Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/11/2023

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Γραφικός ισοσταθμιστής από την McIntosh!

Γραφικός ισοσταθμιστής από την McIntosh!
2023/11/12, [δ.τ.]

Η χρήση γραφικών ισοσταθμιστών για την μικρορύθμιση της ηχητικής ταυτότητας, έχει καταχωρηθεί ως λάθος εδώ και πολλά χρόνια. Βεβαίως, αυτό είναι, επίσης, λάθος. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μια συσκευή όπως ο MQ112 μπορεί να βελτιώσει τον ήχο και να αποτελέσει ένα πρώτης τάξης παιχνίδι. Ανάμεσα στα πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν (έστω και λίγο) με έναν γραφικό ισοσταθμιστή είναι η επίδραση της ακουστικής του χώρου και ο κακός ήχος πολλών παραγωγών (ιδίως παλαιών). Αυτό πιστεύει η McIntosh και το μετουσίωσε σε συσκευή.
Το MQ112 είναι γραφικός ισοσταθμιστής με την τεχνική έννοια του όρου: Επιτρέπει την ενίσχυση ή την εξασθένηση μέσω οκτώ φίλτρων με σταθερές, κεντρικές συχνότητες μεταξύ 25Hz και 10kHz (σε αντίθεση με τους παραμετρικούς ισοσταθμιστές, όπου μπορεί να ρυθμιστεί τόσο η κεντρική συχνότητα, όσο και η συνάρτηση μεταφοράς του κάθε φίλτρου). Επειδή η ρύθμιση γίνεται με περιστροφικά και όχι γραμμικά ρυθμιστικά, χάνεται η αίσθηση του γραφήματος αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Το εύρος ρύθμισης είναι το κλασικό, ±12dB και η συσκευή περιλαμβάνει, επίσης φίλτρο “Tilt” με ρυθμιζόμενη απολαβή ±6dB για την γενική ρύθμιση της απόκρισης της συσκευής. Ακολουθώντας την κλασική αρχιτεκτονική αυτού του είδους συσκευών, ο MQ112 περιλαμβάνει, επίσης, διακόπτη bypass ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεταβολών που εισάγει με το αρχικό σήμα.
Η συσκευή διαθέτει single ended και balanced εξόδους και η σύνδεσή της γίνεται κατά τα γνωστά. Είτε μεταξύ προενισχυτή και τελικού ενισχυτή, είτε σε ολοκληρωμένο ενισχυτή με εξωτερικές γεφυρώσεις μεταξύ προ και τελικού σταδίου, είτε σε κάποιο βρόχο επεξεργαστή ή tape/source. Η McIntosh αναφέρει ότι η σύνδεση μπορεί να είναι μεικτή, να περιλαμβάνει, δηλαδή single ended και balanced γραμμές εισόδου και εξόδου.

info: Anquan AV, τηλ.: 210-613.3441, https://www.anquan-av.com/, https://www.mcintoshlabs.com/