Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/11/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Chord Electronics Chordette QuteHD

Φωτό_Ανοίγματος

Η χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου ψηφιακού μέρους σε έναν μετατροπέα, με στόχο να αποφευχθούν οι έτοιμες λύσεις από τους μεγάλους κατασκευαστές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων δεν είναι, φυσικά, νέα ιδέα. Οι περισσότεροι αξιόλογοι μετατροπείς d/a βασίζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε μια τέτοια αρχιτεκτονική καθώς αυτή είναι η επιλογή που έχει κανείς όταν θέλει να βάλει την δική του υπογραφή, είτε σε επίπεδο ψηφιακών φίλτρων είτε, ακόμη, σε επίπεδο αρχιτεκτονικής του ίδιου του μετατροπέα. Η “νέα ιδέα”, στην περίπτωση του QuteHD είναι η απόφαση της Chord να κατεβάσει την τεχνολογία αυτή σε μια συσκευή της εισαγωγικής της σειράς. Ο μετατροπέας που δοκιμάζουμε στις σελίδες που ακολουθούν κινείται στην κατηγορία του χιλιάρικου και παρά το γεγονός ότι ακολουθεί την λιτή προσέγγιση της σειράς Chordette σε όλα τα επίπεδα, κρύβει μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Είναι βασισμένος στην αρχιτεκτονική του κορυφαίου QBD76HD της εταιρίας (ο οποίος είναι σημαντικά ακριβότερος), περιλαμβάνοντας ψηφιακό φίλτρο WTA και μετατροπείς αρχιτεκτονικής Pulse Array. Σε αυτά, θα πρέπει να προσθέσετε την δυνατότητα της ψηφιακής εισόδου να διαχειριστεί σήματα μέχρι τα 384kHz και της θύρας USB να μεταφέρει σήματα DSD και έχετε στα χέρια σας έναν “μικρό” μετατροπέα με χαρακτηριστικά που του προσδίδουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ας δούμε τις λεπτομέρειες...