Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 12/07/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Audio Server/Streamer/DAC

Innuos ZENmini Mk3

Innuos ZENmini Mk3

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του ZENmini έγινε σε δύο επίπεδα, το ψηφιακό (μέσω της ομοαξονικής ψηφιακής εξόδου) και το αναλογικό (μέσω των single ended εξόδων), ώστε να αξιολογηθεί και ο ενσωματωμένος DAC. Αν και είναι πειρασμός, δεν θα πρέπει να συγκρίνει κάποιος τα αποτελέσματα. Οι μετρήσεις του ψηφιακού μέρους είναι ασύγκριτα καλύτερες, αλλά θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι θα πρέπει να μεσολαβήσει και κάποιος εξωτερικός DAC, ενώ στην περίπτωση των μετρήσεων του ενσωματωμένου DAC, το σήμα μπορεί να οδηγηθεί, πλέον, στον προενισχυτή. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μετρήσεις ήταν ασύγχρονες, με τα σήματα να έχουν την μορφή αρχείων αποθηκευμένων σε NAS.
Σε ότι αφορά το ψηφιακό interface, οι επιδόσεις του ZENmini κρίνονται ως απολύτως ικανοποιητικές, με το σύνολο των τιμών του jitter να κινείται στην περιοχή των ολίγων ns. Αναλυτικά, στα 44,1kHz μετρήσαμε 2,6ns (sampling jitter) και 2,7ns (data jitter), ενώ στα 96kHz οι αντίστοιχες τιμές ήταν 1,2 και 1,4ns αντιστοίχως. Με αναγωγή σε UIs οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε 0,015/0,016 UIs (44,1kHz) και 0,016/0,017 UIs (96kHz). Αυτή είναι μια σημαντική επίδοση, διότι δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρή επιδείνωση στην απόδοση του interface όταν το sample rate ανεβαίνει.
Αυτό, φαίνεται, βεβαίως, και εμπειρικά, στα διαγράμματα οφθαλμού. Εδώ, ο θόρυβος είναι σχετικώς χαμηλών και το άνοιγμα του οφθαλμού είναι πολύ μεγαλύτερο από τις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές (που οριοθετούνται από τα κόκκινα παραλληλόγραμμα). Φυσικά, στα 96kHz μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι το σύστημα γίνεται πιο αργό (ως προς τον χρόνο ανόδου) και λίγο πιο θορυβώδες κατά την διάβαση από το 0. Η περιοχή αβεβαιότητας υπολογίστηκε στα 0,005ns (44,1kHz) και 0,012ns (96kHz).

Thumbnail Thumbnail

S/PDIF stream, διάγραμμα/άνοιγμα οφθαλμού, 16-bit/44,1kHz, playback αρχείου μέσω NAS/Ethernet.

S/PDIF stream, διάγραμμα/άνοιγμα οφθαλμού, 24-bit/96kHz, playback αρχείου μέσω NAS/Ethernet.

Η αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης μέσω της ψηφιακής εξόδου είναι εντελώς απροβλημάτιστη, με το σήμα να διατηρεί πλήρως την μορφή του, χωρίς ίχνη θορύβου.
Η αναλογική έξοδος είναι, φυσικά, πολύ πιο θορυβώδης, περιλαμβάνοντας τόσο χαμηλόσυχνες όσο και υψίσυχνες συνιστώσες, μια εικόνα πολύ συνηθισμένη σε αυτή την μέτρηση.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS, 24-bit/96kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: S/PDIF.

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS, 24-bit/96kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική.

Αναλόγως καθαρό είναι και το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz, όπου δεν είναι ορατά παρά ελάχιστα ίχνη θορύβου σε στάθμες γύρω και κάτω από τα -160dBr.
Το φάσμα του 1kHz μέσω της αναλογικής εξόδου περιλαμβάνει ασθενείς αρμονικές που διακρίνονται στην περιοχή γύρω και κάτω από τα -90dBr, με ίχνη υψίσυχνου θορύβου, σε παρόμοιες στάθμες. Ο θόρυβος από το δίκτυο τροφοδοσίας είναι, επίσης, εμφανής στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα 1kHz. Στάθμη -20dBFS (24-bit/96kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: S/PDIF.

Φάσμα 1kHz. Στάθμη -20dBFS (24-bit/96kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική.

Το ZENmini είναι, γενικώς, μια πολύ αθόρυβη συσκευή, με το σχετικό φάσμα (μέσω S/PDIF) να βρίσκεται σε πολύ χαμηλές στάθμες...
... ενώ δεν απογοητεύει καθόλου όταν η μέτρηση γίνει μέσω των αναλογικών εξόδων.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου, Digital Black, Στάθμη αναφοράς 1kHz/0dBFS. Έξοδος: S/PDIF.

Φάσμα θορύβου, Digital Black, Στάθμη αναφοράς 1kHz/0dBFS. Έξοδος: Αναλογική.

Τέλος, η μονοτονικότητα της συσκευής είναι, όπως θα περίμενε κάποιος, παραδειγματική στο ψηφιακό πεδίο, με κάθε στάθμη στο διάγραμμα να είναι σαφώς καθορισμένη...
... και αρκετά καλή στο αναλογικό πεδίο, με εμφανή, αλλά περιορισμένο θόρυβο.
Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορεί κανείς να συνάγει ότι στο ψηφιακό πεδίο η συσκευή είναι ουσιαστικώς διαφανής ενώ και ο μετατροπέας d/a που ενσωματώνει είναι αρκούντως καλής ποιότητας.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα μονοτονικότητας (16-bit/44,1kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: S/PDIF.

Διάγραμμα μονοτονικότητας (16-bit/44,1kHz, NAS/Ethernet). Έξοδος: Αναλογική.