Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/10/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Προενισχυτής Line

Φως Audio Line Preamplifier SE

Φως Audio Line Preamplifier SE

Ο προενισχυτής αποδείχθηκε αρκετά ευαίσθητος, απαιτώντας μόλις 55mVrms για να αποδώσει 1Vrms στην έξοδο (κέρδος περίπου 25dB, χωρίς εξασθένηση) και φάνηκε να διαθέτει σημαντικά περιθώρια υπερφόρτωσης, αφού χρειάστηκαν 445mVrms για να φτάσει η έξοδος στο όριο του 1%THD+N (περί τα +18dB), με την στάθμη εξόδου να ξεπερνά κατά τι τα 8Vrms, τιμή που δεν αφήνει αμφιβολίες για το κατά πόσον ο προενισχυτής μπορεί να οδηγήσει έναν τελικό στάδιο.
Οι στατικά μετρημένες παραμορφώσεις κινήθηκαν σε καλά επίπεδα για το είδος της συσκευής, με την αρμονική παραμόρφωση να κυμαίνεται στην περιοχή του 0,07% και την ενδοδιαμόρφωση (κατά SMPTE) κοντά στο 0,05%, για στάθμη εξόδου 1Vrms. Οι επιδόσεις του προενισχυτή σε θέματα θορύβου ήταν πολύ καλές. Με στάθμη αναφοράς το 1Vrms, μετρήσαμε -91,5dB(A), με την δυναμική περιοχή να ξεπερνά λίγο τα 100dB, επίδοση η οποία μπορεί να θεωρηθεί κορυφαία. Η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε τυπικά επίπεδα, -76dB για σήματα 10kHz με αναφορά το 1Vrms και, πιθανώς, μια καλύτερη καλωδίωση να βοηθούσε στο σημείο αυτό. Το τράκινγκ του ρυθμιστικού στάθμης κρίνεται τυπικώς ικανοποιητικό (στην περιοχή του 0,4dB) αν και η συγκεκριμένη μέτρηση επηρεάζεται σαφώς από το συνολικό κέρδος το οποίο ήταν ελαφρώς διαφορετικό για κάθε κανάλι, στο συγκεκριμένο δείγμα.
Η απόκριση συχνότητας της συσκευής είναι απολύτως ομαλή, με σταδιακή μείωση του κέρδους κάτω από τα 100Hz (-1dB στα 20Ηz) και πρακτικώς επίπεδη συμπεριφορά στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, με τον προενισχυτή να ξεπερνά άνετα τα 60kHz. Στο σχετικό διάγραμμα μπορεί κάποιος να δει ότι η ομοιότητα των καναλιών είναι τυπική, με σταθερή διαφορά περί τα 0,4dB σε όλο το χρήσιμο φάσμα.
Με σήμα 1kHz στην είσοδο και με στάθμη αναφοράς το 1Vrms, το φάσμα της εξόδου κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις. Με εξαίρεση την ισχυρή δεύτερη αρμονική που την περιμένεις (-60dBr) το σύνολο όλων των ευρημάτων βρίσκεται κάτω από τα -110dBr. Εδώ περιλαμβάνονται τόσο οι υπόλοιπες αρμονικές (οι οποίες σβήνουν γρήγορα κάτω από τα -120dBr) όσο και το hum. Ακόμη και ο υψίσυχνος θόρυβος που μαζεύει η συσκευή από το περιβάλλον και τα καλώδια, βρίσκεται αισθητά κάτω από τα -100dBr, επίδοση η οποία είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Ανάλογη, ευχάριστη, έκπληξη κρύβεται και στο φάσμα της ενδοδιαμόρφωσης. Εδώ, είναι ορατές μόνο οι συνιστώσες τρίτης και η πέμπτης τάξης ψηλά (αμφότερες στην περιοχή των -90dBr) ενώ η συνιστώσα δεύτερης τάξης (1kHz) βρίσκεται αισθητά κάτω από τα -80dBr. Όπως και στην περίπτωση της αρμονικής παραμόρφωσης, είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ “καθαρό” κύκλωμα.
Το φάσμα του θορύβου, χωρίς σήμα στην είσοδο, δεν περιλαμβάνει κανένα ενδιαφέρον εύρημα. Το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται κάτω από τα -120dBr, και το τροφοδοτικό “φαίνεται” μεν στα 50/100Hz αλλά οι στάθμες είναι πολύ χαμηλές.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα είναι η αναμενόμενη, με αυξητικές τάσεις στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (κάτω από τα 40Hz, περίπου) και στην περιοχή των υψηλών, πάνω από τα 10kHz. Ο ενισχυτής κινείται σε χαμηλά επίπεδα παραμορφώσεων (0,045%) όταν η στάθμη είναι χαμηλή (-10dB) με τις τιμές να ανεβαίνουν καθώς η έξοδος προσεγγίζει τις μέγιστες τιμές της, παραμένοντας, πάντως, σε χαμηλά επίπεδα. Λίγο πριν το όριο του 1% (-1dB), στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος οι τιμές που μετρήσαμε ξεπερνούσαν ελάχιστα το 0.1%.
Η μέτρηση της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη επιβεβαιώνει τις προηγούμενες παρατηρήσεις. Ο προενισχυτής έχει ιδιαίτερα προοδευτική συμπεριφορά σε ένα εύρος που ξεπερνά τα 10Vrms. Η παραμόρφωση κυμαίνεται στα χαμηλότερα επίπεδα της μεταξύ 100mVrms και 1Vrms.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1kHz/1% THD+N. Στάθμες -10dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -4dBr (πορτοκαλί), -1dBr (ιώδης).

Παραμόρφωση (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου.