Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/06/2011

flag
english
abstract

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Audion Premier

Thumbnail

Αν και δεν γίνεται απολύτως σαφής ο τρόπος, φαίνεται ότι η ευαισθησία του Premier είναι ρυθμιζόμενη καθώς δίνεται ως “μεγαλύτερη των 2mV”. Στη δική μας περίπτωση μετρήσαμε 5mVrms για έξοδο 1Vrms στο 1kHz. Τα περιθώρια υπερφόρτωσης είναι, όπως θα περίμενε κανείς για στάδιο με λυχνίες, ιδιαίτερα υψηλά αφού η έξοδος ξεπέρασε τα 25Vrms με σήμα εισόδου 138mV περίπου, επίδοση η οποία προφανώς ξεπερνά κάθε ανάγκη ενός προενισχυτή phono! H στατική μέτρηση του θορύβου ήταν -68dBr(A) ενώ καλή επίδοση είδαμε και στη διαφωνία καναλιών (-53dBr, τιμή η οποία ίσως να ήταν και καλύτερη αν δεν υπήρχε ένα αρκετά μακρύ καλώδιο από τα βύσματα εισόδου προς το κύκλωμα.
Η απόκριση συχνότητας του Premier είναι ομαλή, με έναν ελαφρύ τονισμό στις χαμηλές συχνότητες και εμφανή, αλλά προοδευτική αποκοπή ψηλά. Οι διαφορές μεταξύ των δυο καναλιών κινούνται στην περιοχή του 1dB. Η καμπύλη της αποέμφασης επιβεβαιώνει την αρχική μας εντύπωση ότι η Audion δεν έχει αφήσει το σχετικό δικτύωμα στην τύχη του. Η μέγιστη απόκλιση μετρήθηκε στις χαμηλές συχνότητες (όπου στα 3180μS την υπολογίσαμε στα 1.8dB) ενώ στις δύο άλλες χρονικές σταθερές (318μS και 75μS) οι αποκλίσεις ήταν πραγματικά πολύ μικρές, (0.4dB και 0.2dB αντιστοίχως). Οι διαφορές μεταξύ των καναλιών ακολουθούν, φυσικά, τα μεγέθη που είδαμε και στην απόκριση συχνότητας, όντας στην περιοχή του 1dB.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ καναλιών, 0dB: 1kHz/1Vrms

Καμπύλη αποέμφασης RIAA, 0dB: 1kHz/1Vrms

Το διάγραμμα της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα έχει ανοδικές τάσεις κοντά στα άκρα του φάσματος με την ελάχιστη τιμή (στη μεσαία περιοχή) να βρίσκεται περίπου στο 0.15% και τα δύο κανάλια να έχουν αρκετή διαφορά μεταξύ τους (συμπεριφορά η οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξαφανιστεί με αλλαγή των λυχνιών). H παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά: Κινείται ανοδικά για χαμηλές στάθμες (καθώς ο θόρυβος παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στη μέτρηση) και δείχνει ήπια ανοδικές τάσεις καθώς η στάθμη ανεβαίνει. Παίρνει την μικρότερη τιμή της κοντά στο 1Vrms, περιοχή όπου και θα λειτουργήσει κατά κύριο λόγο ο προενισχυτής.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη εξόδου 1Vrms

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την στάθμη. Συχνότητα: 1kHz.

Το φάσμα που πήραμε με σήμα 1kHz στην είσοδο, είναι αρκετά ενδιαφέρον: Είναι προφανές ότι η Audion έχει καταφέρει να σχεδιάσει ένα πολύ ήρεμο κύκλωμα το οποίο διατηρεί τον λαμπάτο χαρακτήρα του (με μια ισχυρή δεύτερη αρμονική η οποία βρίσκεται στα -60dBr) αλλά γενικώς έχει πολύ μικρό “περιεχόμενο” σε ανώτερες αρμονικές αφού η τρίτη αρμονική βρίσκεται κοντά στα -100dBr και η τέταρτη, ήδη, κάτω από τη στάθμη αυτή (βοηθάει, φυσικά και το γεγονός ότι ο ενισχυτής τείνει να “πέσει” στις πολύ υψηλές συχνότητες, κάτι που φαίνεται και από την γενική κλίση όλου του φάσματος. Τούτων λεχθέντων, δεν μπορεί να μην σχολιάσεις θετικά την ανυπαρξία θορύβου από το τροφοδοτικό (στην πράξη, τα 50Hz μόλις που φαίνονται και ο θόρυβος στα 100Hz από την ανόρθωση είναι ανύπαρκτος, με το σύνολο του φάσματος να βρίσκεται κάτω από τα -80dBr.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος 1kHz. 0dBr: 1kHz/1Vrms

Φάσμα θορύβου. 0dBr: 1kHz/1Vrms