Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/09/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Streamer/DAC

ifi NEO Stream

ifi NEO Stream

Η απουσία ψηφιακής εισόδου έκανε την αξιολόγηση του NEO Stream δύσκολη υπόθεση αφού δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν αρκετές από τις συνήθεις μετρήσεις. Αξιολογήσαμε, επομένως, την συσκευή μόνο σε ρυθμό Ethernet streaming. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε το Optibox καθώς και αρχεία αποθηκευμένα σε NAS. Ως αναλογική έξοδο χρησιμοποιήσαμε την single ended και ως ψηφιακή έξοδο την ομοαξονική. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα σήματα ήταν 44.1kHz και 96kHz και το ψηφιακό φίλτρο το STD (Standard).
Η ποιότητα της ψηφιακής εξόδου δεν δείχνει να έχει προβλήματα. Στα 44.1kHz τόσο το sampling jitter όσο και το data jitter κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (μέσες τιμές 1.1ns/0.007UI) και οι τιμές αυτές ανέβηκαν αισθητά (χωρίς πάντως να εγείρουν ανησυχίες) στα 2.8ns/0.035UI, όταν η συχνότητα δειγματοληψίας έγινε 96kHz. Και στις δύο περιπτώσεις, το άνοιγμα του οφθαλμού παρέμεινε μέσα στις προδιαγραφές, όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα. Οι τιμές για το eye narrowing που πήραμε ήταν 1.1ns/0.006UI και 16.7ns/0.201UI για τα 44.1 και τα 96kHz αντιστοίχως.

Thumbnail Thumbnail

S/PDIF stream, διάγραμμα/άνοιγμα οφθαλμού, 16-bit/44,1kHz, playback αρχείου μέσω NAS/Ethernet.

S/PDIF stream, διάγραμμα/άνοιγμα οφθαλμού, 24-bit/96kHz, playback αρχείου μέσω NAS/Ethernet.

Στο αναλογικό πεδίο, το φάσμα εξόδου με σήμα 1kHz (44.1kHz) στην είσοδο δείχνει ένα στάδιο εξόδου με ελάχιστα ίχνη παραμόρφωσης. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η επιλογή του φίλτρου Bit Perfect εισάγει εμφανώς αυξημένο θόρυβο, στις υψηλές και πολύ υψηλές συχνότητες.
Με σήμα 1kHz (96kHz), το διάγραμμα είναι σημαντικά βελτιωμένο και χωρίς θόρυβο στην επιλογή BP.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα 1kHz. Στάθμη -20dBFS (16-bit/44.1kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική. Φίλτρο BP (κόκκινη καμπύλη), STD (πράσινη).

Φάσμα 1kHz. Στάθμη -20dBFS (24-bit/96kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική. Φίλτρο BP (κόκκινη καμπύλη), STD (πράσινη).

Ο θόρυβος στην έξοδο, με σήμα digital black, είναι εξαιρετικά χαμηλός με το τροφοδοτικό να λάμπει δια της απουσίας του και την συνολική στάθμη να βρίσκεται κάτω από -120dBr. Με την ρύθμιση BP, εμφανίζεται και πάλι ο υψίσυχνος θόρυβος, ο οποίος -πάντως- βρίσκεται κάτω από τα -80dBr.
Η συμπεριφορά με sample rate 96kHz είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με μια συσκευή που έχει πολύ χαμηλούς θορύβους.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου, Digital Black, Στάθμη αναφοράς 1kHz/0dBFS, 44.1kHz. Έξοδος: Αναλογική. Φίλτρο BP (κόκκινη καμπύλη), STD (πράσινη).

Φάσμα θορύβου, Digital Black, Στάθμη αναφοράς 1kHz/0dBFS, 96kHz. Έξοδος: Αναλογική. Φίλτρο BP (κόκκινη καμπύλη), STD (πράσινη).

Η αναπαραγωγή σημάτων πολύ χαμηλής στάθμης ακολουθεί την πεπατημένη. Μέσω της ψηφιακής εξόδου, με sample rate 44.1kHz, η κυματομορφή είναι εξαιρετικά καθαρή χωρίς εμφανή ίχνη θορύβου...
... ο οποίος κάνει, όπως είναι αναμενόμενο, την εμφάνισή του όταν το σήμα ληφθεί από την αναλογική έξοδο. Εδώ, είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του θορύβου βρίσκεται στις υψηλές συχνότητες ενώ δεν υπάρχει ορατό ripple.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS, 16-bit/44.1kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: S/PDIF.

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS, 16-bit/44.1kHz,, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική.

Ίδια ακριβώς ευρήματα είχαμε και όταν το sample rate έγινε 96kHz. Η κυματομορφή μέσω της ψηφιακής εξόδου είναι πολύ κοντά στην τελειότητα...
... ενώ, μέσω της αναλογικής εξόδου υπάρχει εμφανής, αλλά όχι ιδιαίτερα υψηλός, θόρυβος. Γενικώς, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε από τα φάσματα.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS, 24-bit/96kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: S/PDIF.

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS, 24-bit/96kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική.

Ανάλογη συμπεριφορά είδαμε και στην αναπαραγωγή του σήματος μονοτονικότητας. Η ψηφιακή έξοδος ακολουθεί πιστά τον βηματισμό της κυματομορφής με άψογες μεταβάσεις και μηδενικό θόρυβο, ακόμη και στην ελάχιστη στάθμη...
... ενώ η αναλογική έξοδος έχει ορατό (αλλά πάντως χαμηλό) θόρυβο.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα μονοτονικότητας (16-bit/44,1kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: S/PDIF.

Διάγραμμα μονοτονικότητας (16-bit/44,1kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική/STD.

Σε ρυθμό BP, ο θόρυβος αυτός αυξάνεται σημαντικά και αλλοιώνει αισθητά τα βήματα της κυματομορφής. Το αν αυτό είναι ακουστό, βεβαίως, είναι θέμα προς συζήτηση. Οι ακροάσεις δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα (θορύβου) ίσως όμως να υπάρχει επίπτωση στην ανάλυση σημάτων πολύ χαμηλής στάθμης.
Τέλος, η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο πολύ χαμηλών συχνοτήτων αξίζει κάποιων σχολίων: Καταρχήν -και εδώ- δεν “φαίνεται” καθόλου το τροφοδοτικό της συσκευής, καθώς δεν υπάρχουν ευρήματα διαμόρφωσης από συχνότητες 50/100Hz. Το μόνο που είναι εμφανές είναι μια διαμόρφωση από πολύ χαμηλή συχνότητα, κοντά στα 20Hz, πιθανώς οφειλόμενη σε jitter.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα μονοτονικότητας (16-bit/44,1kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική/BP.

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal Modulation Νoise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.