Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/02/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

LAB12 melto2

LAB12 melto2

Από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης και αισθητικής, ο melto2 ακολουθεί τις κλασικές γραμμές της LAB12, όπως τις έχουμε δει μέσα από τις υπόλοιπες συσκευές της τα τελευταία χρόνια. Ένα κλασικό σασί (με πλάτος 430 χιλιοστά) με πρόσοψη στην οποία δεσπόζει μια μεγάλη σε διαστάσεις, μονόχρωμη οθόνη OLED, συνδυάζεται με λιτό εξοπλισμό (ένα jog dial για την πρόσβαση στο μενού και έναν διακόπτη mute) για να δημιουργήσει μια χαμηλών τόνων αλλά ευχάριστη παρουσία στο ρακ. Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε δύο χρώματα, μαύρο (ματ) και ασημί (Frozen Silver, όπως αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες).

LAB12 melto2

O melto2 ακολουθεί τις γνωστές σχεδιαστικές γραμμές που χαρακτηρίζουν τις συσκευές της LAB12 τα τελευταία χρόνια. Και εδώ, δεσπόζει μια μεγάλη οθόνη OLED.

Οι δυνατότητες σύνδεσης που προσφέρει είναι πολύ καλές. Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του τρεις εισόδους για σύνδεση ισάριθμων κεφαλών, υλοποιημένες με βύσματα RCA καλής ποιότητας και αντίστοιχους ακροδέκτες γείωσης και μπορεί να συνδέσει την συσκευή του στο επόμενο στάδιο (προενισχυτή line ή ολοκληρωμένο ενισχυτή) είτε μέσω single ended (RCA), είτε μέσω balanced (XLR) γραμμής. Στην πίσω πλευρά βρίσκεται και ο γενικός διακόπτης On/Off.
Κάθε μια από τις τρεις εισόδους μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά ως προς το είδος της κεφαλής, το κέρδος, την αντίσταση και την χωρητικότητα της εισόδου, το είδος της καμπύλης αποέμφασης (με επιλογή μεταξύ RIAA, Columbia και Decca) καθώς και για στερεοφωνική/μονοφωνική λειτουργία. Αν οι ρυθμίσεις κέρδους, αντίστασης και χωρητικότητας “μιλάνε” σε όσους ψάχνουν το καλύτερο δυνατό ταίριασμα μιας ή περισσότερων κεφαλών με τον προενισχυτή, η δυνατότητα επιλογής της καμπύλης αποέμφασης και η δυνατότητα επιλογής μονοφωνικής λειτουργίας, ασφαλώς, έχουν ιδιαίτερη αξία για σοβαρούς συλλέκτες δίσκων, οι οποίοι έχουν στα ράφια τους χαράξεις έξω από τις συνηθισμένες. Είναι, επομένως, σαφής η πρόθεση της LAB12 να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο “αναλογικό” κοινό και όχι μόνον στους σκληροπυρηνικούς audiophiles.

LAB12 melto2

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο μενού και τις σχετικές επιλογές μέσω ενός jog dial.

LAB12 melto2

H οθόνη είναι μονόχρωμη και ιδιαίτερα ευανάγνωστη ακόμη και από μεσαία ή και μεγάλη απόσταση. Η διάρθρωση του μενού είναι πολύ λογική και απλοποιεί την διαδικασία των ρυθμίσεων.

Όλες οι επιλογές γίνονται μέσω του μενού και του πλήκτρου “Navigation” και η πρόσβαση σε αυτές ακολουθεί μια προφανή λογική που δεν θα προβληματίσει ακόμη και αυτόν που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον melto2. Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την συσκευή επιτρέπει την πλοήγηση από μακρυά (η ιδιαίτερα ευανάγνωστη, με μεγάλους χαρακτήρες οθόνη κάνει αυτήν την επιλογή ρεαλιστική) επομένως, κρίσιμες παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν σε πραγματικό χρόνο από την θέση ακρόασης, ένα ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό. Η μεταγωγή κατά τις διάφορες επιλογές γίνεται με τρόπο που δεν ενοχλεί, χωρίς ακουστά προβλήματα καθώς ενώ κάποιοι μηχανικοί θόρυβοι από τους ηλεκτρονόμους ακούγονται, τίποτε δεν περνάει στο σήμα ως ηλεκτρικός θόρυβος.
Το εσωτερικό του melto2 κρύβει μια πειθαρχημένη και ποιοτική κατασκευή, η οποία είναι χειροποίητη και πραγματοποιείται εξολοκλήρου από την ίδια την LAB12. Το βασικό κύκλωμα βασίζεται αποκλειστικά σε λυχνίες ως ενεργά εξαρτήματα. Κάθε κανάλι χρησιμοποιεί δύο διπλοτριόδους, μια 6922 της Electro-Harmonix και μια 6Ν2P της Voskhod. Κάθε διπλοτρίοδος υλοποιεί δύο στάδια, ένα κέρδους και ένα με τοπολογία ακόλουθου καθόδου. Στην περίπτωση της 6922, ο ακόλουθος καθόδου χρησιμοποιείται για την οδήγηση της 6N2P και στην περίπτωση της τελευταίας, χρησιμοποιείται ως στάδιο εξόδου του προενισχυτή. Για τις κεφαλές κινητού πηνίου, χρησιμοποιείται ένα στάδιο προ-προενίσχυσης, βασισμένο σε ειδικούς μετασχηματιστές step-up της Lundahl. Η αποέμφαση υλοποιείται με παθητικά δικτυώματα μεταξύ των δύο σταδίων και το κύκλωμα δεν χρησιμοποιεί αρνητική ανάδραση.

LAB12 melto2

Ο διακόπτης mute, διευκολύνει κατά τους χειρισμούς των δίσκων, καθώς δεν απαιτείται η μείωση της στάθμης από τον προενισχυτή ή τον ολοκληρωμένο ενισχυτή.

LAB12 melto2

Ο melto2 προσφέρει τρεις εισόδους, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να παραμετροποιηθεί με βάση τις διαθέσιμες επιλογές. Η έξοδος είναι διαθέσιμη ως single ended και ως balanced. Ο προενισχυτής ενεργοποιείται από έναν διακόπτη τοποθετημένο στην πίσω πλευρά.

H ποιότητα κατασκευής του κυκλώματος είναι υψηλή, με εξαρτήματα ακριβείας και custom πυκνωτές MKP για την σύζευξη, οι οποίοι κατασκευάζονται με τις προδιαγραφές της εταιρίας. Τα υλικά που υλοποιούν τις καμπύλες αποέμφασης, εκτός από την υψηλή τους ακρίβεια και ποιότητα, είναι, επιπροσθέτως, επιλεγμένα και ταιριασμένα με το χέρι, δηλαδή με μέτρηση των πραγματικών τους τιμών, ώστε να εξασφαλίζονται ελάχιστες ανοχές για κάθε συσκευή ξεχωριστά, μια προσέγγιση η οποία δικαιολογεί κάποιες από τις επιδόσεις του melto2 (όπως θα γίνει εμφανές στην αντίστοιχη παράγραφο). Τα τυπωμένα κυκλώματα είναι, επίσης, προσεγμένα με διαδρομές από χαλκό υψηλής ποιότητας (35 micron). H εταιρία αναφέρει ότι, κατά την σχεδίαση του τυπωμένου κυκλώματος του ενισχυτή, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε, στα δύο κανάλια, οι γραμμές να διατηρούν μια συμμετρία και να έχουν ίδια μήκη, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ομοιότητα και να αποφεύγονται οι παρεμβολές.
Η τροφοδοσία είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και ξεκινά από έναν custom δακτυλιοειδή μετασχηματιστή (με τις προδιαγραφές της LAB12 να δίνουν βάρος στην αποφυγή επαγώμενων θορύβων) και ένα τροφοδοτικό με τσοκ 10H, δύο στάδια σταθεροποίησης και συνολική χωρητικότητα πάνω από 900μF (με πυκνωτές της Nippon) στο στάδιο της υψηλής τάσης. Τα νήματα θέρμανσης των λυχνιών τροφοδοτούνται με τάσεις DC, επίσης από σταθεροποιημένα τροφοδοτικά (ξεχωριστά για κάθε λυχνία), ενώ τοπικές σταθεροποιήσεις χρησιμοποιούνται και για τις υπόλοιπες τάσεις που απαιτούνται (οθόνη, μικροεπεξεργαστή και κυκλώματα ελέγχου).
Ο melto2 βασίζεται σε έναν μικροεπεξεργαστή της Atmel για τον έλεγχο των παραμέτρων του, με λογισμικό που έχει αναπτύξει η ίδια η LAB12. Στην πράξη, οι επιλογές του χρήστη μέσω του μενού μεταφέρονται ως εντολές σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονόμων reed και συμβατικών ηλεκτρομηχανικών (της Coto και της Omron αντιστοίχως) με τους πρώτους να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά των εισόδων και τους δεύτερους τις καμπύλες αποέμφασης και την επιλογή της εισόδου, τουλάχιστον κρίνοντας από τις θέσεις τους στο κύκλωμα.

LAB12 melto2

Ο εσωτερικός κόσμος του melto2. Αριστερά διακρίνεται ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας και το τσοκ, στο μέσον βρίσκεται το τροφοδοτικό και τον υπόλοιπο χώρο καταλαμβάνει το κύκλωμα του προενισχυτή.

LAB12 melto2

Η τροφοδοσία περιλαμβάνει πολλά σταθεροποιημένα τροφοδοτικά (και για τα νήματα θέρμανσης των λυχνιών). Στο κέντρο, φαίνεται ο μικροελεγκτής της Atmel στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος όλης της συσκευής.

LAB12 melto2

Το κύκλωμα του melto 2 βασίζεται σε δύο διπλοτριόδους ανά κανάλι και σε μετασχηματιστές της Lundahl σε ρόλο προ-προενισχυτή. Στην φωτό διακρίνονται οι ηλεκτρονόμοι επιλογής αντίστασης/χωρητικότητας (αριστερά) και επιλογής της καμπύλης αποέμφασης (κέντρο) καθώς επίσης και οι custom πυκνωτές σύζευξης