Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 09/05/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


MQA: Προβλήματα οικονομικής φύσης...

MQA: Προβλήματα οικονομικής φύσης...
2023/04/18, (παγκόσμιος ιστός)

Ως να μην έφταναν οι σποραδικές αμφισβητήσεις για την τεχνική πλευρά της κωδικοποίησης MQA, τώρα έρχονται να προστεθούν σε αυτές και τα οικονομικά προβλήματα, καθώς η εταιρία φαίνεται ότι μπήκε σε καθεστώς πτώχευσης.
Με βάση τα όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο και ενώ η ίδια η εταιρία στο website της δεν κάνει κάποια σχετική δήλωση (εκτός από μια πολύ μικρή υποσημείωση στο footer), φαίνεται ότι υπάρχει οικονομικό θέμα το οποίο την ανάγκασε να αναζητήσει προστασία από τους πιστωτές της με βάση την νομοθεσία της Μεγάλη Βρετανίας (Administration) από την 3η Απριλίου 2023.
Οι σχετικοί νόμοι προσφέρουν μια σειρά από δυνατότητες, από την υποβολή προτάσεων ανάταξης μέχρι το κλείσιμο της εταιρίας, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το ποιά οδός θα επιλεχθεί.
Από την πλευρά της αγοράς, βεβαίως, το βασικό ερώτημα είναι το τι θα γίνει με τους συνδρομητές της πλατφόρμας Tidal οι οποίοι έχουν πληρώσει αδρά το δικαίωμα να streamάρουν αρχεία MQA, όπως και κάθε άλλης οντότητας η οποία έχει εμπλακεί με το MQA, είτε αυτός είναι κατασκευαστής είτε πλατφόρμα. Αυτό που μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό είναι ότι η Tidal εμφανίζεται καθησυχαστική, ανακοινώνοντας την συνέχεια της υπηρεσίας MQA. Η ανακοίνωση, πάντως από την πλευρά τους ότι θα αρχίσει η υποστήριξη αρχείων FLAC, δείχνει ίσως το τι προβλέπουν ότι θα γίνει μεσοπρόθεσμα.