Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/01/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

Thorens TD 1601/TP 92

Thorens TD 1601/TP 92

Η ποιότητα περιστροφής του TD1601 είναι καλή, καθώς το διάγραμμα μεταβολής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο να είναι αρκετά καθαρό, με μια περιοδική μεταβολή της οποίας ο ρυθμός είναι 3Hz και το συνολικό εύρος 6,8Hz.
Η ανάλυση του wow & flutter στο πεδίο της συχνότητας, δείχνει, πράγματι, ότι ο επικρατών ρυθμός μεταβολής είναι τα 3Hz (η ισχυρότερη συνιστώσα στο φάσμα, στα -72dB περίπου) με τα υπόλοιπα ευρήματα να βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -88dB, επίδοση που θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ καλή.
Οι στατικές μετρήσεις w&f κινήθηκαν σε αναλόγως καλά επίπεδα, με τις τιμές να βρίσκονται στο 0.099% (IEC, ζυγισμένη) και στο 0.051% (NAB, ζυγισμένη).
Η ακρίβεια περιστροφής είναι από τις κορυφαίες που έχουμε μετρήσει, με την μέση τιμή να υπολογίζεται στο 0.047%. Να σημειωθεί ότι, όπως παγίως κάνουμε με πλατό που έχουν μικρομετρικές ρυθμίσεις, η ρύθμιση γίνεται με εργαλεία στα οποία έχει πρόσβαση ο τυπικός χρήστης (εν προκειμένω τον στροβοσκοπικό δίσκο που συνοδεύει την συσκευή).

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η ανάλυση του rumble περιλαμβάνει έναν συντονισμό στα 12Hz περίπου καθώς και δύο ασθενέστερους στα 19Hz και τα 37Hz. Γενικώς, με βάση το σχετικό διάγραμμα, το TD1601 φαίνεται να είναι ένα αρκετά ήσυχο σύστημα, από την άποψη των μηχανικών θορύβων.
Ανάλογα καθαρό είναι και το φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, του οποίου η ισχυρότερες συνιστώσες σχετίζονται με σήματα 6Hz και 22Hz. Εδώ, είναι ενδιαφέρον να προσέξει κάποιος ότι τα ευρήματα μεταξύ του φάσματος του rumble και του φάσματος ενδοδιαμόρφωσης είναι διαφορετικά. Αυτό, οφείλεται -κατά πάσα πιθανότητα- στις διαφορετικές συνθήκες μέτρησης: Στην πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μηδενική διέγερση (silent groove) ενώ στην δεύτερη διέγερση με σήμα 3,15kHz/-20dB.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η ποιότητα ιχνηλάτησης κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Στο σχετικό φάσμα, η ισχυρότερη συνιστώσα είναι η δεύτερη αρμονική (κάπως ψηλά, στα -40dBr) αλλά οι υπόλοιπες αρμονικές “σβήνουν” ταχύτατα με όλες τις ανώτερες τάξεις να βρίσκονται κάτω από τα -70dBr, μια επίδοση που είναι πολύ καλή.
Η απόκριση συχνότητας χαρακτηρίζεται από καλή ομοιογένεια στην περιοχή από τα 500Hz και πάνω, με ήπια τάση έμφασης στην περιοχή των χαμηλών (40Ηz-500Hz, περίπου) και λίγο μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων. Η ομοιότητα των καναλιών ήταν πολύ καλή (κάτι που γνωρίζουμε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό της κεφαλής που χρησιμοποιήθηκε, Linn Karma).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Τέλος, η αντοχή του TD 1601 σε εξωγενείς θορύβους αποδείχθηκε, επίσης, πολύ καλή. Το σχετικό διάγραμμα αποκαλύπτει ότι η μέγιστη ευαισθησία του βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ 150Hz και 800Hz. Το σύστημα είναι ανθεκτικό, με μικρή επιδείνωση του θορύβου εκεί, γύρω στα 10dB, δείγμα ότι οι λύσεις της Thorens λειτουργούν.

Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.