Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 05/07/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC/ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ LINE-PHONO/ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Mytek Brooklyn.

Mytek Brooklyn.

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του Brooklyn περιλαμβάνει μετρήσεις που αφορούν τόσο στο ψηφιακό τμήμα του όσο και στο τμήμα του αναλογικού προενισχυτή (Line και Phono). Για την πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε μια από τις ομοαξονικές του εισόδους, με σήματα 24/96 και 24/192, ενώ για την δεύτερη περίπτωση η (μοναδική) αναλογική είσοδος, ρυθμισμένη ανάλογα κάθε φορά, μέσω του μενού. Η τυπική διαδικασία περιέλαβε μετρήσεις με την συσκευή ρυθμισμένη για ψηφιακή εξασθένηση και με το φίλτρο FR (Fast Roll-Off), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Σε όλες τις περιπτώσεις η έξοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η single ended.
Το ψηφιακό interface του Brooklyn αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταστολή του εισερχόμενου jitter. Η σχετική καμπύλη βρίσκεται μεταξύ -60dB και -70dB, επίδοση που είναι από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει.
Οι καμπύλες που δείχνουν την αντοχή της ψηφιακής εισόδου σε σήματα με jitter βρίσκονται όλες κάτω από τα -100dB, επίδοση επίσης κορυφαία που επιβεβαιώνει την αρχική εκτίμηση.
Το συνολικό jitter που φαίνεται ότι εισάγει η ίδια η συσκευή είναι πολύ χαμηλό, με τιμές που κινήθηκαν, κατά μέσο όρο, κοντά στα 7pS.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Η απόκριση συχνότητας του μετατροπέα είναι, όπως αναμενόταν, απολύτως επίπεδη χωρίς ίχνη αποκοπής στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και με μηδενικές διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών. Η αποκοπή ψηλά, εξαρτάται από το sample rate του σήματος με προφανή τρόπο (κοντά στα 48kHz για σήματα 24/96 και κοντά στα 96kHz για σήματα 24/192), ενώ σαφής είναι και η επίδραση των φίλτρων (SR/FR).
H συμπεριφορά των φίλτρων του Brooklyn φαίνεται καλύτερα στην εκτός μπάντας μέτρηση. Το συμβατικό “ταχύ” φίλτρο, προσφέρει καθαρή περιοχή αποκοπής με μικρή κυμάτωση (η στάθμη του ripple βρίσκεται κάτω από τα -60dBr για όλο το φάσμα της μέτρησης και για όλα τα sample rates).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας, στάθμη αναφοράς 1Vrms/1kHz. 24 bit/96kHz φίλτρο FR (κόκκινη και πράσινη καμπύλη), 24 bit/96kHz SR (πορτοκαλί), 24 bit/192kHz FR (ιώδης), 24 bit/192kHz SR (μπλε).

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (ιώδης καμπύλη), 96kHz (πορτοκαλί), 192kHz (μπλε).

Τα διαγράμματα που αντιστοιχούν στα διαφορετικά φίλτρα που προσφέρει η συσκευή, δείχνουν μικρές μόνο διαφορές γύρω από την συχνότητα αποκοπής αλλά σημαντικές διαφορές στην συμπεριφορά στην περιοχή αποκοπής, με το “αργό” φίλτρο (SR) να έχει περιορισμένες επιδόσεις (κάτι που αναμένεται, ως αντίτιμο στην καλύτερη συμπεριφορά του στο πεδίο του χρόνου) και το φίλτρο ελάχιστης φάσης (MPH) να φαίνεται λίγο πιο “ήσυχο” σε σχέση με το συμβατικό Fast Roll-Off.
Η γραμμικότητα στάθμης του μετατροπέα κινήθηκε σε κορυφαία επίπεδα με την καμπύλη στα 96kHz να αποκλίνει από το ιδανικό κάτω από τα -100dBFS και στα 192kHz κάτω από τα -120dBFS. Μικρές διαφορές υπήρξαν στις αντίστοιχες μετρήσεις μεταξύ του ψηφιακού και του αναλογικού εξασθενητή, με τον πρώτο να είναι, στο κομμάτι αυτό, εμφανώς καλύτερος στα 192kHz.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου (24 bit/96kHz). FR (ιώδης καμπύλη), SR (πορτοκαλί), MPH (μπλε).

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz με ψηφιακή/αναλογική εξασθένηση (πράσινη/πορτοκαλί καμπύλη), 192kHz με ψηφιακή/αναλογική εξασθένηση (ιώδης/κόκκινη).

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη, ακολουθεί την γνωστή και αναμενόμενη πορεία, αλλά ο Brooklyn αποδείχθηκε πολύ καλός στις χαμηλές στάθμες, όντας κάτω από τα -50dB στην συνολική μέτρηση της αρμονικής παραμόρφωσης και του θορύβου και κάτω από τα -70dB στην μέτρηση της αρμονικής παραμόρφωσης, επίδοση που είναι επίσης από τις κορυφαίες που έχουμε δει. Επιπροσθέτως, το αναλογικό στάδιο εξόδου δείχνει απολύτως ικανό να διαχειριστεί υψηλές στάθμες κοντά στα 0dBFS του μετατροπέα χωρίς σημαντική αύξηση της παραμόρφωσης.
Η μέτρηση της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη, έκρυβε δύο ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πρώτον επιβεβαίωσε την καλή συμπεριφορά του αναλογικού σταδίου, με τιμές κοντά στο 0.0008% (THD+N, 1kHz), για υψηλές στάθμες εξόδου και τον χαμηλό θόρυβο της συσκευής (0.0015%, 1kHz, -20dBFS) και, δεύτερον, έδειξε μια αρνητική πλευρά της αναλογικής ρύθμισης της στάθμης, καθώς οι αντίστοιχες τιμές ήταν σχεδόν μια τάξη μεγέθους υψηλότερες (0.006%, για στάθμη -1dBFS και 0.02% περίπου για στάθμη -20dBFS). Είναι συζητήσιμο το κατά πόσον αυτές οι διαφορές “ακούγονται” στην πράξη, πάντως φαίνεται ότι υφίστανται και είναι μετρήσιμες.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, THD+N (κόκκινη καμπύλη), THD (πράσινη).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS με ψηφιακή/αναλογική εξασθένηση (κόκκινη/πορτοκαλί καμπύλη) και -20dBFS με ψηφιακή/αναλογική εξασθένηση (πράσινη/ιώδης).

Το φάσμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι κινήθηκε σε μια παρόμοια λογική: Επιβεβαίωσε ότι ο μετατροπέας είναι εξαιρετικά ήσυχος (μη ξεπερνώντας τα -120dBFS στα 20kHz) και κινούμενος σαφώς κάτω από την τιμή αυτή στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, αλλά έδειξε ότι το κύκλωμα της αναλογικής εξασθένησης είναι αρκετά πιο θορυβώδες στην μεσαία και την ανώτερη περιοχή. Φυσικά, οι τιμές του θορύβου εξακολουθούν να παραμένουν, και στην περίπτωση αυτή, πολύ καλές, κάτω από τα -110dBFS/20kHz.
Το φάσμα του θορύβου σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων είναι επίσης πολύ καθαρό, με ελάχιστο περιεχόμενο κοντά στο όριο της μέτρησης (μεταξύ 70kHz και 80kHz) και κάποια ορατά ίχνη hum στα 50/100Hz, τα οποία βρίσκονται, πάντως, σε πολύ χαμηλές στάθμες. Ο θόρυβος από το δίκτυο (ο οποίος, συνολικά, δεν ξεπερνά τα -125dBFS/2.4μVrms), σε συνδυασμό με την αδύναμη παρουσία υψίσυχνων συνιστωσών, δικαιώνει πλήρως την επιλογή του διακοπτικού τροφοδοτικού. Αν αυτό αντικατασταθεί με κάποιο άλλο (μέσω της αντίστοιχης εισόδου) αυτό το “άλλο” θα πρέπει να είναι μια ιδιαίτερα προσεγμένη διάταξη.

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι. Eίσοδος S/PDIF, 96kHz με ψηφιακή/αναλογική εξασθένηση (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), 192kHz (πορτοκαλί).

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (broadband).

Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο επιβεβαιώνει την απουσία συμβατικών προβλημάτων από το τροφοδοτικό και δεν περιλαμβάνει συνιστώσες οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν σε jitter, με εξαίρεση μια πολύ κοντά στην θεμελιώδη (στην περιοχή των ±10Hz) η οποία μόλις και μετά βίας διακρίνεται σε πολύ χαμηλές στάθμες.
Το διάγραμμα της διαφωνίας των καναλιών κινείται σε πολύ καλά επίπεδα (κάτω από τα -100dB μέχρι τα 5kHz και συνολικά κάτω από τα -80dB μέχρι τα 20kHz) είναι όμως εμφανής μια διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ των καναλιών (με το αριστερό να συμπεριφέρεται σημαντικά καλύτερα, τόσο με τον ψηφιακό όσο και με τον αναλογικό εξασθενητή), κάτι που θα πρέπει να αποδοθεί, μάλλον, στην τοπολογία του κυκλώματος και των (ελάχιστων) καλωδιώσεων.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών 24 bit/96kHz με ψηφιακή/αναλογική εξασθένηση (πράσινο/πορτοκαλί και κόκκινη/ιώδης καμπύλη).

O αναλογικός προενισχυτής του Brooklyn συμπεριφέρθηκε ιδιαίτερα θετικά σε θέματα παραμόρφωσης και θορύβου, κινούμενος στην περιοχή του 0.005% (THD, 1kHz/1Vrms) και των -93dBr(A). Με σημαντικά περιθώρια υπερφόρτωσης (η έξοδος αγγίζει τα όρια του ψαλιδισμού πάνω από τα 9.5Vrms), η δυναμική περιοχή που προσφέρει αγγίζει τα 114dB. Η διαφωνία των καναλιών (10kHz) βρίσκεται κοντά στα -86dB, ενώ το τράκινγκ του ρυθμιστικού στάθμης (στο αναλογικό πεδίο), βρίσκεται στην περιοχή του 0.01-0.02dB (για ρυθμίσεις σε θέσεις πάνω από το μισό της διαδρομής του) και στην περιοχή του 0.05dB για μεγαλύτερες εξασθενήσεις, τιμές που κρίνονται ως εξαιρετικές για την κατηγορία τιμής.
Το φάσμα της εξόδου για σήμα 1kHz περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές, εκ των οποίων ισχυρότερη είναι η δεύτερη (-85dBr) με τις υπόλοιπες να βρίσκονται κάτω από τα -100dBr και να χάνονται γρήγορα μέσα στο θόρυβο.
Οι παραμορφώσεις του προενισχυτή ως συνάρτηση της στάθμης κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα (μεταξύ 0.006% και 0.012%) με την χειρότερη επίδοση να αντιστοιχεί σε σήματα χαμηλής στάθμης (-10dBr με αναφορά το 1Vrms). H συμπεριφορά της συσκευής δεν φαίνεται να αλλάζει σε συνάρτηση με την συχνότητα.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms, είσοδος Line In.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1Vrms, είσοδος Line In. -10dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (πορτοκαλί), -4dBr (ιώδης), -1dBr (κόκκινη).

Η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη έχει την συνηθισμένη μορφή, με την έξοδο να έχει τις καλύτερες επιδόσεις (THD και THD+N) για στάθμες εξόδου μεταξύ 0.4Vrms και 1.4Vrms περίπου. Η υπερφόρτωση αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της σε υψηλές στάθμες, πάνω από τα 9Vrms.
Ο προενισχυτής phono έχει ευαισθησία 3.3mVrms και 0.47mVrms για την ρύθμιση ΜΜ και MC αντιστοίχως, με τις τιμές υπερφόρτωσης να βρίσκονται στα 33mVrms και στα 4.7mVrms. Οι επιδόσεις του σε θέματα παραμορφώσεων είναι πολύ καλές, στα 0.006% και 0.013% (THD, MM και MC αντιστοίχως) και 0.15% και 1.11% (THD+N, ΜΜ και MC αντιστοίχως), ευρήματα τα οποία υποδηλώνουν ότι ο βασικός μηχανισμός είναι ο θόρυβος και όχι η μη γραμμική συμπεριφορά του κυκλώματος. Ακόμη και έτσι, ο Brooklyn βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τον θόρυβο με -74dBr(A) στην είσοδο MM και -57dBr(A) στην είσοδο MC.
Η ακρίβεια αποέμφασης, τέλος, είναι πραγματικά κορυφαία και ο Brooklyn κατάφερε να ξεπεράσει την κορυφαία συσκευή που έχουμε μετρήσει στον τομέα αυτό (Metric Halo LIO-8) “πέφτοντας” άνετα κάτω από το 0.1dB (0.06dB/3180μS, 0.03dB/318μS και 0.04dB/75μS) με παραδειγματική ομοιότητα μεταξύ των καναλιών (οι διαφορές δεν ξεπερνούν τα 0.02dB). Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν μια σοβαρή απόδειξη για το ότι η Mytek απευθύνεται με σοβαρότητα σε όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις εισόδους phono και έχουν απαιτήσεις.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση THD/THD+N σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου (πράσινη/κόκκινη καμπύλη). Είσοδος Line In.

Καμπύλη αποέμφασης RIAA (στάθμη αναφοράς: 1Vrms/1kHz), είσοδος Phono/MM.