Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/10/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Φωτοηλεκτρική Φωνογραφική Κεφαλή

DS Audio E1

DS Audio E1

Η εργαστηριακή αξιολόγηση της E1 πραγματοποιήθηκε με την κεφαλή τοποθετημένη στο πλατό αναφοράς που χρησιμοποιούμε παγίως στις δοκιμές (Linn Sondek LP12 με τον βραχίονα Ittok LVII). Ως προενισχυτής χρησιμοποιήθηκε, αναγκαστικά, ο προενισχυτής που την συνοδεύει.
Καθώς η αξιολόγηση αφορά μόνο την κεφαλή (και το phono), είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα ευρήματα αφορούν το συγκεκριμένο setup. Είναι προφανές ότι με άλλο σύστημα πλατό-βραχίονα η E1 θα συμπεριφερθεί με διαφορετικό τρόπο, στο μέτρο που το σύστημα αυτό συμβαδίζει ή όχι με την ποιότητα και τις δυνατότητές της.
Η συμπεριφορά της κεφαλής ως προς τις δυνατότητες ιχνηλάτησης αποδείχθηκε η καλύτερη που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε σχετική δοκιμή. Με σήμα στάθμης 0dB (1kHz, 10cm/sec), η πρώτη αρμονική εμφανίζεται να έχει στάθμη -55dBr περίπου με τις υπόλοιπες αρμονικές να βρίσκονται στα -70dBr (τρίτη) και κοντά στα -80dBr (μέχρι την έκτη αρμονική). H E1 διατήρησε τις δυνατότητές της σε μεγάλο βαθμό ακόμη και σε σήματα πολύ υψηλής στάθμης (+6dB). Προφανώς, οι συνιστώσες της παραμόρφωσης κινήθηκαν σε υψηλότερες στάθμες, με την την δεύτερη αρμονική να βρίσκεται στην περιοχή των -45dBr και την τρίτη στην περιοχή των -50dBr, με τις υπόλοιπες αρμονικές να βρίσκονται κάτω από τα -60dBr, αλλά οι επιδόσεις αυτές κρίνονται ως πολύ καλές. Με βάση τα ευρήματα αυτά, η αναγνωστικότητα της E1 κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και, σωστά ρυθμισμένη, είναι σε θέση να ιχνηλατήσει ακόμη και δύσκολες χαράξεις.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρηση αναγνωστικότητας (tracking). Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB. Στάθμη αναφοράς 0dB: 1kHz, 10cm/sec.

Μέτρηση αναγνωστικότητας (tracking). Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/+6dB. Στάθμη αναφοράς 0dB: 1kHz, 10cm/sec.

Η ανάλυση των θορύβων στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων δεν κρύβει κάποια έκπληξη. Μπορεί κανείς να δει έναν ήπιο συντονισμό στην περιοχή των 9Hz, περίπου, αλλά -γενικώς- το φάσμα των μηχανικών θορύβων δεν περιλαμβάνει έντονες κορυφώσεις.
Τέλος, η απόκριση συχνότητας περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του φάσματος, περίπου από τα 70Hz μέχρι τα 9kHz, στο οποίο το σύστημα είναι πρακτικώς επίπεδο. Στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, κάτω από τα 50Hz, εμφανίζεται ένας σαφής τονισμός ενώ στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων η αποκοπή είναι, σχετικώς, ήπια, με την κεφαλή να ξεπερνά σαφώς τα 20kHz.
Συνοψίζοντας, με βάση τα ευρήματα, η E1 συμπεριφέρεται ως μια πολύ καλή κεφαλή τόσο στο επίπεδο της αναγνωστικότητας όσο και στο επίπεδο της απόκρισης συχνότητας. Αν και δεν βρήκαμε κάποια “έκπληξη”, την οποία να μπορούμε να αποδώσουμε στην διαφορετική αρχή λειτουργίας, εντούτοις, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ καλό αναλογικό front-end.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.