Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/10/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Προενισχυτής Line

Φως Audio Line Preamplifier SE

Φως Audio Line Preamplifier SE

Φως Audio Line Preamplifier SE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Προενισχυτής Line.
Είσοδοι: 3x Line (single ended, RCA).
Έξοδοι: 1x single ended (RCA), 1x Balanced (XLR).
Λυχνίες: 2x CV4024 (NOS, ενισχύτριες), 1x 6X4 (ανορθώτρια).
Εξασθενητής: Alps, Black Beauty.
Άλλες δυνατότητες: Αναβάθμιση με την λυχνία 6072Α (NOS).
Τιμή - Πληροφορίες
Φως Audio Line Preamplifier SE: €3.500,- (κατόπιν παραγγελίας).
Πληροφορίες: Φως Audio, τηλ.: 28210-90.377, 694-5479.790.