Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 02/05/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB CONDITIONER

Ideon Audio 3R USB Renaissance.

Ideon Audio 3R USB Renaissance.

Ideon Audio 3R USB Renaissance

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: USB Conditioner.
Είσοδος: 1x USB τύπου Β.
Έξοδος: 1x USB τύπου Α.
Συμβατότητα: USB 2.0/High Speed.
Δυνατότητες: Τιμή_Χαρακτηριστικού
Χαρακτηριστικό Αντιστάθμιση ISI (LS/FS-agnostic), Reclocking, συμβατότητα με όλα τα sample rates/format αρχείων που υποστηρίζει ο μετατροπέας που ακολουθεί, δεν απαιτεί driver, ένδειξη lock.
Τιμή - Πληροφορίες
Ideon Audio 3R USB Renaissance: €199,-
Πληροφορίες: Ideon Audio, τηλ.: 210-619.9887, web: http://www.ideonaudio.com/