Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/03/2011

flag
english
abstract

ΔΕΚΤΗΣ FM/DAB/WEB /MEDIA PLAYER

Rotel RT-09

Thumbnail

Οι μετρήσεις του RT-09 έγιναν μέσω της ομοαξονικής ψηφιακής εισόδου. Ο μετατροπέας της συσκευής μπορεί να κλειδώσει σε σήματα μέχρι και 24/192 και με βάση το γεγονός αυτό επιλέξαμε η αξιολόγηση να γίνει με σήματα 24bit/96kHz. Η αντοχή του player σε jitter του σήματος εισόδου φαίνεται να είναι αρκετά καλή με τα διαγράμματα παραμόρφωσης που αντιστοιχούν σε σήματα 997Hz και 1/192fs να παραμένουν σε χαμηλές στάθμες και αρκετά σταθερά. To RT-09 φάνηκε να συναντά δυσκολίες, όταν τόσο το σήμα του jitter όσο και το σήμα εισόδου κινήθηκαν σε περιοχές υψηλών συχνοτήτων. Έτσι για σήμα εισόδου 24kHz (0.25fs) και σήμα jitter πάνω από τα 2kHz είδαμε την παραμόρφωση να ανεβαίνει αρκετά δείχνοντας ότι η συσκευή είναι αρκετά ευαίσθητη στην περιοχή αυτή και σε υψηλά bitrates. Πολύ καλή για την κατηγορία τιμής εμφανίστηκε και η γραμμικότητα με την συσκευή nα φθάνει άνετα στα -90dBr, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Sample rate 96kHz. Σήμα: -3dBFS, 0.25Fs, (ματζέντα), 997Hz (κόκκινο), 1/192Fs (πράσινο), ημιτονοειδές jitter 40nS

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Sample rate 96kHz.

Η απόκριση συχνότητας ακολουθεί την πεπατημένη αυτού του είδους συσκευών όντας πρακτικώς επίπεδη και με ελάχιστες -πρακτικώς ανύπαρκτες- διαφορές μεταξύ των καναλιών. Το φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο περιλαμβάνει μια σειρά από συνιστώσες των οποίων οι συχνότητες δείχνουν μια επίδραση πολύ χαμηλής συχνότητας στο σήμα, πιθανότατα από το τροφοδοτικό. Οι στάθμες πάντως, για όλες, είναι πολύ χαμηλές, κάτω από τα -100dBu.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 96kHz

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 9.998kHz/0dBu.

Η αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα εμφανίστηκε αρκετά χαμηλή. Για στάθμη σήματος -20dBFS δεν ξεπέρασε το 0.008%, με εμφανείς πτωτικές τάσεις, μάλιστα, πάνω από το 1kHz, ενώ κοντά στο όριο της υπερφόρτωσης (-1dBFS) είναι λίγο μεγαλύτερη, στην περιοχή του 0.02%. Σε συνάρτηση με την στάθμη, ακολουθεί την γνωστή μορφή, με αυξητικές τάσεις καθώς η στάθμη μειώνεται. Το RT-09, πάντως, αποδείχθηκε αρκετά καλό σε αυτό τον τομέα καθώς είδαμε την στάθμη να κατεβαίνει κάτω από το -60dBFS πριν η παραμόρφωση φτάσει το 3%.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη: -20dBFS

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα: 997Hz, 96kHz.

Σε θέματα θορύβου, η συσκευή κινήθηκε, επίσης, αρκετά ικανοποιητικά. Σε επίπεδο στατικών μετρήσεων είδαμε επίδοση λίγο καλύτερη από τα 100dB με το τροφοδοτικό να είναι πολύ ήσυχο. Το φάσμα του θορύβου (σε αδρανές κανάλι) εμφανίζει τάσεις αύξησης της στάθμης του θορύβου στην περιοχή των μεσαίων και των υψηλών συχνοτήτων. Ενδιαφέρον, τέλος, είναι το διάγραμμα της διαφωνίας (crosstalk) μεταξύ των καναλιών: Σε αντίθεση με ότι συναντούμε συνήθως υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της διαρροής του δεξιού καναλιού στο αριστερό από ότι αντίστροφα με την πρώτη να είναι πολύ μεγαλύτερη της δεύτερης. Με δεδομένη την συμμετρία και την αρκετά πειθαρχημένη κατασκευή που διαπιστώσαμε στο εσωτερικό της συσκευής, η συμπεριφορά αυτή θα πρέπει να αποδοθεί σε κάποιο τυχαίο πρόβλημα του συγκεκριμένου δείγματος (το οποίο πάντως δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε σε μια μικρή έρευνα).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz.

Διαφωνία καναλιών (crosstalk) σε συνάρτηση με την συχνότητα.