Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 11/07/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΕΝΕΡΓΟ/ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΗΧΕΙΟ

Audioengine HD3

Audioengine HD3

Το HD3 αξιολογήθηκε εργαστηριακά ως ενεργό ηχείο, με άλλα λόγια χρησιμοποιήθηκε η αναλογική είσοδος line και τα αποτελέσματα απεικονίζουν την συνολική συμπεριφορά του ηλεκτρονικού και του ακουστικού μέρους. Με βάση αυτό, κατά την μελέτη των διαγραμμάτων θα πρέπει να θυμάται κανείς ότι οι μονάδες dBSPL δεν αφορούν την ευαισθησία του ηχείου αλλά την πραγματική στάθμη στην οποία έγινε η μέτρηση. Με δεδομένο ότι το HD3 είναι ένα ηχείο που προορίζεται για ακροάσεις από μικρές αποστάσεις, η απόσταση της μέτρησης την 1m και η στάθμη περί τα 80dBSPL.
Η ψευδοανηχοϊκή απόκριση του HD3 (επί του άξονα και για συχνότητες πάνω από τα 500Hz) είναι αρκετά ομαλή με αποκλίσεις που δεν ξεπερνούν τα 4dB. Ιδιαίτερα η περιοχή πάνω από τα 1500Hz περίπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ομοιογενής με τις αποκλίσεις να μην ξεπερνούν τα ±3dB και χωρίς κανένα ίχνος συντονισμού γύρω ή πέρα από την άνω συχνότητα αποκοπής. Η χρήση των προστατευτικών πλεγμάτων δείχνει να βελτιώνει λίγο ακόμη την συμπεριφορά του ηχείου και με βάση το εύρημα αυτό, καλό είναι αυτά να παραμείνουν στην θέση τους.
Η συνολική απόκριση του ηχείου επί του άξονα (συνδυασμός near field/ψευδοανηχοϊκής μέτρησης), επιβεβαιώνει τον “ήρεμο” χαρακτήρα του. Με αναφορά την μέση στάθμη, τα σημεία αποκοπής -3dB βρίσκονται στα 80Hz και τα 23kHz αντιστοίχως για τις χαμηλές και τις υψηλές συχνότητες, ενώ για αποκοπή -6dB οι αντίστοιχες τιμές ήταν 75Hz και 27kHz. Στην περιοχή των μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων, η απόκριση συχνότητας του HD3 κυμάνθηκε σε ένα διάστημα 5.6dB (-3.8dB/1.1kHz και +1.8dB/16kHz) με το πιο σημαντικό εύρημα να βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ 400Hz-2kHz όπου υπάρχει μια μείωση της ευαισθησίας (-3.8dB). Χαμηλά, η Audioengine έχει επιλέξει μια μικρή ενίσχυση των χαμηλών (+3.9dB/170Hz).
Με τον διακόπτη στην θέση μείωσης των χαμηλών συχνοτήτων, η κορύφωση στην περιοχή των 170Hz μειώνεται κατά 2dB περίπου και η συχνότητα αποκοπής ανεβαίνει αντιστοίχως, πλησιάζοντας τα 100Hz.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα απόκρισης συχνότητας (80dBSPL/1m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 1m (συχνότητες πάνω από τα 500Hz), με και χωρίς το προστατευτικό πλέγμα (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα απόκρισης συχνότητας (80dBSPL/1m) με εξομάλυνση 0.33oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα σε Normal mode (πράσινη καμπύλη) και σε Reduced mode (κόκκινη).

Η βηματική απόκριση του ηχείου (η οποία -υπενθυμίζεται- αφορά το σύνολο του ηλεκτρονικού και ακουστικού μέρους) είναι αρκετά ομαλή με καλή μετάβαση από το τουίτερ στο γούφερ (μια ελάχιστη, αλλά ήπια, ανωμαλία φαίνεται κοντά στα 3mS) και καλή συμπεριφορά, χωρίς προβλήματα συντονισμών, κατά την φάση της απόσβεσης.
Ο γενικά “γρήγορος” χαρακτήρας του ηχείου φαίνεται και στο αντίστοιχο διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων, όπου ο ισχυρότερος συντονισμός βρίσκεται αρκετά χαμηλά, στο 1.6kHz (2mS) με τα υπόλοιπα ευρήματα να πέφτουν κάτω από τα -25dBr σε χρόνους 1mS και μικρότερους. Όπως και το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς, το HD3 είναι ένα ιδιαίτερα καθαρό ηχείο στην περιοχή των ανώτερων μεσαίων και των υψηλών συχνοτήτων.

Thumbnail Thumbnail

Βηματική απόκριση.

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Η πολική απόκριση του HD3 στο οριζόντιο επίπεδο, αποκαλύπτει ένα ηχείο με ομαλή συμπεριφορά εκτός άξονα αλλά με σχετικώς γρήγορη εξασθένηση στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων σε συνάρτηση με την γωνία. Για γωνίες ±30° οι συχνότητες στην περιοχή των 2kHz βρίσκονται στα -2dB, τα 4kHz στα -3dB και οι υψηλότερες συχνότητες γύρω και πάνω από τα -6dB. Αυτό σημαίνει ότι το ηχείο απαιτεί προσεκτική τοποθέτηση, με τρόπο ώστε ο άξονάς του να είναι στραμμένος προς τον ακροατή, αλλά πέραν αυτού δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πράξη, καθώς αν το HD3 χρησιμοποιηθεί σωστά (για ακροάσεις από μικρή απόσταση), ο ακροατής θα βρίσκεται στο άμεσο πεδίο συνεχώς, ελαχιστοποιώντας έτσι την σημασία των ανακλάσεων.
Η πολική απόκριση στο κατακόρυφο επίπεδο επιβεβαιώνει τα παραπάνω ευρήματα με το πρόσθετο στοιχείο ότι το HD3 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ σε θέσεις όπου η γωνία ακρόασης είναι αρνητική (ο ακροατής σε χαμηλότερο ύψος από τον άξονα), κάτι που φαίνεται καθαρά στο σχετικό διάγραμμα. Για θετικές γωνίες ακρόασης η συμπεριφορά είναι, ασφαλώς, πολύ πιο ομαλή, αλλά και πάλι το ηχείο “κόβει” γρήγορα σε συνάρτηση με τις μοίρες. Η χρήση της προαιρετικής, ειδικής βάσης DS1 (που δίνει μια κλίση °15) φαίνεται μια καλή ιδέα και άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να προστεθεί στον αρχικό προϋπολογισμό της αγοράς.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).