Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/11/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΗΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ/ΡΑΦΙΟΥ

Focal Chorus 706

Focal Chorus 706

Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση της ευαισθησίας του Chorus 706 για συχνότητες πάνω από τα 300Hz έχει δύο άξια σχολιασμού ευρήματα. Πρώτον, την πολύ ομαλή συμπεριφορά στην περιοχή των μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων η οποία κινείται μέσα στο διάστημα των ±2dB, με εξαίρεση μια βύθιση κοντά στο 1kHz, συμπεριφορά η οποία προϊδεάζει για ουδέτερη απόδοση στην μεσαία περιοχή και, οπωσδήποτε ικανοποιεί ιδιαίτερα, με δεδομένη την τιμή του ηχείου και, δεύτερον, την “ζωηρή” παρουσία του τουίτερ για συχνότητες γύρω και πάνω από τα 20kHz, ενδεικτική των συντονισμών που έχει ένας μεταλλικός θόλος. Η ύπαρξη περισσότερων της μιας αιχμών, οφείλεται, πιθανώς, στο γεγονός ότι το διάφραγμα του τουίτερ είναι κατασκευασμένο από δύο διαφορετικά μέταλλα. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι οι συντονισμοί αυτοί, αν και οπτικώς έντονοι, είναι αρκετά οξείς και είναι δίκαιο να θεωρήσει κανείς ότι η συμμετοχή τους στην ηχητική συμπεριφορά του ηχείου είναι μάλλον περιορισμένοι (λόγω του μικρού τους πλάτους, στον άξονα της συχνότητας). Από την άλλη, συνεισφέρουν στην αύξηση του εύρους του ηχείου.
Αυτή η συνεισφορά γίνεται περισσότερο σαφής στην καμπύλη της συνολικής απόκρισης του ηχείου (όπου τα δεδομένα απεικονίζονται με εξομάλυνση 1/3 της οκτάβας και ο συντονισμός “εξαφανίζεται” σε σημαντικό βαθμό από το διάγραμμα). Με βάση την καμπύλη αυτή, η οποία έχει προκύψει με splicing μετρήσεων near field και ψευδοανηχοϊκής, η μέση ευαισθησία του Chorus 706 βρίσκεται στην περιοχή των 86dBSPL/2.83V/1m και τα σημεία αποκοπής -3dB εντοπίζονται στις συχνότητες 60Hz και 27kHz, ενώ τα σημεία αποκοπής -6dB στα 50Hz και στα 28kHz αντιστοίχως. Το συγκεκριμένο διάγραμμα δείχνει ότι το ηχείο παραμένει μέσα στην περιοχή των ±3dB για το σύνολο της ζώνης διέλευσης με εξαίρεση την τοπική πτώση της ευαισθησίας γύρω από το 1kHz (-3.8dB) και τα επακόλουθα του συντονισμού του τουίτερ, πάνω από τα 20kHz (+4.8dB). Στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων η Focal φαίνεται να έχει επιλέξει μια ήπια ενίσχυση στην περιοχή των 100Hz (+3.1dB).
Η μέση απόκριση, όπως προκύπτει από σειρά μετρήσεων εντός και εκτός άξονα (±10° στο οριζόντιο και το κατακόρυφο επίπεδο) δείχνει ότι το ηχείο έχει μια πολύ ομαλή συμπεριφορά εκτός άξονα (και η διατήρηση της μείωσης της ευαισθησίας γύρω από το 1kHz δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο φαινόμενο συμβολής κατά την μέτρηση επί του άξονα).

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/1m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 1m (συχνότητες πάνω από τα 300Hz).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/1m) με εξομάλυνση 0.33oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (πράσινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα.

Το διάγραμμα μεταβολής της εμπέδησης αποκαλύπτει ότι το Chorus 706 είναι ένα μετρίως δύσκολο, ως προς την συμπεριφορά του, φορτίο. Με ελάχιστη τιμή στο μέτρο τα 3.8Ω (στα 210Hz), θα πρέπει να θεωρηθεί, τύποις, τετράωμο και καλόν είναι να οδηγηθεί από έναν ενισχυτή που να αισθάνεται άνετα με αντίστοιχα ηχεία και, επίσης, να “σηκώνει” θερμικές απώλειες καθώς η φάση της εμπέδησης πλησιάζει και ξεπερνά τις ±45° (-47° στα 100Hz και +47° στα 750Hz). Η διακύμανση του μέτρου της αντίστασης είναι σχετικώς μικρή (μέγιστη τιμή 19.3Ω στο 1.8kHz), επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενισχυτές με μέτριο ή και χαμηλό συντελεστή απόσβεσης (όπως είναι οι περισσότεροι ενισχυτές με λυχνίες στο στάδιο εξόδου).
Η βηματική απόκριση είναι αρκετά ζωηρή, αποτέλεσμα, πιθανώς, του ισχυρού συντονισμού του τουίτερ, με μια σειρά από ορατές ασυνέχειες τόσο κατά την μετάβαση από το τουίτερ στο γούφερ όσο και κατά την αρχική φάση απόσβεσης του τελευταίου, η οποία κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα ομαλή.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Βηματική απόκριση.

Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων περιλαμβάνει μια σειρά από συντονισμούς, ισχυρότερος των οποίων είναι αυτός των 5.6kHz (με χρόνο απόσβεσης κάτω από τα -25dBr τα 3mS). Στο ίδιο διάγραμμα μπορεί κανείς να διακρίνει, επίσης, συντονισμούς στα 2.5kHz (2.7mS), 4.4kHz (2.1mS), 10.2kHz (1.8mS), 11.2kHz (2.1mS) καθώς και τα πρώτα ίχνη από τον συντονισμό του τουίτερ (20kHz, 1.2mS).
Η πολική απόκριση του Chorus 706 στο οριζόντιο επίπεδο επιβεβαιώνει τα ευρήματα από την καμπύλη της μέσης απόκρισης, καθώς το ηχείο έχει πολύ ομαλή συμπεριφορά με το σύνολο του φάσματος να βρίσκεται μέσα στο όριο των -6dB για γωνίες ±30° Αυτό σημαίνει ότι το ηχείο δείχνει κάποια ελαστικότητα ως προς την ακρόαση εκτός άξονα, μια επιλογή αρκετά δικαιολογημένη από την στιγμή που η Focal το προορίζει και για πολυκαναλικά συστήματα οικιακής διασκέδασης όπου, κατά κανόνα, συμμετέχουν άνω του ενός ακροατές, επομένως δεν μπορεί να βρίσκονται όλοι στην ιδανική θέση. Επίσης, εξασφαλίζει ένα ομοιογενές πεδίο ανακλάσεων (με δεδομένο έναν χώρο με τυπικά χαρακτηριστικά απορρόφησης), επομένως το 706 είναι ένα ηχείο που μπορεί να το ακούσει κανείς και από μεγάλη απόσταση.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Αντιθέτως, η συμπεριφορά στο κατακόρυφο επίπεδο είναι αρκετά ανομοιογενής, ιδιαίτερα για αρνητικές γωνίες (δηλαδή για θέσεις ακρόασης κάτω από τον ακουστικό άξονα, οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγονται με κάθε θυσία). Για θέσεις πάνω από τον ακουστικό άξονα, υπάρχει μια σχετική ισορροπία μέχρι τις 15°. Η Focal, πολύ σωστά, συμβουλεύει στο εγχειρίδιο χρήσης του ηχείου, οι ακροατές να βρίσκονται στο ύψος του τουίτερ, επομένως χρειάζεται μια προσεκτική επιλογή των βάσεων για την περίπτωση τοποθέτησης στον ελεύθερο χώρο ή του ύψους για την περίπτωση τοποθέτησης σε κάποιο ράφι.
Τέλος, η αίσθηση της δεμένης καμπίνας που μας δημιούργησε το ηχείο φαίνεται και στις μετρήσεις επιτάχυνσης των τοιχωμάτων του. Στην περίπτωση της μπάφλας, γίνεται εμφανής μια σειρά συντονισμών (300Ηz, 1kHz, 2kHz) οι οποίοι βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -50dBV ενώ οι πλευρικές επιφάνειες φάνηκαν ακόμη πιο ήσυχες.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στάθμη επιταχύνσεων της μπάφλας και στο μέσον της πλευρικής επιφάνειας (κόκκινη και πράσινη καμπύλη αντιστοίχως).