Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 06/06/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΗΧΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

Quadral Platinum M4

Thumbnail

Η ανηχοϊκή μέτρηση του M4 (μέχρι τα 350Hz) δείχνει ένα ηχείο αρκετά ομοιογενές με μικρές αποκλίσεις, από τις οποίες η πιο χαρακτηριστική είναι μια ήπια τάση ενίσχυσης της περιοχής μεταξύ των 10kHz και 20kHz. Η περιοχή όπου γίνεται η σύνθεση της μονάδας των μεσαίων συχνοτήτων με το τουίτερ φαίνεται ελάχιστα (με μια μικρή βύθιση γύρω από τα 3kHz). Η απόκριση στις πολύ υψηλές συχνότητες είναι αρκετά εκτεταμένη και χωρίς ίχνη συντονισμού μέχρι λίγο πάνω από τα 35kHz με τα -3dB (σε σχέση με την μέση ευαισθησία) να βρίσκονται λίγο πάνω από τα 20kHz και τα -6dB κοντά στα 25kHz. Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση (με splicing ανηχοϊκής και near field μέτρησης στα 350Hz) δίνει την εικόνα ενός γενικά ισορροπημένου ηχείου με μέση ευαισθησία 87dBSPL/w/m και ήπια έμφαση στην περιοχή των χαμηλών (που δείχνει να κορυφώνεται περί τα 70Hz). Στο συγκεκριμένο διάγραμμα τα -3dB σε σχέση με την μέση ευαισθησία βρίσκονται κοντά στα 50Hz).

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m), σύγκριση της απόκρισης των δύο ηχείων του ζεύγους (κόκκινη, πράσινη καμπύλη). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m.

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης στον ακουστικό άξονα.

Το διάγραμμα μέτρου και φάσης της αντίστασης κάνει εμφανή την μεικτή φόρτιση που χρησιμοποιείται, καθώς η καμπύλη του μέτρου είναι σχετικώς επίπεδη. Η ελάχιστη αντίσταση στις χαμηλές συχνότητες είναι λίγο μεγαλύτερη από τα 4Ω και η διακύμανση της φάσης λίγο μεγαλύτερη των +/-36 μοιρών, στοιχεία που κάνουν το M4 ένα μετρίως καλό φορτίο το οποίο θα ζητήσει έναν σχετικώς ισχυρό ενισχυτή για να αποδώσει καλά σε υψηλές στάθμες ή/και μεγάλους χώρους και μεγάλες αποστάσεις ακρόασης. Η βηματική απόκριση είναι αρκετά ομαλή με απόσβεση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Βηματική απόκριση

Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων περιλαμβάνει μια σειρά από ορατούς χρωματισμούς οι οποίοι, πάντως, σβήνουν σχετικώς γρήγορα (κάτω από τα -25dBr μέσα σε 3mS). Το πολικό διάγραμμα του Μ4 φαίνεται να δικαιώνει την Quadral σε ότι αφορά τις δυνατότητες εκπομπής του RiCom-Μ. To ηχητικό πεδίο που δημιουργεί το ηχείο είναι ιδιαίτερα ομοιογενές εκτός άξονα τουλάχιστον μέχρι τα 8kHz όπου η γωνία ακρόασης ξεπερνά άνετα τις +/-30 μοίρες. Σε πολύ υψηλές συχνότητες, όπως είναι αναμενόμενο, ο λοβός εκπομπής γίνεται πιο στενός και αν ο χρήστης θέλει να πάρει το μέγιστο θα πρέπει να τοποθετήσει τα ηχεία με κάποια κλίση προς την θέση ακρόασης. Με βάση το σχετικό διάγραμμα, πάντως, το M4 αναμένεται να δημιουργήσει ένα καλό φάσμα ανακλάσεων και οι ακροάσεις σε σχετικώς μεγάλες αποστάσεις θα προσφέρουν καλή αίσθηση.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)