Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 21/02/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ MEDIA PLAYER

Cayin i5

Cayin i5

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του i5 περιέλαβε μετρήσεις τόσο από την έξοδο των ακουστικών (σε φορτία 32Ω και 600Ω) όσο και από την έξοδο line ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητά του και ως πηγή σε ένα συμβατικό οικιακό ηχοσύστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε ως player, με τα αντίστοιχα σήματα (24bit/96kHz) αποθηκευμένα στη μνήμη του.
Η αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (1kHz, -80dBFS) αποκαλύπτει μια συσκευή με καλή ανάλυση και χαμηλή παραμόρφωση, καθώς η μορφή του σήματος διατηρείται. Στο ίδιο διάγραμμα είναι σαφής η παρουσία υψίσυχνου θορύβου (σε πολύ χαμηλή στάθμη), η φύση του οποίου αναλύεται σε επόμενη παράγραφο.
Η απόκριση συχνότητας από την έξοδο ακουστικών είναι πρακτικώς επίπεδη, με μια τάση αποκοπής πάνω από τα 10kHz η οποία ωστόσο είναι πολύ μικρή και δεν ξεπερνά το 0.5dBr στα 40kHz. Η ομοιότητα των καναλιών είναι παραδειγματική, με απόκλιση πολύ μικρότερη του 0.1dB.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (1kHz/-80dBFS, line out).

Απόκριση συχνότητας (0dBr: 1kHz/-20dBFS, 24bit/96kHz, 600Ω).

H απόκριση συχνότητας από την έξοδο line διατηρεί παρόμοια μορφή, με την ίδια τάση αποκοπής ψηλά (-0.5dBr στα 40kHz). Οι διαφορές των καναλιών είναι, επίσης, πολύ μικρές, στην περιοχή του 0.1dB.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με φορτίο 32Ω περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές, ισχυρότερη των οποίων είναι δεύτερη. Μαζί με την τρίτη αρμονική είναι οι μόνες που βρίσκονται πάνω από τα -100dBr (με αναφορά την έξοδο για σήμα -20dBFS). Το φάσμα περιλαμβάνει μια αισθητή αύξηση του θορύβου πάνω από τα 30kHz (με κάποιες εμφανείς αιχμές κοντά στο όριο της μέτρησης, με στάθμη -100dBr), συνολικά ωστόσο, το i5 φαίνεται ιδιαίτερα ήσυχο.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας (0dBr: 1kHz/-20dBFS, 24bit/96kHz, line out).

Φάσμα σήματος εξόδου για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 24bit/96kHz, 32Ω.

Με φορτίο 600Ω, το αποτέλεσμα είναι ακόμη καλύτερο με τις αρμονικές να βρίσκονται σε χαμηλότερες στάθμες (η δεύτερη στην περιοχή των -100dBr, και η τρίτη κοντά στα -95dBr).
Το αντίστοιχο φάσμα από την έξοδο line επιβεβαιώνει την πολύ καλή συμπεριφορά που είδαμε στα δύο προηγούμενα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της παραμόρφωσης, περιλαμβάνει όμως λίγο υψηλότερα ποσοστά θορύβου.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος εξόδου για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 24bit/96kHz, 600Ω.

Φάσμα σήματος εξόδου για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 24bit/96kHz, Line out.

Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται από το φάσμα του θορύβου (το οποίο προκύπτει από playback ενός αρχείο με μηδενικά δεδομένα). Τα αντίστοιχα ευρήματα είναι εντονότερα, τόσο στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων (όπου είναι ορατή η συνιστώσα των 50Ηz, στην περιοχή των -105dBr) όσο και ψηλά με ισχυρότερες αιχμές πάνω από τα 40kHz, ωστόσο οι στάθμες όλων αυτών παραμένουν πολύ χαμηλές και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν πρόβλημα.
H διαμόρφωση του σήματος από τον θόρυβο είναι πολύ χαμηλή. Το σχετικό διάγραμμα περιλαμβάνει ίχνη ενδοδιαμόρφωσης από χαμηλές συχνότητες τα οποία βρίσκονται σε πολύ χαμηλές στάθμες για να θεωρηθούν άξια λόγου.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου (στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 24bit/96kHz, digital black playback, Line out).

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 24bit/96kHz, -5dBFS, line out.

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό μια σταδιακή αύξηση των τιμών στην περιοχή των υψηλών η οποία ξεκινά λίγο κάτω από το 1kHz. Στο όριο της μέτρησης, το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου δεν ξεπερνά το 0.09%, ενώ στην περιοχή των χαμηλών κινείται κάτω από το 0.01%, μια συμπεριφορά η οποία είναι κοινή τόσο για την μέτρηση από την έξοδο των ακουστικών (32/600Ω) όσο και από την έξοδο line.
Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη, τέλος, ακολουθεί την πεπατημένη, αυξανόμενη καθώς η στάθμη μειώνεται. Για στάθμες -75dBFS ξεπερνά το 5%, τιμή συνηθισμένη ακόμη και σε επιτραπέζιες συσκευές. Σε υψηλές στάθμες (πάνω από τα -20dBFS) η συμπεριφορά των εξόδων είναι καλή, με τις τιμές να δείχνουν μια αυξητική τάση μόνο όταν το φορτίο στην έξοδο ακουστικών είναι 32Ω και η στάθμη πλησιάζει τα -5dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα (-20dBFS, 24bit/96kHz). Έξοδος ακουστικών, 32Ω (πορτοκαλί καμπύλη), 600Ω (κόκκινη), έξοδος line out (πράσινη).

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz, 24bit/96kHz). Έξοδος ακουστικών, 32Ω (πορτοκαλί καμπύλη), 600Ω (κόκκινη), έξοδος line out (πράσινη).