Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/03/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC

Ideon Audio Ayazi.

Ideon Audio Ayazi.

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του Ayazi έγινε μέσω της ομοαξονικής εισόδου με σήματα 96kHz και 192kHz, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Η συμπεριφορά του ψηφιακού interface δικαιώνει, ασφαλώς, την Ideon για τις επιλογές της, καθώς η συσκευή φαίνεται να είναι αρκετά ανθεκτική σε εισερχόμενα σήματα με jitter. Οι σχετικές καμπύλες κινήθηκαν στην περιοχή των -90/-100dB επίδοση η οποία ασφαλώς μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ καλή.
Αναλόγως καλή συμπεριφορά επέδειξε η ομοαξονική είσοδος και στην καταστολή του εισερχόμενου jitter. Η καμπύλη βρίσκεται στην περιοχή των -45dB, δείγμα ότι η συνολική σχεδίαση έχει σημαντικές δυνατότητες απόρριψης.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Συνολικά, η συσκευή φαίνεται να εισάγει χαμηλά ποσοστά jitter με τους υπολογισμούς να κυμαίνονται μεταξύ των 56 και των 160pS στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και τις τιμές να μειώνονται σε υψηλότερες συχνότητες.
Η απόκριση συχνότητας εμφανίστηκε, όπως αναμενόταν άλλωστε, χωρίς προβλήματα. Ο μετατροπέας είναι πρακτικώς επίπεδος μέχρι τα 40kHz (-0.5dBr) και η πολύ ομαλή πτώση στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων συνεχίζεται μέχρι τα 60kHz (-1dB). Η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών κρίνεται ως εξαιρετική, όντας μικρότερη από 0.1dB σε ολόκληρο το φάσμα της μέτρησης.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα για τον υπολογισμό του jitter. Σήμα εισόδου: 24kHz/-5dBFS.

Απόκριση συχνότητας (192kHz/24bit).

Η συμπεριφορά του μετατροπέα γύρω και πάνω από την συχνότητα αποκοπής του φίλτρου διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων δεν έκρυβε κάποια έκπληξη. Η κυμάτωση στην ζώνη αποκοπής ήταν μικρή (με κορυφή κάτω από τα -60dBr) και συνολικά η ζώνη αποκοπής φαίνεται ιδιαίτερα ήσυχη. Για τους παρατηρητικούς, σημειώνεται ότι η καμπύλη που αφορά την συμπεριφορά του φίλτρου σε πολύ υψηλό sample rate αντιστοιχεί στα 192kHz και όχι στα 176.4kHz όπως συνηθίζεται στη συγκεκριμένη μέτρηση.
Η αναμενόμενη, καλή συμπεριφορά του φίλτρου φαίνεται και “μέσα” στο φάσμα. Η καταστολή των υποπροϊόντων του sampling είναι πολύ καλή με την αντίστοιχη καμπύλη να βρίσκεται στα -90dBFS χωρίς αυξητικές τάσεις στα άνω όρια της μέτρησης (10kHz).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 192kHz (μπλε).

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας.

Η γραμμικότητα του μετατροπέα κινήθηκε σε τυπικώς καλά επίπεδα για την κατηγορία τιμής. Οι σχετικές καμπύλες (για τα 96kHz και τα 192kHz) διατηρούν την ιδανική τους μορφή μέχρι τα -90dBFS περίπου και το όριο του μετατροπέα φαίνεται να είναι τα -100dBFS.
Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη ακολουθεί την πεπατημένη. Τόσο η αρμονική παραμόρφωση όσο και το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου βαίνουν αυξανόμενες καθώς η στάθμη του σήματος μειώνεται με τις χειρότερες τιμές (στα -60dBFS) να βρίσκονται γύρω από τα -40dB, επίδοση η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως καλή. Κοντά στο όριο στάθμης του μετατροπέα το στάδιο εξόδου (στην πραγματικότητα το ίδιο το ES9023) φαίνεται ότι δεν έχει προβλήματα καθώς η παραμόρφωση δείχνει να αποκτά μια ανοδική τάση, παραμένει ωστόσο σε πολύ χαμηλά επίπεδα (κοντά στα -90dB στη μέγιστη στάθμη εξόδου της συσκευής).

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz (ροζ καμπύλη), 192kHz (μοβ).

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ).

Το διάγραμμα παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα αποκαλύπτει ένα κύκλωμα με καλή συμπεριφορά στον τομέα. Για σήματα χαμηλής στάθμης (όπου ο θόρυβος παίζει κάποιο ρόλο), το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου κινήθηκε γύρω από το 0.03% ενώ για σήματα υψηλής στάθμης, κοντά στη μέγιστη στάθμη εξόδου του κυκλώματος, η παραμόρφωση κυμάνθηκε στο 0.005% για ολόκληρο το φάσμα της μέτρησης με πολύ ήπιες αυξητικές τάσεις κοντά στα 10kHz.
Οι μετρήσεις θορύβου του Ayazi αποκαλύπτουν μια πολύ ήσυχη σχεδίαση. Ο θόρυβος στο αδρανές κανάλι βρίσκεται συνολικά κάτω από τα -110dBFS με πολύ μικρές τάσεις αύξησης στις υψηλές συχνότητες (κοντά στα 20kHz) και μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των sample rates πάνω από τα 3kHz περίπου (με τον μετατροπέα να εμφανίζεται λίγο πιο ήσυχος στα 192kHz).

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι. Eίσοδος S/PDIF, 96kHz (μοβ καμπύλη), 192kHz (ροζ).

Το φάσμα του θορύβου περιλαμβάνει εμφανείς συνιστώσες από το τροφοδοτικό που έχουν όμως πολύ χαμηλές στάθμες (συνολικά, ο θόρυβος από το τροφοδοτικό δεν ξεπερνά τα 10μVrms) και ελάχιστη παρουσία υψίσυχνων συνιστωσών οι οποίες δεν είναι άξιες σχολιασμού.
Η διαμόρφωση του σήματος από τον θόρυβο αποδείχθηκε επίσης χαμηλή. Το αντίστοιχο διάγραμμα (ευρείας ζώνης) περιλαμβάνει κάποια ίχνη ενδοδιαμόρφωσης, κυρίως από χαμηλές συχνότητες αλλά αυτά είναι σε πολύ χαμηλές στάθμες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (broad band).

Διαμόρφωση σήματος από θόρυβο (broad band). Σήμα αναφοράς: 24kHz.

Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα με πολύ μεγάλη ανάλυση (στενής ζώνης). Και εδώ, η ενδοδιαμόρφωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Τέλος, η διαφωνία μεταξύ των δύο καναλιών κινήθηκε σε κορυφαία επίπεδα με τις σχετικές καμπύλες να βρίσκονται στην περιοχή των -100dB, επιδεικνύοντας μια πολύ ήπια τάση αύξησης της διαρροής μεταξύ των καναλιών πάνω από τα 10kHz. Το πολύ απλό στάδιο εξόδου και η καλή σχεδίαση/υλοποίηση του κυκλώματος, προφανώς παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επίδοση.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών.