Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/06/2011

flag
english
abstract

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Audion Premier

Thumbnail

Audion Premier

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Προενισχυτής phono
Είσοδοι: 1x RCA (για κεφαλές κινητού μαγνήτη, 47k)
Ευαισθησία: μεγαλύτερη από 2mV
Θόρυβος: μικρότερος από 80dB (CCIR)
Απόκριση συχνότητας: 11Hz-185kHz (+/- 1dB)
Λυχνίες: 2x 6Η23Ν (6N23Π, 6922, NOS)
Άλλες δυνατότητες: Διακόπτης floating για την γείωση
Διαστάσεις: 230x180x400 (mm, πxυxβ)
Βάρος: 6kg
Τιμή - Πληροφορίες
Audion Premier: 980.- ευρώ
Πληροφορίες: Velvet Audio, τηλ.: 210-922.4368, web: http://www.velvetaudiohiend.com/, http://www.audion.co.uk/