Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/04/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Νέα προϊόντα της iFi διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.
Νέα προϊόντα της iFi διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.
2021/03/26, [δ.τ.]

Τρία νέα προϊόντα της iFi είναι διαθέσιμα, πλέον, στην ελληνική αγορά με τα δύο από αυτά να αφορούν στην τροφοδοσία των συσκευών (DC Blocker και GND Defender) και το τρίτο να είναι ένα καλώδιο που ενδιαφέρει όσους θέλουν να κάνουν balanced συνδέσεις ξεκινώντας από ένα βύσμα TRRRS 4,4mm. Αναλυτικά, οι νέες αφίξεις έχουν ως εξής:
To DC Blocker χρησιμοποιείται για την καταστολή της συνιστώσας συνεχούς ρεύματος στην τάση τροφοδοσίας του δικτύου, η οποία, όταν είναι ισχυρή, ευθύνεται για μηχανικούς θορύβους και την θέρμανση των μετασχηματιστών τροφοδοσίας των συσκευών. Μεσολαβεί μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και της εισόδου τροφοδοσίας της συσκευής. Η τιμή του είναι €149,-
Παρόμοια μορφή έχει και το GND Defender το οποίο τοποθετείται στην ίδια θέση και είναι, με βάση τα όσα περιγράφει η ίδια η iFi, ένας έξυπνος διακόπτης ground lift ο οποίος “σπάει” τους βρόχους γείωσης σε ένα σύστημα. Το “έξυπνο” του πράγματος έγκειται στο γεγονός ότι η γραμμή της γείωσης αποσυνδέεται σε κανονική λειτουργία αλλά επανασυνδέεται αυτόματα αν υπάρξει σφάλμα στην συσκευή και απαιτηθεί προστασία της ή προστασία του χρήστη (αν και δεν έχουν δημοσιευθεί λεπτομέρειες, θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να γνωρίζαμε το πώς το έχει καταφέρει η iFi αυτό: Οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν γαλβανική διακοπή της γραμμής γείωσης, επομένως θα πρέπει να έχουν σκεφτεί κάτι πολύ έξυπνο). Και στις δύο περιπτώσεις (DC Blocker και GND Defender) η προστασία ΕΜΙ που προσφέρει το καλώδιο τροφοδοσίας διατηρείται, ενώ οι ακροδέκτες είναι υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας (για ιατρικές εφαρμογές). Η τιμή του GND Defender είναι €129,-
Τέλος, όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν balanced σύνδεση με την μια συσκευή να χρησιμοποιεί jack 4,4mm TRRRS (μια επιλογή που συναντάμε συχνά σε προσωπικά media players αλλά, προσφάτως, και σε επιτραπέζιες συσκευές που προσπαθούν να κάνουν οικονομία χώρου στα σασί τους), μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ειδικό καλώδιο 4,4mm/XLR της εταιρίας. Βασίζεται σε αγωγούς από επαργυρωμένο χαλκό υψηλής καθαρότητας (και συνεχούς χύτευσης), με ελικοειδή περιέλιξη, η οποία εξασφαλίζει χαμηλή αυτεπαγωγή και χωρητικότητα και μεγάλη αντοχή σε παρεμβολές και χρησιμοποιεί εξωτερικό μανδύα από ιδιαίτερα εύκαμπτο υλικό. Τα βύσματα που τερματίζουν το καλώδιο (2 XLR και 1 TRRRS 4,4mm) κατασκευάζονται επίσης από την iFi. Η τιμή του καλωδίου είναι €129,-.

info: Audio Soul Ultra, τηλ.: 210-3839.399, http://www.audiosoulultra.gr/, https://ifi-audio.com/