Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/05/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Echo Diastasis Ι-79

Echo Diastasis Ι-79

Ο I-79 απέδωσε περίπου 65Wrms ανά κανάλι με φορτίο 8Ω με όριο παραμόρφωσης το 1% και 82Wrms ανά κανάλι (με την ίδια τιμή παραμόρφωσης) με φορτίο 4Ω. Με συντελεστή αύξησης της ισχύος περίπου 1.3 δείχνει αρκετά ικανός να οδηγήσει μετρίως δύστροπα ηχεία. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε κοντά στο 16, μια τιμή επαρκής ώστε να εξασφαλίζονται μικρές διακυμάνσεις της απόκρισης όταν το μέτρο της εμπέδησης του ηχείου μεταβάλλεται και, εν μέρει, αναμενόμενη, από την στιγμή που η Echo Diastasis αναφέρει ότι δεν εφαρμόζει αρνητική ανάδραση.
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης (στο 1/3 της μέγιστης ισχύος) κινήθηκαν στην περιοχή του 0.2% για φορτία 8Ω και ελάχιστα υψηλότερα, στην περιοχή του 0.3% για φορτία 4Ω, ενώ η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (κατά SMPTE) βρέθηκε, επίσης, κοντά στο 0.2%. Με στάθμη αναφοράς αυτή που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω, o θόρυβος μετρήθηκε στα -83dBr(A) και η δυναμική περιοχή του ενισχυτή υπολογίστηκε στα 90dB.
Με ωμικά φορτία στην έξοδο, η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή είναι ιδιαίτερα ομαλή με μηδενική εξασθένηση στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και ομαλή αποκοπή ψηλά, η οποία φθάνει τα -3dB κοντά στα 60kHz. Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών είναι καλή, στην περιοχή του 0.3dB για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος. Με σύνθετο φορτίο, η απόκριση του ενισχυτή επηρεάζεται λίγο από την μεταβολή της εμπέδησης (όπως περιμένει κανείς με βάση τον υπολογισμό του συντελεστή απόσβεσης) αλλά η επίδραση αυτή δεν έχει μεγάλο εύρος και δεν ξεπερνά, στην χειρότερη περίπτωση (στην περιοχή 2-3kHz), τα 0.4dB.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz και ισχύ το 1/3 της μέγιστης, σε φορτίο 8Ω περιλαμβάνει μια ευδιάκριτη σειρά από αρμονικές οι οποίες (με εξαίρεση την ισχυρότερη δεύτερη) βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -80dBr. Το ίδιο διάγραμμα δείχνει κάποια επίδραση του θορύβου από την τροφοδοσία, με συνιστώσες - ωστόσο- οι οποίες βρίσκονται (σχεδόν στο σύνολό τους) κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Με φορτίο 4Ω, το φάσμα της εξόδου περιλαμβάνει μια σειρά από ισχυρότερες αρμονικές (με επικρατούσες αυτές της περιττής τάξης), οι οποίες εξασθενούν ομαλά κάτω από τα -80dBr πάνω από την δέκατη.
Το διάγραμμα της ενδοδιαμόρφωσης (19/20kHz, 1:1, 1/3 της ισχύος σε φορτίο 8Ω) δεν κρύβει κάποια έκπληξη. Τα προϊόντα της ενδοδιαμόρφωσης παραμένουν γύρω και κάτω από τα -80dBr.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Το φάσμα του θορύβου (με στάθμη αναφοράς αυτή που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω) περιλαμβάνει σαφή ίχνη του τροφοδοτικού (στα 50Hz και στα 100Hz) με τις ισχυρότερες συνιστώσες να βρίσκονται λίγο πάνω από τα -90dBr. Το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος, βρίσκεται κάτω από από τα -100dBr, επιβεβαιώνοντας την καλή συμπεριφορά του ενισχυτή, όπως φαίνεται από την στατική μέτρηση.
Οι καμπύλες μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνουν μια ομαλή συμπεριφορά, με τις τιμές να παραμένουν κάτω από το 0.2% για φορτίο 8Ω (με σαφείς τάσεις μείωσης στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων) και γύρω από το 0.3% για φορτία 4Ω.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Αναφορά: 1Wrms/8Ω.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 Pmax/8Ω (πράσινη καμπύλη), 1/3Pmax/4Ω (κόκκινη).

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε σχέση με την ισχύ εξόδου δείχνει μια πολύ ομαλή συμπεριφορά. Ανεξάρτητα από το φορτίο, η παραμόρφωση αυξάνεται σε συνάρτηση με την ισχύ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει το κλασικό σημείο ασυνέχειας το οποίο υποδηλώνει την έναρξη της υπερφόρτωσης, τουλάχιστον μέχρι το 1% THD+N, για φορτίο 8Ω και το 5% THD+N για φορτίο 4Ω. Από την άποψη αυτή, η συμπεριφορά του σταδίου εξόδου του I-79 θυμίζει αρκετά στάδιο εξόδου με λυχνίες.
Η απόκριση του ενισχυτή σε τετραγωνικό σήμα είναι ιδιαίτερα ομαλή χωρίς μεταβατικά προβλήματα. Ο χρόνος ανόδου υπολογίστηκε στα 6.2μS και ο ρυθμός ανύψωσης στα 7.3V/μS.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη) (1kHz).

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω. Οριζόντιος άξονας: 5μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 10V/Div.