Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/09/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/DAC

Advance Acoustic X-i75.

Advance Acoustic X-i75.

H εργαστηριακή αξιολόγηση του X-i75 περιέλαβε ξεχωριστές μετρήσεις για το στάδιο του τελικού ενισχυτή, το στάδιο του προενισχυτή και, επίσης, του μετατροπέα d/a. Οι μετρήσεις για τον τελικό ενισχυτή έγιναν μέσω της ειδικής εισόδου (Amp In) ενώ οι μετρήσεις του προενισχυτή έγιναν μέσω των εισόδων phono και μιας Line και μέσω της εξόδου Pre Out. Για την αξιολόγηση του DAC χρησιμοποιήθηκε μια από τις ομοαξονικές εισόδους με σήματα 24/96 και 24/176.4.
Το τελικό στάδιο του X-i75 απέδωσε περίπου 72Wrms ανά κανάλι σε φορτία 8Ω και 91Wrms ανά κανάλι σε φορτία 4Ω με όριο παραμόρφωσης το 0.3%. Με συντελεστή αύξησης της ισχύος 1.3, φαίνεται επαρκής για φυσιολογική χρήση και με καλές δυνατότητες οδήγησης ηχείων 4Ω. Αν σε αυτό προστεθεί και ο καλός συντελεστής απόσβεσης (λίγο πάνω από 52), o X-i75 αποδεικνύεται ένας κατάλληλος ενισχυτής για μεσαία και μικρά συστήματα ακόμη και αν τα ηχεία έχουν κάποιες ιδιοτροπίες.
Οι στατικές παραμορφώσεις κινήθηκαν σε καλά επίπεδα, (0.008% THD+N, 0.005% THD και 0.004% IMD/SMPTE) στο 1/3 της ισχύος, με φορτία 8Ω και ανέβηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, κατά τι, όταν το φορτίο έπεσε στα 4Ω (0.023%, 0.020% και 0.010% αντιστοίχως). O θόρυβος με αναφορά το 1Wrms/8Ω ήταν χαμηλός (-84dBr(A)) και η δυναμική περιοχή του σταδίου έφθασε τα 96dBV.
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz και ισχύ στο 1/3 της μέγιστης ισχύος σε φορτία 8Ω επιβεβαιώνει την καλή συμπεριφορά του κυκλώματος, εμφανίζοντας ως ισχυρότερη αρμονική την τρίτη (-80dB) και πέφτοντας γρήγορα κάτω από τα -100dBr (πάνω από την πέμπτη αρμονική). O θόρυβος του τροφοδοτικού υπό φορτίο παρέμεινε χαμηλός (κάτω από τα -100dBr).
Με φορτία 4Ω, το φάσμα του σταδίου εξόδου έγινε λίγο πιο ζωηρό (η τρίτη αρμονική παρέμεινε η ισχυρότερη, τώρα στα -60dBr).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα εισόδου 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα εισόδου 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Το φάσμα του θορύβου (με στάθμη αναφοράς το 1Wrms/8Ω) περιλαμβάνει τα αναμενόμενα (hum στα 50Hz και αδύναμα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης σε λίγο υψηλότερες συχνότητες) αλλά όλα αυτά βρίσκονται σε πολύ χαμηλές στάθμες. Στο άνω όριο του φάσματος υπάρχουν μερικές αιχμές υψίσυχνου θορύβου ο οποίος μπορεί, πιθανώς, να αποδοθεί στην οθόνη και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά ελέγχου της συσκευής, τίποτε πάντως δεν ξεπερνά τα -90dBr.
Η απόκριση συχνότητας με ωμικό φορτίο είναι πρακτικώς επίπεδη, με ήπια αποκοπή χαμηλά, που δεν ξεπερνά το -1dBr στα 10Hz και μια ελάχιστη ενίσχυση στην περιοχή πάνω από τα 20kHz (που βρίσκεται στην περιοχή το 0.1dBr). Οι διαφορές μεταξύ των καναλιών είναι πολύ μικρές (περί το 0.1dBr επίσης). O καλός συντελεστής απόσβεσης “φαίνεται” στην απόκριση με σύνθετο φορτίο. Η καμπύλη ακολουθεί την μεταβολή στο μέτρο της αντίστασης αλλά με πολύ ήπιο τρόπο, με την μέγιστη απόκλιση να είναι μικρότερη από 0.2dBr (μεταξύ 2 και 3kHz).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Αναφορά: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Οι καμπύλες της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα, επιβεβαίωσαν την καλή συμπεριφορά που είδαμε στις στατικές μετρήσεις. Με φορτία 8Ω ο ενισχυτής κινήθηκε στο 0.01% στην περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων, με αυξητικές τάσεις (0.03% στα 20kHz), ενώ με φορτία 4Ω η καμπύλη βρίσκεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέτρησης, στην περιοχή του 0.08%.
Παρόμοια εικόνα σχηματίζει κανείς και από το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου και το φορτίο. Ο ενισχυτής εμφανίζει συνολικά χαμηλότερες παραμορφώσεις στα 8Ω και παραμένει κάτω από το 0.01% μέχρι τα 50Wrms τουλάχιστον, ενώ η υπερφόρτωση έρχεται σχετικώς απότομα (κοντά στα 70Wrms). Στα 4Ω η παραμόρφωση είναι συνολικά υψηλότερη.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 Pmax/8Ω (πράσινη καμπύλη), 1/3Pmax/4Ω (κόκκινη).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Το στάδιο του προενισχυτή κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, από την άποψη των εργαστηριακών επιδόσεων, με βάση την κατηγορία τιμής της συσκευής. Οι παραμορφώσεις, τόσο στο στάδιο line (0.0021% THD+N, 0.001% THD και 0.0006% IMD/SMPTE) όσο και στο στάδιο phono (0.01% THD+N, 0.003% THD) βρέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα (με στάθμη αναφοράς το 1Vrms) όπως και ο θόρυβος (-101.6dBr), ενώ η δυναμική περιοχή μετρήθηκε στα 114dB. Σε αναλόγως καλά επίπεδα βρέθηκε, επίσης, η διαφωνία των καναλιών (-94dB περίπου) καθώς και το τράκινγκ του ρυθμιστικού στάθμης του οποίου οι αποκλίσεις δεν ξεπέρασαν τα 0.2dB. Η ευαισθησία του προενισχυτή (για 1Vrms στην έξοδο Pre Out) μετρήθηκε στα 320mVrms (3.7mVrms για την είσοδο phono) και η υπερφόρτωση στα 2.87Vrms (39mV, phono) για μέγιστη στάθμη εξόδου 9.2Vrms. Το κέρδος του σταδίου προενίσχυσης της φωνογραφικής κεφαλής είναι περί τα 48dB.
Το διάγραμμα της μεταβολής της παραμόρφωσης υποδηλώνει ένα κύκλωμα χωρίς προβλήματα το οποίο κινείται στην περιοχή του 0.006% THD+N για σήματα χαμηλής στάθμης (-10dBr με στάθμη αναφοράς το 1Vrms) και προσεγγίζει το 0.002% για σήματα υψηλότερης στάθμης (-1dBr).
Η συμπεριφορά του προενισχυτή σε θέματα παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη ήταν η αναμενόμενη και επιβεβαίωσε την στατική μέτρηση της υπερφόρτωσης η οποία κάνει την εμφάνισή της λίγο πριν τα 9Vrms και εξελίσσεται γρήγορα.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1Vrms. Στάθμες -10dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (πορτοκαλί), -4dBr (κόκκινη), -1dBr (ιώδης).

Παραμόρφωση (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου.

Η καμπύλη αποέμφασης RIAA έχει καλή ακρίβεια για την κατηγορία τιμής, παραμένοντας πολύ κάτω από το 0.5dB σε όλο το φάσμα της μέτρησης. Η χειρότερη τιμή που μετρήσαμε ήταν 0.44dB στα 3180μS. Στην περιοχή του 0.5dBr (στην χειρότερη περίπτωση) βρέθηκαν και οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών.

Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA (στάθμη αναφοράς: 1Vrms/1kHz), είσοδος Phono/MM.

Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές εισόδους και τον μετατροπέα d/a τώρα, η επιλογή της Advance Acoustic στο κομμάτι του interface (ΑΚ4113) δεν περιλαμβάνει κάποια τεχνολογία καταστολής του εισερχόμενου jitter, κάτι που φαίνεται από την σχετική καμπύλη εξασθένησης η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα 0dB. Η παρατήρηση αυτή αφορά μόνο στις συμβατικές ψηφιακές εισόδους (ομοαξονικές και οπτική), αφού το τσιπ της XMOS με την ασύγχρονη μετάδοση στη θύρα USB έχει εντελώς διαφορετικές παραμέτρους λειτουργίας. Η μηδενική εξασθένηση jitter, σημαίνει, στην πράξη, ότι ο χρήστης θα πρέπει να προσέξει την ποιότητα των ψηφιακών πηγών του καθώς και την ποιότητα των καλωδίων (και των κυματοδηγών, στην περίπτωση της εισόδου Toslink) που χρησιμοποιεί.
Η γραμμικότητα της στάθμης κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα για την κατηγορία τιμής. Οι σχετικές καμπύλες διατηρούν την ιδανική μορφή τους μέχρι και λίγο κάτω από τα -90dBFS με τις σημαντικές αποκλίσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κάτω από τα -100dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Σε πολύ καλά επίπεδα κινήθηκε και η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη. Για σήματα -60dBFS οι τιμές ήταν κοντά στα -50dB (THD+N) και -60dB (THD) ενώ κοντά στην μέγιστη στάθμη οι παραμορφώσεις έδειξαν μια ανοδική τάση, παραμένοντας όμως σε πολύ χαμηλές τιμές, επομένως το αναλογικό στάδιο του μετατροπέα (και το στάδιο προενίσχυσης) μπορούν άνετα να διαχειριστούν αυτά τα επίπεδα σήματος.
Ο θόρυβος του μετατροπέα ήταν ιδιαίτερα χαμηλός με μία, αναμενόμενη αλλά πολύ χαμηλής στάθμης, κορυφή στα 50Hz, χωρίς να ξεπερνά τα -110dBFS στο όριο της μέτρησης (20kHz).

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, THD+N (κόκκινη καμπύλη), THD (πράσινη).

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι. Eίσοδος S/PDIF, 96kHz.

Στον τομέα αυτό (του θορύβου) το τροφοδοτικό δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο με τις στάθμες των αντίστοιχων συνιστωσών να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (πολύ κάτω από τα -100dBV) και την συνολική στάθμη του θορύβου που οφείλεται στην τροφοδοσία να μην ξεπερνά τα 11μV.
Το φάσμα της διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο δεν περιλαμβάνει σημαντικά επιμέρους ευρήματα, αλλά είναι μια εμφανής η ύπαρξη κάποιων συνιστωσών θορύβου σε πολύ χαμηλές συχνότητες (της τάξης των μερικών Hz ή, το πολύ των μερικών δεκάδων Hz).

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος από το τροφοδοτικό της συσκευής.

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Τέλος, η διαφωνία των καναλιών ήταν καλή, με μια τάση αύξησης της διαρροής του ενός καναλιού προς το άλλο στην περιοχή κάτω από τα 100Hz, η οποία -όμως- μειώνεται γρήγορα πάνω από τη συχνότητα αυτή. Για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος οι τιμές βρίσκονται γύρω και κάτω από από τα -100dB.

Thumbnail

Διαφωνία καναλιών, 24 bit/96kHz.