Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 21/12/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ολοκληρωμένος ενισχυτής

Technics SU-R1000

Technics SU-R1000

Όπως θα περίμενε κανείς από μια συσκευή αυτού του επιπέδου και αυτής της καταγωγής, ο SU-R1000 επιβάλλεται αμέσως, πριν μάθεις τί κάνει και πώς, με την φυσική του παρουσία. Οι Ιάπωνες δεν έκαναν οικονομίες σε υλικά και κόστος και το αποτέλεσμα είναι ένα βαρύ, πολύ καλοκατασκευασμένο σασί από αλουμίνιο (είναι διαθέσιμο σε μαύρο και ασημί), με δύο μεγάλα όργανα μέτρησης της ισχύος να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της πρόσοψης και ένα λογικά δομημένο user interface που περιλαμβάνει μια μικρή αλλά ευανάγνωστη οθόνη, ένα μεγάλο ρυθμιστικό στάθμης και έναν περιστρεφόμενο επιλογέα εισόδων. Ο χρήστης ελέγχει τις (πολλές) δυνατότητες της συσκευής μέσω ενός μενού που είναι προσβάσιμο από το τηλεχειριστήριο, ενώ στην πρόσοψη υπάρχει ακόμη ο διακόπτης on-off και η έξοδος ακουστικών.

Technics SU-R1000

Ο SU-R1000 είναι μια εντυπωσιακή σε εμφάνιση συσκευή. Την προσοχή θα τραβήξουν φυσικά τα όργανα μέτρησης της ισχύος, αλλά και η τολμηρή αισθητική που θέλει το user interface στην επάνω ζώνη της πρόσοψης, κάτι που δεν το συναντούμε συχνά.

Οι δυνατότητες σύνδεσης που προσφέρει ο SU-R1000 είναι πάνω από επαρκείς για τις περισσότερες περιπτώσεις. Στο αναλογικό πεδίο, ο χρήστης έχει στην διάθεσή του είσοδο phono για κεφαλές κινητού πηνίου και κινητού μαγνήτη σε single ended και balanced μορφή, δύο εισόδους στάθμης line, single ended και μια balanced είσοδο, καθώς και μια είσοδο για συσκευή εγγραφής (Rec In). Στο ψηφιακό πεδίο, διατίθενται δύο ομοαξονικές και δύο οπτικές είσοδοι καθώς και δύο θύρες USB, με την συσκευή να μπορεί να διαχειριστεί sample rates μέχρι 32/384 (PCM) και DSD512 (DSD, ASIO/Native) μέσω USB, 24/192 μέσω των ομοαξονικών εισόδων και 24/96 μέσω των οπτικών εισόδων ενώ είναι συμβατός και με MQA. Από πλευράς εξόδων, υπάρχει αναλογική έξοδος εγγραφής (Rec Out), έξοδος προενισχυτή, ενώ υπάρχει και είσοδος για απευθείας σύνδεση του τελικού ενισχυτή. Για την σύνδεση των ηχείων υπάρχουν δυο ομάδες ακροδεκτών πολύ καλής ποιότητας που μπορούν να δεχτούν καλώδια μεγάλης διατομής και σφίγγουν εύκολα.

Technics SU-R1000

Κλασικός, περιστροφικός επιλογέας εισόδου και ευανάγνωστη οθόνη. Η πρόσβαση στο μενού και τις πιο σύνθετες λειτουργίες γίνεται μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Technics SU-R1000

Λιτό και λευκό, το όργανο μέτρησης είναι έργο τέχνης. Η Technics έχει δώσει προσοχή στα ballistics του οργάνου ώστε αυτό να έχει μεγάλη αδράνεια και η ένδειξη να είναι χρήσιμη. Το ενδεικτικό LAPC ενημερώνει τον χρήστη ότι το στάδιο ισχύος του ενισχυτή λειτουργεί σε καθεστώς διόρθωσης.

Το εσωτερικό του ενισχυτή είναι, λογικά, πολύ σύνθετο και... κρύβει καλά την δομή της συσκευής καθώς το σύνολο των κυκλωμάτων είναι κατανεμημένο σε δύο επίπεδα τα οποία διαχωρίζονται από μια εγκάρσια μεταλλική ενίσχυση.
Ξεκινώντας από την τροφοδοσία, η Technics έχει επιλέξει διακοπτικό τροφοδοτικό, με σταθερή συχνότητα switching στην περιοχή των 400kHz, με τέσσερα ανεξάρτητα κυκλώματα. Από αυτά, δύο αφορούν τον προενισχυτή (ένα για τα αναλογικά και ένα για τα ψηφιακά κυκλώματα) και δύο τους τελικούς (ένα ανά κανάλι). Η δομή του ενισχυτή επιδοτεί σαφώς την ψηφιακή επεξεργασία του σήματος, με τον αναλογικό προενισχυτή (ο οποίος είναι υλοποιημένος με διακριτούς ημιαγωγούς να παίζει τον ρόλο του front-end, ακολουθούμενος από ένα μετατροπέα a/d της Asahi Kasei. Εξαίρεση, αποτελεί ο προενισχυτής phono, ο οποίος είναι... mixed. Εδώ, η χρονική σταθερά που αφορά στις χαμηλές συχνότητες υλοποιείται στο αναλογικό πεδίο, αλλά οι χρονικές σταθερές στις υψηλές συχνότητες στο ψηφιακό, μια επιλογή που εξασφαλίζει, σύμφωνα με την εταιρία, μεγάλη ακρίβεια στην αποέμφαση και δυνατότητες επεξεργασίας που δεν είναι εφικτές στο αναλογικό πεδίο.

Η μετατροπή του σήματος σε ψηφιακό πριν το τελικό στάδιο είναι, όπως φαίνεται, το “κόλπο” της Technics. Ο ενισχυτής ισχύος είναι διακοπτικός, με την εταιρία να ισχυρίζεται ότι δεν είναι τάξης D, μια δήλωση που μπορεί να συζητηθεί, αναλόγως με τον ορισμό που δέχεσαι για την τάξη. Είναι τάξης D, αν χρησιμοποιείς το κριτήριο του χρόνου κατά τον οποίο οι ημιαγωγοί ισχύος άγουν, δεν είναι τάξης D αν χρησιμοποιείς το κριτήριο της αναλογικής διαμόρφωσης εύρος παλμών (PWM), η οποία είναι μια από τις αρχές λειτουργίας των διακοπτικών σταδίων. Μικρή σημασία έχει, βεβαίως όλο αυτό. Ο RU-1000 βασίζεται σε μια τοπολογία η οποία είναι πλήρως ψηφιακή, με την PWM να πραγματοποιείται και αυτή στο ψηφιακό πεδίο, επιτρέποντας στην Technics να χρησιμοποιήσει διάφορες στρατηγικές βελτίωσης: Η πρώτη είναι η γνωστή JENO (Jitter Elimination Noise Shaper Optimization). Αυτή αφορά το clocking του τελικού σταδίου, στο οποίο χρησιμοποιούνται τεχνικές Noise Shaping και ένα πολύ ακριβές κύκλωμα χρονισμού τροφοδοτούμενο από εικονικές μπαταρίες, υλοποιημένες με συστοιχίες πυκνωτών οι οποίες φορτίζονται διαδοχικά). Η ανάγκη για το JENO προκύπτει από το γεγονός ότι ο ενισχυτής λειτουργεί, στην πράξη, ως ένα resampler ισχύος, μετατρέποντας όλα τα bitrates στο 1,5MHz, μια τιμή που δεν αποτελεί ακέραιο πολλαπλάσιο των συχνοτήτων δειγματοληψίας, επομένως απαιτείται προσοχή στο πώς γίνεται η διαχείριση του θορύβου που προκύπτει από την διαδικασία.

Technics SU-R1000

Ο ενισχυτής προσφέρει όλα τα απαραίτητα και είναι δύσκολο να λείψει κάτι (εκτός αν το σύστημα είναι αρκετά εξεζητημένο). Θα θέλαμε, ίσως, μια ψηφιακή έξοδο και μια είσοδο AES/EBU για την τιμή των όπλων.

Technics SU-R1000

Η φράση “δεν πέφτει καρφίτσα” είναι κυριολεξία στην περίπτωση του SU-R1000. Εδώ φαίνεται το ανώτερο επίπεδο του σασί, με τα τροφοδοτικά, τα στάδια εξόδου και το κύκλωμα που υλοποιεί την τεχνολογία JENO (στο κέντρο, με τον λογότυπο της εταιρίας).

Το στάδιο ισχύος είναι H-Bridge με τους ημιαγωγούς να είναι τεχνολογίας GaN (Νιτριδίου του Γαλλίου), εξαρτήματα που θεωρούνται ταχύτερα, με μικρότερες παραμορφώσεις και καλύτερα χαρακτηριστικά αγωγιμότητας, σε σχέση με τα κλασικά MOSFET. Η χρήση της τοπολογίας γέφυρας “μοιράζει” το sample rate στα 768kHz ανά κλάδο, επιτρέποντας στα εξαρτήματα να λειτουργήσουν στην βέλτιστη περιοχή τους, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα. Η Technics έχει επιλέξει να εφαρμόσει μια τεχνική ανάδρασης η οποία διαφοροποιείται από τα συνήθη και ονομάζεται ADCT (Active Distortion Canceling Technology). Στην βάση της, πρόκειται για αρνητική ανάδραση υλοποιημένη στο ψηφιακό πεδίο, με το σήμα να λαμβάνεται μετά το φίλτρο διέλευσης χαμηλών της εξόδου και να ψηφιοποιείται πριν εφαρμοστεί στην είσοδο. Το πρόσθετο χαρακτηριστικό, εδώ, είναι ότι προηγείται μια διαδικασία αφαίρεσης του ίδιου του μουσικού σήματος, ώστε ο έλεγχος να γίνεται μόνο με το σήμα σφάλματος (στην κλασική αρνητική ανάδραση, ένα κλάσμα του σήματος εξόδου, σήμα και μη γραμμικότητες μαζί, αφαιρείται ως έχει από το σήμα εισόδου). Αυτά φυσικά είναι εφικτά ακριβώς επειδή ολόκληρος ο ενισχυτής είναι υλοποιημένος στο ψηφιακό πεδίο.

Πάνω σε όλα αυτά, προστίθεται και το σύστημα LAPC (Load Adaptive Phase Calibration), μια διαδικασία που μετρά την συνολική συμπεριφορά σταδίου εξόδου-ηχείου και προσαρμόζει την συμπεριφορά του ενισχυτή για την καλύτερη δυνατή απόκριση συχνότητας και φάσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται στο ψηφιακό πεδίο, πριν το στάδιο JENO του ενισχυτή και απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την λειτουργία με ή χωρίς LAPC μέσω ενός διακόπτη στο τηλεχειριστήριο.
Η τελευταία επέμβαση της Technics στο status quo των ενισχυτών, αφορά την είσοδο phono. Εδώ, εκτός από την υβριδική αρχιτεκτονική και με το σήμα στο ψηφιακό πεδίο πλέον, υπάρχουν δύο ακόμη δυνατότητες: Η πρώτη αφορά στην εξασθένηση του crosstalk, της διαρροής, δηλαδή, του ενός καναλιού στο άλλο (crosstalk canceler) και η δεύτερη στην προσαρμογή του προενισχυτή phono ώστε να βελτιστοποιείται η συνολική απόκριση συχνότητας και η ισορροπία καναλιών. Και οι δύο διαδικασίες γίνονται με την χρήση ενός ειδικού δίσκου ο οποίος περιλαμβάνεται στην συσκευασία και περιέχει τυποποιημένο σήμα, με βάση το οποίο ρυθμίζονται δύο ψηφιακά φίλτρα με 4096 συντελεστές 32bit, τα οποία ελέγχουν την απόκριση σε 400 σημεία. Ο ενισχυτής μπορεί να αποθηκεύσει τις σχετικές ρυθμίσεις για τρεις κεφαλές και επιτρέπει την απενεργοποίηση τους αλλά όχι με απλά τρόπο. Θα προτιμούσαμε διακόπτες στο τηλεχειριστήριο.

Technics SU-R1000

Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει το αναλογικό μέρος του προενισχυτή (αριστερά) και το ψηφιακό front end (μέσον).

Technics SU-R1000

Όλα τα σήματα μετατρέπονται σε ψηφιακά μέσω ενός μετατροπέα a/d ΑΚ5572 της Asahi Kasei.