Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/12/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Προενισχυτής Phono

Chord Electronics Huei

Chord Electronics Huei

Ρυθμισμένος στα 40dB για την είσοδο κινητού μαγνήτη, ο Huei απαίτησε 2,13mVrms για έξοδο 316mV (-10dBV), ενώ για την είσοδο κινητού πηνίου, με ρύθμιση στα 70dB απαίτησε 0,105mVrms για την ίδια στάθμη εξόδου. Το περιθώριο υπερφόρτωσης υπολογίστηκε λίγο πάνω από τα 30dB, τόσο για την ρύθμιση κινητού μαγνήτη όσο και για την κινητού πηνίου. Ο ενισχυτής φτάνει στο όριο του ψαλιδισμού για στάθμη εξόδου ελάχιστα πάνω από τα 10Vrms.
Οι μετρήσεις παραμόρφωσης ικανοποιούν απόλυτα, με την αρμονική παραμόρφωση να κινείται στην περιοχή του 0.06% και το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου στην περιοχή του 0.35%.
Ο θόρυβος κινήθηκε, επίσης, σε καλά επίπεδα, όντας στην περιοχή των -60dBr(A) για στάθμη αναφοράς στην έξοδο το 1Vrms. Η δυναμική περιοχή της συσκευής υπολογίστηκε λίγο πάνω από τα 74dB, για ρυθμίσεις κινητού μαγνήτη και κοντά στα 60dB για ρυθμίσεις κινητού πηνίου.
Η ακρίβεια της αποέμφασης RIAA είναι από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει, με την μέγιστη απόκλιση να μην ξεπερνά το 0.5dB (0.49dB στην περιοχή της χρονικής σταθεράς των 3180μs) και τις τιμές να παραμένουν σε πολύ χαμηλές τιμές, 0.05 και 0.08 στην περιοχή των χρονικών σταθερών 318μs και 75μs αντιστοίχως. Οι διαφορές μεταξύ των καναλιών είναι ελάχιστες, με μέγιστη τιμή τα 0.05dBr και στο σημείο αυτό ο Huei είναι μια από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει, επίσης. Οι επιδόσεις αυτές φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράμματα, με το διάγραμμα της απόκρισης να μην έχει αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1dB μέχρι τα 10kHz και να μην ξεπερνά το 1.5dB στο όριο της μέτρησης των 20kHz.

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Απόκριση συχνότητας (αντισταθμισμένη καμπύλη απόκρισης μέσω αντίστροφης ισοστάθμισης RIAA). Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο, ρυθμίσεις κινητού μαγνήτη και στάθμη αναφοράς τα 316mV, περιλαμβάνει ελάχιστα ίχνη αρμονικών με την δεύτερη και την τρίτη να διακρίνονται ελάχιστα, γύρω και κάτω από τα -80dBr.
Με ρυθμίσεις κινητού πηνίου, το φάσμα γίνεται σαφώς πιο ζωηρό, περιλαμβάνοντας, κυρίως, θεμελιώδεις και παράγωγα του θορύβου από την τροφοδοσία. Η αρμονικές παραμένουν και πάλι σε πολύ χαμηλές στάθμες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜC.

Το φάσμα του θορύβου (με στάθμη αναφοράς τα 316mVrms) δεν κρύβει εκπλήξεις και ο προενισχυτής δεν φαίνεται να αλλάζει συμπεριφορά χωρίς σήμα στην είσοδο στον τομέα αυτό. Με ρυθμίσεις κινητού μαγνήτη, το hum (50/100Hz) δεν είναι εμφανές και το κύκλωμα δεν φαίνεται να μαζεύει θόρυβο υψηλών συχνοτήτων. Η μορφή του φάσματος είναι αναμενόμενη αφού ακολουθεί τα χαρακτηριστικά της αποέμφασης.
Παρόμοια λογική διέπει και τον θόρυβο σε ρυθμίσεις κινητού πηνίου. Εδώ, ο θόρυβος από τα 50Hz του δικτύου είναι εμφανής, μαζί με τα παράγωγα του. Στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων οι στάθμες είναι πολύ χαμηλές (αισθητά κάτω από τα -80dBr).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜΜ.

Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: -10dBV/ΜC.

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα είναι σχετικώς περιορισμένη. Για ρυθμίσεις κινητού μαγνήτη, η σχετική καμπύλη κινείται στην περιοχή του 0.35% με τάσεις μείωσης των τιμών στις πολύ χαμηλές συχνότητες, ενώ για ρυθμίσεις κινητού πηνίου οι τιμές είναι λίγο υψηλότερες, στην περιοχή του 0.40-0.45%, με παρόμοια συμπεριφορά.
Η μεταβολή της παραμόρφωσης (THD και THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη δεν κρύβει εκπλήξεις. Ο προενισχυτής λειτουργεί καλύτερα για στάθμες εξόδου στο διάστημα 1-3Vrms και αυτό είναι κάτι που ο χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψιν του όταν επιλέγει το κέρδος για κάποια συγκεκριμένη κεφαλή. Η υπερφόρτωση αρχίζει να “φαίνεται” για στάθμη εξόδου λίγο χαμηλότερη από τα 10Vrms.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη αναφοράς: -10dBV. ΜC (πράσινη καμπύλη), MM (κόκκινη).

Παραμορφώσεις σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz). THD+N/MM (πράσινη καμπύλη), THD+N/MC (πορτοκαλί), THD/MM (κόκκινη), THD/MC ( ιώδης).