Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 31/01/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Questyle CMA800R

Questyle CMA800R

H εργαστηριακή αξιολόγηση του CMA800R έγινε μέσω της εισόδου single ended και σε συμβατική, stereo λειτουργία, μέσω μιας εξόδου TRS.
Στο όριο του ψαλιδισμού, ο ενισχυτής απέδωσε περίπου 1.3Wrms (18.2Vpp) σε φορτίο 32Ω και 93.5mWrms (21.4Vpp) σε φορτίο 600Ω, με την ευαισθησία του να βρίσκεται στην περιοχή του 1.1Vrms για πλήρη ισχύ. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός το ότι οι στατικές μετρήσεις αποκαλύπτουν, πράγματι, ένα κύκλωμα που διαθέτει πολύ χαμηλές παραμορφώσεις, καθώς το σύνολο της αρμονικής παραμόρφωσης και του θορύβου ξεπέρασε ελάχιστα το 0.002% (0.0022% με σήμα 1kHz στο 1/3 της μέγιστης ισχύος) με φορτίο 32Ω και βρέθηκε κάτω από την τιμή αυτή (0.0014%) για φορτίο 600Ω. Οι τιμές παραμόρφωσης (THD) ήταν ακόμη χαμηλότερες, στο 0.0019% και στο 0.0007% αντιστοίχως για φορτία 32 και 600Ω. Οι τιμές της παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης (κατά SMPTE) κινήθηκαν σε αναλόγως χαμηλά επίπεδα, 0.0043% για φορτίο 32Ω και 0.0007% για φορτίο 600Ω, δικαιώνοντας τους ισχυρισμούς της Questyle και τα δημοσιευμένα χαρακτηριστικά της συσκευής. Ο ενισχυτής αποδείχθηκε, επίσης, ιδιαίτερα ήσυχος, με το λόγο σήματος προς θόρυβο να βρίσκεται στα 108.3dBr (A) με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος και την δυναμική περιοχή να φτάνει τα 113.5dB.
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και φορτίο 32Ω, περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές, με ισχυρότερη την τρίτη, οι οποίες πέφτουν γρήγορα κάτω από τα -100dBr (από την τέταρτη και μετά).
Όπως θα περίμενε κανείς, η συμπεριφορά του ενισχυτή είναι ακόμη καλύτερη με φορτίο 600Ω, με το σύνολο των αρμονικών να βρίσκονται κάτω από τα -100dBr και να πέφτουν κάτω από τα -120dBr μετά την έκτη αρμονική.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

Τα διαγράμματα της ενδοδιαμόρφωσης έχουν επίσης αρκετό ενδιαφέρον, δεδομένης της πολύ καλής συμπεριφοράς που θεωρείται ότι έχει η τοπολογία CMA στον συγκεκριμένο τομέα. Με φορτίο 32Ω είναι ορατές αρκετές συνιστώσες ενδοδιαμόρφωσης (δώστε σημασία στο ότι ο οριζόντιος άξονας είναι γραμμικά και όχι λογαριθμικά βαθμονομημένος) αλλά όλες βρίσκονται κάτω από τα -80dBr, ενώ τα προϊόντα της ενδοδιαμόρφωσης στις χαμηλότερες συχνότητες (γύρω από το 1kHz) βρίσκονται επίσης σε πολύ χαμηλές στάθμες.
Με φορτίο 600Ω, η συμπεριφορά είναι ακόμη καλύτερη σε όλους τους τομείς, δείγμα ότι, πράγματι, σε αυτόν τον τομέα ο CMA800R έχει πραγματικά αξιοσημείωτη συμπεριφορά.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήματα 19kHz/20kHz 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήματα 19kHz/20kHz 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

Το φάσμα της εξόδου, χωρίς σήμα στην είσοδο, (με αναφορά το 1/3 της ισχύος) εξηγεί οπτικά τις πολύ καλές στατικές επιδόσεις της συσκευής στο θέμα του θορύβου. Εδώ “απουσιάζει” εντελώς το τροφοδοτικό (οι συνιστώσες στα 50Hz και τα 100Ηz είναι πρακτικώς ανύπαρκτες) και μόνο μερικά, πολύ χαμηλής στάθμης προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης (μετά τα 150Hz) είναι εμφανή γύρω και κάτω από τα -140dBr, επίδοση που μπορεί να θεωρηθεί κορυφαία. Στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων (πάνω από τα 30kHz) ο ενισχυτής φαίνεται να “μαζεύει” λίγο θόρυβο από το περιβάλλον αλλά αυτός μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος, καθώς βρίσκεται κάτω από τα -110dBr στην περιοχή της μέτρησης.
Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη, με αποκλίσεις οι οποίες στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων δεν ξεπερνούν το 0.15dB (πάνω από τα 60kHz) και μάλιστα μόνο στο ένα από τα δύο κανάλια της συσκευής. Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών είναι κορυφαία στο ακουστικό φάσμα (ίσως η καλύτερη που έχουμε μετρήσει) ενώ άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εμφανείς διαφορές στην απόκριση με φορτίο 32 και 600Ω.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου χωρίς σήμα στην είσοδο. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 32Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), 600Ω (πορτοκαλί/ματζέντα).

Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα, με φορτίο 32Ω, σχετίζεται αρκετά τόσο με την συχνότητα όσο και με την στάθμη του σήματος εισόδου (και κατ΄επέκταση με την ισχύ που αποδίδεται στην έξοδο). Ο ενισχυτής κινείται σε χαμηλά επίπεδα παραμόρφωσης μέχρι το 1kHz περίπου (κάτω από το 0.003%), σημείο όπου εμφανίζει μια σαφή αυξητική συμπεριφορά φθάνοντας (στο όριο της μέτρησης) στο 0.007% για σήμα εισόδου -10dBr και πλησιάζοντας το 0.3% για σήμα εισόδου κοντά στο όριο του ψαλιδισμού (-1dBr).
Η συμπεριφορά του ενισχυτή με φορτίο 600Ω είναι εντελώς διαφορετική. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει ότι το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου βρίσκεται στην περιοχή του 0.0025%, ανεξαρτήτως της στάθμης του σήματος εισόδου, με ελάχιστες αυξητικές τάσεις στην περιοχή κοντά στα 10kHz.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 32Ω, -10dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -4dBr (πορτοκαλί), -1dBr (ιώδης).

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 600Ω, -10dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -4dBr (πορτοκαλί), -1dBr (ιώδης).

Τέλος, το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ και το φορτίο αποκαλύπτει μια ομαλή και αναμενόμενη συμπεριφορά μέχρι το σημείο που ξεκινά η υπερφόρτωση (κοντά στα 90mW για φορτίο 600Ω και στο 1.1W για φορτίο 32Ω). Άξιο προσοχής, είναι το γεγονός ότι ο ενισχυτής παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα παραμόρφωσης (γύρω και κάτω από το 0.001%) πριν εμφανιστεί η υπερφόρτωση, όταν το φορτίο είναι 600Ω, αλλά έχει μια σαφή τάση αύξησης της παραμόρφωσης καθώς η ισχύς αυξάνεται, πριν την υπερφόρτωση, όταν το φορτίο είναι 32Ω.

Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 600Ω (πράσινη καμπύλη) και 32Ω (κόκκινη καμπύλη).