Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/06/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Μετατροπέας d/a

Cambridge Audio DacMagic 200M

Cambridge Audio DacMagic 200M

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του DacMagic 200M έγινε μέσω της ομοαξονικής εισόδου με σήματα 24/96 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μετρήσεις έγιναν μέσω των single ended αναλογικών εξόδων, με το ρυθμιστικό στάθμης στην πορεία του σήματος και με το φίλτρο Fast.
Το ψηφιακό interface του μετατροπέα κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα ποιότητας, προσφέροντας σημαντική καταστολή του εισερχόμενου jitter. Η σχετική καμπύλη κινήθηκε στην περιοχή των -50dB για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος, με τάσεις μείωσης της αποτελεσματικότητας κάτω από τα 3kHz περίπου. Ακόμη και στην χειρότερη περίπτωση, στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, η καταστολή ήταν σημαντικά, μεγαλύτερη των -25dB. Σε κάθε περίπτωση ο 200Μ μπορεί να συνδεθεί άνετα με πηγές που έχουν αυξημένο jitter ή/και με καλώδια μέτριας ποιότητας.
Η επίδοση αυτή έχει την αναμενόμενη επίπτωση στην ανοχή που δείχνει η συσκευή σε σήματα με jitter. Οι σχετικές καμπύλες βρίσκονται, όλες, εμφανώς, κάτω από τα -100dB, μια επίδοση που είναι αξιοσημείωτη για την κατηγορία τιμής της. Η ίδια η συσκευή εισάγει χαμηλό jitter, το οποίο υπολογίζεται στην περιοχή των 20ps για την περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων με τάσεις μείωσης όσο η συχνότητα ανεβαίνει.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 70nS p-p.

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Η γραμμικότητα της στάθμης εξόδου κινήθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα. Ο 200Μ είναι ένας από τους καλύτερους DAC που έχουμε μετρήσει τον τελευταίο καιρό στον τομέα αυτό, με τις καμπύλες να διατηρούν την ιδανική κλίση ακόμη και για σήματα με στάθμη χαμηλότερη των -115dB, ένα πραγματικό επίτευγμα για την κατηγορία τιμής. Ο θόρυβος μετά βίας γίνεται αντιληπτός στο διάγραμμα, κάτω από τα -120dBFS.
Οι καλές εντυπώσεις συνεχίζονται και στην μέτρηση των παραμορφώσεων. Σε συνάρτηση με την συχνότητα, τόσο η αρμονική παραμόρφωση όσο και το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου παραμένουν κάτω από τα -100dB σε όλο το φάσμα της μέτρησης...

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS. THD+N (μοβ καμπύλη), THD (ροζ).

... ενώ σε συνάρτηση με την στάθμη, οι επιδόσεις είναι κορυφαίες, με την THD+N να βρίσκεται κοντά στα -50dB για σήματα -60dBFS και την THD εμφανώς χαμηλότερα, κάτω από τα -60dB. Η διατήρηση της αρνητικής παραγώγου στις καμπύλες, κοντά στα 0dBFS, υποδηλώνει επιπροσθέτως ότι έχουμε να κάνουμε με ένα στιβαρό αναλογικό στάδιο, μακρυά από τα όρια της υπερφόρτωσης, όταν ο DAC προσεγγίζει τα όρια της στάθμης του.
Τα ψηφιακά φίλτρα της συσκευής δεν κρύβουν εκπλήξεις. Εξαντλούν τα θεωρητικά όρια αποκοπής σε κάθε sample rate, η κλίση τους μειώνεται όσο αυξάνεται το sample rate και έχουν πολύ καθαρό stop-band, στην ρύθμιση Fast...

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz. THD+N (μοβ καμπύλη), THD (ροζ).

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 176,4kHz (μπλε).

… ενώ οι τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις έχουν την αναμενόμενη συμπεριφορά στο πεδίο της συχνότητας, με το “αργό” φίλτρο να έχει περιορισμένη καταστολή στην περιοχή αποκοπής και ελαφρώς μικρότερο εύρος.
Οι διαφορές των τριών φίλτρων, βεβαίως, είναι κραυγαλέες στο πεδίο του χρόνου. Το συμβατικό φίλτρο (Fast) ακολουθεί την τυπική συμπεριφορά με εμφανή προ-κωδωνισμό (στο σχετικό διάγραμμα φαίνεται επίσης ότι ο μετατροπέας αναστρέφει την φάση)...

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση φίλτρων. Sample rate: 96kHz. Fast (πράσινη καμπύλη), Short Delay (κόκκινη), Slow (πορτοκαλί).

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, Fast/

... ενώ το φίλτρο Short Delay είναι πιο φυσικό αλλά με χαμηλή απόσβεση.
Σε ό,τι αφορά την μεταβατική συμπεριφορά, το αργό φίλτρο (Slow) είναι το καλύτερο. Εμφανίζει pre-ringing, βεβαίως, αλλά αυτό είναι ελάχιστο και η απόσβεσή του είναι -σχεδόν- ιδανική.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, Short Delay.

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, Slow.

Και τα τρία φίλτρα, πάντως, κάνουν την δουλειά χωρίς πρόβλημα. Το διάγραμμα καταστολής των υποπροϊόντων της δειγματοληψίας παραμένει κάτω από τα -100dBFS για όλο το φάσμα της μέτρησης, χωρίς σημαντικές αλλαγές σε συνάρτηση με το φίλτρο που έχει επιλεχθεί (εδώ φαίνεται το Fast).
Ο θόρυβος της συσκευής κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στο σχετικό διάγραμμα, μπορεί κάποιος να διακρίνει τον θόρυβο από την τροφοδοσία (100Hz), σε πολύ χαμηλή στάθμη, κάτω από τα -120dBFS, ενώ στο όριο της μέτρησης, 20kHz, η στάθμη του θορύβου ξεπερνά ελάχιστα τα -120dBFS. Το τροφοδοτικό συμμετέχει ελάχιστα, με μόλις 1.6μVrms στην έξοδο.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας (Fast).

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Η μέτρηση του θορύβου στο αδρανές κανάλι επιβεβαιώνεται από το σχετικό φάσμα, θορύβου και παρεμβολών, όπου τα ευρήματα είναι ελάχιστα (στις συχνότητες της τροφοδοσίας, αλλά πολύ χαμηλά σε στάθμη) με την συσκευή να είναι, ουσιαστικώς, “νεκρή” πάω από το 1kHz.
Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο είναι, επίσης ελάχιστη. Το μόνο που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι λίγα υποπροϊόντα γύρω από το σήμα, τα οποία υποδηλώνουν κάποια διαμόρφωση από πολύ χαμηλές συχνότητες...

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών.

Φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο (Broadband).

... τα οποία φαίνονται εδώ (σε πολύ μεγάλη οριζόντια ανάλυση). Τα περισσότερα από αυτά, μάλλον, σχετίζονται με το jitter της συσκευής και βρίσκονται πολύ χαμηλά σε στάθμη, γύρω και κάτω από τα -120dBu.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών είναι μια ακόμη απόδειξη της καλής ποιότητας κατασκευής του 200Μ. Οι σχετικές καμπύλες κινούνται συστηματικά στα -120dB με κάποιες τάσεις αύξησης πάνω από τα 10kHz (πιθανώς κάποια χωρητική ζεύξη). Στο όριο της μέτρησης είδαμε κάτι παραπάνω από -85dB, με την συνολική επίδοση να είναι αξιοσημείωτη για την κατηγορία τιμής.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών.