Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 25/01/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ολοκληρωμένος Ενισχυτής

FIM Audio ΤΚ004-D

FIM Audio ΤΚ004-D

Στην έκδοση που δοκιμάσαμε (με το περιορισμένο τροφοδοτικό) ο ενισχυτής απέδωσε 2x59Wrms σε φορτία 8Ω και 2x98Wrms σε φορτία 4Ω. Ακόμη και σε αυτή την έκδοση, ο συντελεστής αύξησης της ισχύος φτάνει το 1,7, μια επίδοση πολύ καλή που αφήνει υποσχέσεις για αναλόγως καλές δυνατότητες οδήγησης ηχείων των οποίων η εμπέδηση έχει διακυμάνσεις. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε πάνω από το 850 (1kHz), επίδοση η οποία υπόσχεται μηδαμινή επίδραση του φορτίου στην συνολική απόκριση.
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τον ενισχυτή να κινείται στην περιοχή του 0,06 (THD+N) και να δείχνει τάσεις αύξησης σε συνάρτηση με την συχνότητα, φθάνοντας το 0,18% στα 10kHz. Σημαντικό μερίδιο σε αυτές τις επιδόσεις παίζει ο θόρυβος, καθώς η αρμονική παραμόρφωση, χωρίς τον θόρυβο (THD) κινείται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα (0,02%) στο 1kHz, διατηρώντας, ωστόσο τις αυξητικές της τάσεις σε συνάρτηση με την συχνότητα. Ανάλογα καλές ήταν και οι επιδόσεις στην παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (SMPTE) η οποία μετρήθηκε στην περιοχή του 0,04%. Ενδιαφέρον εύρημα εδώ, το γεγονός ότι οι παραμορφώσεις δεν αυξάνονται αισθητά όταν το φορτίο στην έξοδο γίνει 4Ω, καθώς μετρήσαμε 0,05%. 0,02% και 0,04% (THD+N, THD και IMD αντιστοίχως). Το σύστημα αυτόματης φίμωσης που διαθέτουν τα αρθρώματα δεν επιτρέπει την μέτρηση του θορύβου.
Το φάσμα εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και φορτίο 8Ω περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικές οι οποίες βρίσκονται συστηματικά κάτω από τα -80dBr και αρκετά ίχνη θορύβου στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων, πάνω από τα 20kHz (αναμενόμενο με δεδομένο την φύση του σταδίου εξόδου). Συνιστώσες από τον θόρυβο του τροφοδοτικού διακρίνονται κάτω από τα -90dBr.
Με φορτίο 4Ω, η συμπεριφορά του ενισχυτή δεν αλλάζει αισθητά. Η τρίτη αρμονική ξεπερνά ελάχιστα τα -80dBr, με το σύνολο του υπόλοιπου φάσματος να βρίσκεται κάτω από την στάθμη αυτή, ενώ το τροφοδοτικό φαίνεται να επιβαρύνεται ελάχιστα και μετέχει στον θόρυβο με τον τρόπο που είδαμε και στην μέτρηση με φορτίο 8Ω.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

Το φάσμα της ενδοδιαμόρφωσης δεν κρύβει εκπλήξεις. Οι συνιστώσες τρίτης και πέμπτης τάξης βρίσκονται στην περιοχή των -70dBr και κάτω, ενώ η πρώτη τάξη (1kHz) εντοπίζεται σαφώς κάτω από τα -90dBr.
Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή με φορτίο 8Ω είναι, πρακτικώς, επίπεδη, χωρίς ίχνη αποκοπής στις χαμηλές συχνότητες και με μια ενίσχυση πάνω από τα 20kHz την οποία συναντούμε συχνά σε διακοπτικούς ενισχυτές και φθάνει τα 2dBr περίπου στο όριο της μέτρησης (60kHz). Με σύνθετο φορτίο, οι αποκλίσεις είναι μικρές και δεν ξεπερνούν τα 0,25dB (στα 8kHz περίπου). Από αυτή την συμπεριφορά, μπορεί κάποιος να συνάγει ότι ο συντελεστής απόσβεσης μειώνεται λίγο στις υψηλές συχνότητες. Η ομοιότητα των καναλιών είναι πολύ καλή με τις διαφορές να είναι λίγο μεγαλύτερες από το 0,1dB.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

H μεταβολή του συνόλου παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα είναι μηδενική μέχρι την περιοχή των υψηλών συχνοτήτων (6kHz περίπου), σημείο από το οποίο εμφανίζεται μια τάση αύξησης των τιμών. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συμπεριφορά του ενισχυτή δεν αλλάζει σημαντικά σε συνάρτηση με την αποδιδόμενη ισχύ. Η μέγιστη τιμή που μετρήσαμε ήταν λίγο πάνω από 0,3%, στα 20kHz με τον ενισχυτή να αποδίδει το 1/3 της μέγιστης ισχύος στα 8Ω.
Το αντίστοιχο διάγραμμα με φορτίο 4Ω είναι πανομοιότυπο με το διάγραμμα υπό φορτίο 8Ω και χρειάζεται προσπάθεια για να διακρίνεις ότι οι τιμές είναι ελάχιστα υψηλότερες, εύρημα που επιβεβαιώνει και τις στατικές μετρήσεις.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/8Ω (πράσινη καμπύλη), 10Wrms/8Ω (κόκκινη), 1/3 Pmax/8Ω (πορτοκαλί).

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/4Ω (πράσινη καμπύλη), 10Wrms/4Ω (κόκκινη), 1/3 Pmax/4Ω (πορτοκαλί).

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ και το φορτίο έχει, εν μέρει, την αναμενόμενη συμπεριφορά. Βαίνει μειούμενη στις χαμηλές τιμές ισχύος, αλλά χωρίς σοβαρές διαφοροποιήσεις μεταξύ 8Ω και 4Ω όσο οι μετρήσεις γίνονται κάτω από το όριο υπερφόρτωσης (μια συμπεριφορά που δεν την συναντούμε συχνά).

Thumbnail

εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Ο προενισχυτής του TK004-D (μετρημένος από την έξοδο Pre Out και με τον τελικό εκτός λειτουργίας), κινήθηκε σε μέτριες τιμές αρμονικής παραμόρφωσης, κοντά στο 0,13%, και ανάλογες τιμές παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης (0.09%), αλλά εμφάνισε πολύ χαμηλό θόρυβο (-91dBr, με αναφορά το 1Vrms στην έξοδο) και πολύ καλή δυναμική περιοχή (που ξεπέρασε ελάχιστα τα 100dB). Το τροφοδοτικό μετέχει ελάχιστα στον θόρυβο με μόλις 23μVrms στην έξοδο, ενώ πολύ καλή ήταν και η διαφωνία, με την διαρροή μεταξύ των καναλιών να φτάνει τα -87dBr (10kHz).
Το ρυθμιστικό στάθμης έχει, όπως θα περίμενε κανείς, εξαιρετικό τράκινγκ με τις διαφορές μεταξύ των καναλιών να μην ξεπερνούν το 0,06dBr, για εξασθενήσεις μέχρι -20dB. Η ισορροπία των καναλιών ήταν παραδειγματική (0,0006dB).
Η ακρίβεια της αποέμφασης RIAA κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα με τις αποκλίσεις να βρίσκονται κάτω από το 1dB στις χαμηλές συχνότητες και κάτω από το 0.5dB στις μεσαίες και τις υψηλές, με την ισορροπία των καναλιών να είναι καλή, αισθητά κάτω από το 0,5dB.
Με σήμα 1kHz στην είσοδο, το φάσμα της εξόδου περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο αρμονικές (και ελάχιστα ίχνη θορύβου). Ισχυρότερες είναι η περιττές, με την τρίτη να βρίσκεται ελάχιστα πάνω από τα -60dBr και την στάθμη να βρίσκεται κάτω από τα -80dBr πάνω από την πέμπτη αρμονική. Τα ίχνη του θορύβου στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων είναι πολύ περιορισμένα (κάτω από τα -100dBr) ενώ και το τροφοδοτικό μετέχει ελάχιστα (επιβεβαιώνοντας την στατική μέτρηση).

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA. Στάθμη αναφοράς: -10dBV.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Αναλόγως ήσυχο είναι και το φάσμα της ενδοδιαμόρφωσης. Η ισχυρότερη συνιστώσα τρίτης τάξης βρίσκεται ελάχιστα πάνω από τα -80dBr, ενώ η πρώτη τάξη βρίσκεται κάτω από τα -100dBr.
Η ολική αρμονική παραμόρφωση μεταβάλλεται πολύ λίγο, τόσο σε συνάρτηση με την συχνότητα όσο και σε συνάρτηση με την στάθμη. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει ότι ο ενισχυτής κινείται γύρω από το 0.1%, χωρίς αισθητή αύξηση των τιμών όσο η συχνότητα του σήματος ανεβαίνει, ενώ όποιες διαφορές σχετίζονται με την στάθμη είναι μικρές και εντοπίζονται στην περιοχή κάτω από τα 400Hz.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1kHz/0,3% THD+N. Στάθμες -1dBr (πράσινη καμπύλη), -4dBr (κόκκινη), -7dBr (πορτοκαλί), -10dBr (ιώδης).

Το γεγονός ότι η παραμόρφωση μεταβάλλεται ελάχιστα με την στάθμη, για ένα σημαντικό εύρος, μεταξύ 0,7Vrms και 2,5Vrms φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα, όπου οι σχετικές καμπύλες είναι πρακτικώς επίπεδες. Σε πολύ χαμηλές στάθμες επικρατεί, όπως είναι αναμενόμενο, ο θόρυβος, ενώ τα πρώτα σημάδια υπερφόρτωσης εμφανίζονται λίγο πριν τα 3Vrms.

Thumbnail

Παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου. Σήμα 1kHz, THD (πράσινη καμπύλη), THD+N (κόκκινη).