Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/02/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ηχείο δαπέδου/Τελικός ενισχυτής

Amphion Argon 7LS/Amp700

Amphion Argon 7LS/Amp700

Ως φορτίο, το Argon 7LS μπορεί να θεωρηθεί μια καλή περίπτωση. Το μέτρο της εμπέδησης δεν πέφτει κάτω από τα 4Ω (4,17Ω στα 110Hz) και η διακύμανση του είναι λογική, με την κορύφωσή της να φτάνει τα 24Ω (62Hz). Αυτό σημαίνει ότι ένας ενισχυτής με μικρό συντελεστή απόσβεσης θα επηρεαστεί λίγο από την μεταβολή της αντίστασης. Άξιο προσοχής σημείο, η μικρή κορυφή του μέτρου στα 138Hz, η οποία οφείλεται (πιθανώς) σε στάσιμο κύμα στο εσωτερικό της καμπίνας. Αν αυτό ισχύει, η διάσταση που αντιστοιχεί σε αυτό είναι κοντά στο 1,2μ, μια τιμή συμβατή με το ύψος του ηχείου. Η φάση της εμπέδησης έχει αρκετά μεγάλη διακύμανση από τις +43° μέχρι τις -48°, στις χαμηλές συχνότητες. Ο ενισχυτής που θα οδηγήσει το 7LS αναγκάζεται να αποδώσει αρκετή άεργη ισχύ, γεγονός που θέτει σχετικώς αυξημένες απαιτήσεις ψύξης.
Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση της απόκρισης του ηχείου (πάνω από τα 300Hz) έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, τις μικρές διακυμάνσεις της ευαισθησίας στο φάσμα, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα ±3dB και, δεύτερον τον πολύ ισχυρό συντονισμό του του τουίτερ, ο οποίος βρίσκεται έξω από το τυπικό ακουστικό φάσμα, στην περιοχή των 24,5kΗz. Στο σχετικό διάγραμμα φαίνεται και η απόκριση με τον διακόπτη στην θέση ενίσχυσης των υψηλών συχνοτήτων, η οποία, πράγματι, φαίνεται ενισχυμένη κατά 1dB περίπου, για συχνότητες πάνω από τα 2kHz.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (κόκκινη και πράσινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/1m/2.83Vrms). Ψευδοανηχοϊκή μέτρηση επί του άξονα (συχνότητες πάνω από τα 300Hz). Μέτρηση χωρίς ενίσχυση των υψηλών συχνοτήτων (πράσινη καμπύλη, 0dB) και με ενίσχυση των υψηλών συχνοτήτων (κόκκινη, +1dB)

Η συνολική απόκριση του ηχείου (splicing near field/ψευδοανηχοϊκής μέτρησης) αποκαλύπτει μια αρκετά ουδέτερη σχεδίαση με αποκλίσεις μικρού πλάτους (και σχετικώς μεγάλου εύρους) στο σύνολο του φάσματος. Η μέση ευαισθησία, χωρίς να περιλαμβάνεται ο συντονισμός του τουίτερ, υπολογίστηκε στα 88,3dBSPL/2,83Vrms/1m και, με βάση την τιμή αυτή, τα σημεία -3dB βρίσκονται στα 36Hz χαμηλά και στα 16,2kHz ψηλά. Για αποκοπή -6dB χαμηλά, το κάτω άκρο του ηχείου βρίσκεται στα 30Hz, πολύ κοντά στην τιμή που δίνει η ίδια η Amphion, ενώ ψηλά, αυτή η αποκοπή εμφανίζεται πολύ πάνω από την συχνότητα συντονισμού του τουίτερ. Το ηχείο φαίνεται να έχει ιδιαίτερα ομαλή συμπεριφορά εκτός άξονα, κρίνοντας από την καμπύλη που αντιστοιχεί στην μέτρηση σε “παράθυρο ακρόασης”, η οποία χαρακτηρίζεται απλώς από μια μείωση της ευαισθησίας ψηλά, χωρίς αξιόλογες αλλαγές στην μορφή της απόκρισης.
Η βηματική απόκριση του ηχείου δείχνει ξεκάθαρα τον συντονισμό του τουίτερ, έχει αρκετά ομαλή απόσβεση και μικρά μόνο προβλήματα μετάβασης από το τουίτερ στο γούφερ.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/1m/2.83Vrms) με εξομάλυνση 1/3oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (πράσινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (listening window, κόκκινη καμπύλη).

Βηματική απόκριση.

Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων περιλαμβάνει έναν μικρό αριθμό σημαντικών συντονισμών, ο ισχυρότερος των οποίων βρίσκεται στο 1,3kHz (2,9ms) με δύο ακόμη να εντοπίζονται στα 4,5kHz και στα 5,9kHz περίπου (με χρόνους απόσβεσης 2,1 και 2,5ms αντιστοίχως). Οι συντονισμοί πάνω από τα 10kHz έχουν σημαντικά μικρότερους χρόνους απόσβεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέτρηση φθάνει μέχρι τα 20kHz και δεν περιλαμβάνει τον συντονισμό του τουίτερ.
Το πολικό διάγραμμα του ηχείου στο οριζόντιο επίπεδο, δικαιώνει την προσπάθεια της Amphion για την δημιουργία ενός ηχείου με καλή διασπορά μέσω του κυματοδηγού που έχει σχεδιάσει. Οι σχετικές καμπύλες είναι ιδιαίτερα ομαλές μέχρι τα 16kHz τουλάχιστον και βρίσκονται μέσα στο διάστημα των -3dB για γωνίες ±30°. Το ηχείο “στενεύει” εμφανώς (και γρήγορα) πάνω από τα 16kHz. Με βάση αυτά τα ευρήματα θα πρέπει κάποιος να περιμένει ένα ομοιογενές πεδίο ανακλάσεων και το Argon 7LS είναι ένα ηχείο που μπορείς να το ακούσεις από σχετικώς μεγάλη απόσταση. Το toe-in δεν είναι απαραίτητο αλλά δεν είναι κακή ιδέα να γίνεται μια στροφή του ηχείου προς τον ακροατή.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Τέλος η καμπίνα του ηχείου φαίνεται να εισάγει πολύ χαμηλούς χρωματισμούς. Το διάγραμμα επιταχύνσεων της μπάφλας περιλαμβάνει έναν ισχυρό συντονισμό λίγο κάτω από τα 1500Hz ο οποίος, πάντως βρίσκεται στα -55dBm/s2, με τα υπόλοιπα ευρήματα να βρίσκονται κάτω από τα -60dBm/s2, μέχρι τα 10kHz και κάτω από τα -75dBm/s2 για την περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων μέχρι τα 300Hz, επίδοση που είναι πολύ καλή. Οι επιταχύνσεις της πλευρικής επιφάνειας του ηχείου είναι ακόμη χαμηλότερες με τους συντονισμούς πάνω από τα 500Hz να μην ξεπερνούν τα -65dBm/s2 και στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων τα -85dBm/s2.

Thumbnail Thumbnail

Στάθμη επιταχύνσεων της μπάφλας.

Στάθμη επιταχύνσεων του πλευρικού τοιχώματος της καμπίνας (μαύρη καμπύλη).