Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/01/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

Thorens TD 1601/TP 92

Thorens TD 1601/TP 92

Thorens TD1601

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Πλατό.
Αρχιτεκτονική: Σασί/Υποσασί, Ανάρτηση με ελατήρια.
Κινητήρας: Σύγχρονος, 12V, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος.
Μετάδοση: Μέσω ιμάντα, σε υποπλατό.
Πλατό: Από αλουμίνιο (2kg, υποπλατό: 1,1kg).
Άλλες δυνατότητες: Auto stop, ηλεκτρικό lift, balanced έξοδος, μικρορύθμιση στροφών.
Διαστάσεις: 480x180x370 (mm, πxυxβ)

Thorens TP 92

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Βραχίονας.
Τύπος: Ακτινικός, Ευθύγραμμος, στέλεχος από αλουμίνιο, μήκος 9 ίντσες.
Ανάρτηση: Καρντανική, τριών σημείων.
Ενεργός μάζα: 11gr.
Ρύθμιση δύναμης ανάγνωσης: Αντίβαρο με βαθμονόμηση.
Ρύθμιση δύναμης αντιολίσθησης: Μαγνητική.
Άλλες δυνατότητες: Ρύθμιση VTA, Αζιμουθίου.
Τιμή - Πληροφορίες
Thorens TD1601/TP 92: €3.380,- (TD 1601), €2.820,- (TD 1600)
Πληροφορίες: All About Audio Video, τηλ.: 213-0998.206, web: http://www.allaboutav.gr/, https://www.thorens.com/