Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 21/04/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC/Bluetooth Streamer

iFi ZEN DAC/Blue

iFi ZEN DAC/Blue

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του ZEN DAC έγινε με την αναλογική έξοδο ρυθμισμένη σε ρυθμό fixed (δηλαδή χωρίς την μεσολάβηση του εξασθενητή), τον επιλογέα της ευαισθησίας στην θέση low και το φίλτρο TrueBass εκτός λειτουργίας.
Η μέτρηση της γραμμικότητας στάθμης, αποκαλύπτει μια σχεδίαση με εξαιρετικές επιδόσεις, καθώς η σχετική καμπύλη διατηρεί την ιδανική μορφή τουλάχιστον μέχρι τα -120dBFS, επίδοση που είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τιμής. Η επίδοση αυτή αποκαλύπτει, πρώτον, ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά στον σχεδιασμό του DAC (παρά το γεγονός ότι η κατηγορία τιμής είναι, πραγματικά, χαμηλή) και ότι ο μετατροπέας έχει, κατά πάσα πιθανότητα, ιδιαίτερα καλές επιδόσεις σε θέματα θορύβου.
Η απόκριση συχνότητας είναι η αναμενόμενη, πρακτικώς επίπεδη με ίχνη ήπιας αποκοπής ψηλά, που δεν ξεπερνούν το 0.4dB στα 40kHz. Η ομοιότητα των καναλιών είναι εξαιρετική, πολύ μικρότερη από το 0.1dB.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Απόκριση συχνότητας (στάθμη -20dBFS), 24-bit/96kHz.

To φίλτρο TrueBass το οποίο εφαρμόζεται στο αναλογικό πεδίο, εισάγει μια αρκετά έντονη ενίσχυση στην περιοχή των χαμηλών και των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, η οποία φθάνει τα 10dB στα 30Hz. Η χρήση του περιορίζεται, βεβαίως, στην περίπτωση ακουστικών που απαιτούν κάποια διόρθωση στην περιοχή (in-ear και ανοικτού τύπου) και όχι για την περίπτωση που ο μετατροπέας χρησιμοποιείται για να οδηγήσει ένα άλλο σύστημα ή απευθείας ενεργά ηχεία.
Η συμπεριφορά στην περιοχή αποκοπής είναι πολύ καλή, με τα φίλτρα να έχουν την κλασική συμπεριφορά και τον θόρυβο στο stop-band να είναι χαμηλός.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας με το TrueBass ενεργοποιημένο (στάθμη -20dBFS), 24-bit/96kHz.

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 176,4kHz (μπλε).

Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων φαίνεται στις καμπύλες καταστολής προϊόντων δειγματοληψίας, οι οποίες βρίσκονται σταθερά στα -105dBFS. Η iFi ακολουθεί, εδώ, την πεπατημένη και το τελικό αποτέλεσμα την δικαιώνει.
Το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα, αποκαλύπτει μια καλή συμπεριφορά, με τις καμπύλες της THD+N να κινούνται στην περιοχή των -70dBFS για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος και αυτές της THD (χωρίς, δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψιν ο θόρυβος) να βρίσκονται κάτω από τα -90dBFS στην περιοχή των μεσαίων και των υψηλών συχνοτήτων και να εμφανίζουν τάσεις αύξησης στις χαμηλές συχνότητες.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας.

θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS. THD+N (ροζ, πορτοκαλί καμπύλη), THD (κόκκινη, πράσινη).

Σε συνάρτηση με την στάθμη, η συμπεριφορά είναι κλασική. Για σήματα πολύ χαμηλής στάθμης (-60dBFS) η αρμονική παραμόρφωση βρίσκεται στα -55dB (0.17% περίπου) και το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου στα λίγο κάτω από τα -30dB (3.16%) επιδόσεις που θα πρέπει να θεωρηθούν πολύ καλές. Επιπροσθέτως, το αναλογικό στάδιο δεν δείχνει να έχει προβλήματα με σήματα πολύ κοντά στο όριο των 0dBFS, με τις καμπύλες να μην δείχνουν τάσεις αύξησης της παραμόρφωσης στην περιοχή.
Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει και το διάγραμμα της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα για δύο διαφορετικές στάθμες, όπου φαίνεται ότι η συμπεριφορά της συσκευής διατηρείται σταθερή, μεταξύ 0.003% και 0.004% (THD+N) για σήματα -1dBFS και -20dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, THD+N (ροζ, κόκκινη καμπύλη), THD (πράσινη, πορτοκαλί).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Το διάγραμμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι, επιβεβαιώνει την αρχική εκτίμηση ότι ο μετατροπέας έχει πολύ χαμηλό θόρυβο. Οι σχετικές καμπύλες βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ -120 και -130dBFS, χωρίς σοβαρά ίχνη από το τροφοδοτικό το οποίο συμμετέχει ελάχιστα (με 2μVrms) στο τελικό αποτέλεσμα.
Το φάσμα της διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο είναι εξαιρετικά καθαρό, με το σύνολο του θορύβου να βρίσκεται κάτω από τα -120dBFS και την συντριπτική πλειοψηφία των συνιστωσών να βρίσκονται κάτω αισθητά κάτω από τα -130dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρύβο (wideband).

Στις χαμηλές συχνότητες, η διαμόρφωση του σήματος από τον θόρυβο είναι -επίσης- πολύ χαμηλή με το σύνολο των ευρημάτων να βρίσκεται γύρω και κάτω από τα -120dBu και τις συνιστώσες από τον θόρυβο του τροφοδοτικού να είναι απούσες, μια ακόμη επίδοση του ZEN DAC που θα πρέπει να αναγνωριστεί ως πολύ καλή με γενική κριτήρια και ως εξαιρετική για την κατηγορία τιμής του.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών είναι χαμηλή, στα -90dB για το σύνολο του φάσματος, αποτέλεσμα, προφανώς, μιας καλής σχεδίασης στο τυπωμένο κύκλωμα και την χωροταξία των κυκλωμάτων.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών.