 7.2Wrms σε φορτία 8Ω, και -λογικά, έπεσε στα 2.5Wrms όταν το φορτίο έγινε 4Ω, μια συμπεριφορά αναμενόμενη με το συγκεκριμένο στάδιο εξόδου. Ο συντελεστής απόσβεσης κινείται, επίσης όπως θα περίμενε κανείς, σε χαμηλά επίπεδα και δεν ξεπερνά το 1.6. Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν στο ότι το ταίριασμα του ενισχυτή με το ηχείο που θα οδηγήσει θα πρέπει να γίνει προσεκτικά. Ένα ευαίσθητο ηχείο με αρκετά υψηλή ελάχιστη αντίσταση είναι, εδώ, μια καλή πρώτη επιλογή η οποία γίνεται βέλτιστη αν και η διακύμανση της εμπέδησης είναι μέτρια ή χαμηλή, καθώς ο μικρός συντελεστής απόσβεσης “υπόσχεται” διακυμάνσεις στην απόκριση συχνότητας.
Οι παραμορφώσεις του ΜΤ-12Ν κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα για το είδος του ενισχυτή. Στο 1/3 της μέγιστης ισχύος και με φορτίο 8Ω, το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) δεν ξεπέρασε το 0.31% με την αρμονική παραμόρφωση (THD) να κινείται στο ίδιο επίπεδο, θετική ένδειξη για το ότι ο θόρυβος του κυκλώματος είναι χαμηλός. Με φορτίο 4Ω οι τιμές αυξήθηκαν, φθάνοντας το 0.54%, αλλά και πάλι μπορούν να θεωρηθούν χαμηλές. Η μέτρηση του θορύβου επιβεβαίωσε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κύκλωμα που δεν έχει προβλήματα. Με στάθμη αναφοράς αυτή που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω, o λόγος σήματος προς θόρυβο ήταν 86dBr(A), τιμή πολύ καλή με δεδομένη την χαμηλή στάθμης αναφοράς. Με αυτά ως δεδομένα, ο ενισχυτής έχει δυναμική περιοχή που φθάνει τα 95dB, επίδοση εξαιρετική για την κατηγορία τιμής.
Η απόκριση συχνότητας επαληθεύει την συμπεριφορά που προβλέπει ο υπολογισμός του συντελεστή απόσβεσης. Με ωμικό φορτίο, ο ενισχυτής είναι, πρακτικώς, επίπεδος, με μια εξαιρετικά ήπια τάση αποκοπής στην περιοχή των χαμηλών (με συχνότητα αποκοπής -3dB τα 10Hz) και πολύ καλή έκταση ψηλά, η οποία επιβεβαιώνει την τιμή των 35kHz (-3dB) που δίνει η εταιρία. Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών είναι επίσης πολύ καλή με μοναδικό ορατό εύρημα μια απόκλιση περί τα 0.4dB κοντά στα 30kHz. Με σύνθετο φορτίο, τα πράγματα αλλάζουν βεβαίως, καθώς η σχετικώς μεγάλη αντίσταση εξόδου επιβάλλει στον ενισχυτή να ακολουθήσει σε σημαντικό βαθμό τις διακυμάνσεις στο μέτρο της εμπέδησης του φορτίου. Στο σχετικό διάγραμμα μπορεί κανείς να διακρίνει μια ενίσχυση στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων (με κέντρο τα 70Hz περίπου) η οποία φθάνει το 1.3dB καθώς και τάσεις εξασθένησης στην περιοχή των 200Hz (-1.4dB) και των 3kHz (-3dB), ενώ και οι υψηλές συχνότητες ενισχύονται (πάνω από τα 6.5kHz). Ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, πάντως, η απόκριση του ενισχυτή δεν ξεφεύγει από το όριο των ±3dB, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μορφή της απόκρισης εξαρτάται από το φορτίο: Όσο η διακύμανση που παρουσιάζει το τελευταίο μειώνεται, τόσο αυτή θα προσεγγίζει το ιδανικό flat, ενώ ρόλο παίζουν και οι συχνότητες όπου οι μέγιστες αποκλίσεις της αντίστασης κάνουν την εμφάνισή τους. Το συμπέρασμα είναι ότι -σίγουρα- ο ενισχυτής θα ταιριάξει άψογα με κάποια ηχεία και λιγότερο ή και καθόλου με κάποια άλλα.
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο, στο 1/3 της μέγιστης ισχύος σε φορτίο 8Ω, περιλαμβάνει μια σαφώς διακρινόμενη σειρά αρμονικών (με ισχυρότερη την τρίτη στα -50dBr) αλλά και αρκετά προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης του θορύβου από το τροφοδοτικό τα οποία διακρίνονται εύκολα στην περιοχή μέχρι τα 1000Hz αλλά και εκατέρωθεν της θεμελιώδους. Ωστόσο οι στάθμες είναι πολύ χαμηλές, γύρω και κάτω από τα -100dBr, και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν σημαντικά ως ευρήματα.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Με φορτίο 4Ω η συμπεριφορά αυτή διατηρείται χωρίς μορφολογικές αλλαγές, με τις αρμονικές να βρίσκονται σε λίγο υψηλότερες στάθμες και το τροφοδοτικό να δείχνει ότι “πιέζεται” λίγο παραπάνω με βάση το γεγονός ότι οι συνιστώσες στα 50/100Hz και η ενδοδιαμόρφωσή τους κινούνται σε λίγο υψηλότερες στάθμες (κάτω, πάντως, από τα -90dBr).
Το φάσμα του θορύβου (χωρίς σήμα στην είσοδο) περιλαμβάνει τα αναμενόμενα στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, ενώ γύρω και πάνω από τα 20kHz τα ευρήματα βρίσκονται κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Αναφορά: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Η μεταβολή της παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα έχει την μορφή που περιμένει κανείς, με αυξητικές τάσεις στα άκρα του φάσματος. Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι οι τιμές δεν αλλάζουν σημαντικά με την αλλαγή του φορτίου. Στα 8Ω το στάδιο εξόδου δείχνει την καλύτερο εαυτό του, κινούμενο στο 0.3-04% από τα 100Hz μέχρι τα 6kHz ενώ η αντίστοιχη επίδοση με φορτίο 4Ω δεν απέχει και πολύ: 0.45-0.70% από τα 100Hz μέχρι τα 15kHz.
Τέλος, το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ και το φορτίο δείχνει μια ιδιαίτερα ομαλή συμπεριφορά. Την καλύτερη συμπεριφορά του ο ενισχυτής την επιδεικνύει μεταξύ 0.1Wrms και 5Wrms περίπου αλλά αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η απουσία κάποιου εμφανούς σημείου όπου η υπερφόρτωση κάνει την εμφάνισή της. Μέχρι το 5%, η καμπύλη είναι ιδιαίτερα ομαλή και προοιωνίζεται μια πολύ ήπια -ακουστικώς- συμπεριφορά όταν ο ενισχυτής λειτουργεί κοντά στα όριά του. Με φορτίο 4Ω, η συμπεριφορά αλλάζει ελάχιστα σε μορφή (από το διάγραμμα λείπει το “επίπεδο” κομμάτι) και οι τιμές της παραμόρφωσης είναι γενικώς υψηλότερες επιβεβαιώνοντας και τις στατικές μετρήσεις.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 Pmax/8Ω (πράσινη καμπύλη), 1/3Pmax/4Ω (κόκκινη).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).