Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/02/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας

Technics SL-1500C

Technics SL-1500C

H ποιότητα περιστροφής που προσφέρει το SL-1500C είναι πολύ καλή, με το wow & flutter να κυμαίνεται μεταξύ 0,066% (κατά IEC) και 0,035 (κατά NAB) σε μέσες τιμές. Η στιγμιαία μέτρηση, στο πεδίο του χρόνου, δείχνει ότι η διακύμανση της ταχύτητας περιστροφής βρίσκεται στο διάστημα [-2,3Hz, +3,2Hz), τιμές που ισοδυναμούν με μια μέση τιμή W&F 0,087% και σε μια τιμή κορυφής 0,175%.
Η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας δείχνει ισχυρές συνιστώσες στα 2,2Ηz, 3,2Hz και 5Hz με το φάσμα να πέφτει γρήγορα κάτω από τα -90dB, δείγμα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ ήρεμο σε ο,τι αφορά τις μεταβολές τις ταχύτητας.
Η ακρίβεια περιστροφής είναι τυπικώς καλή, στο 0,180%.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η ανάλυση του rumble στο πεδίο της συχνότητας περιλαμβάνει δύο κορυφώσεις, μια κοντά στα 9Hz, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι ο συντονισμός του συστήματος βραχίονας-κεφαλή, και μια στα 19Hz περίπου, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στο rumble του κινητήρα και βρίσκεται σε αρκετά χαμηλή στάθμη, κοντά στα -70dBr.
Η ενδοδιαμόρφωση από τους μηχανικούς θορύβους γίνεται ορατή σε στάθμες κάτω από τα -50dBr και δεν δείχνει να αποτελεί πρόβλημα.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Το τράκινγκ του συστήματος όπως μπορεί να εκτιμήσει κανείς από το φάσμα εξόδου, είναι το κλασικό μιας Ortofon 2M Red, με την πρώτη αρμονική να βρίσκεται στα -40dBr και τις υπόλοιπες εμφανώς κάτω από τα -60dBr μια συμπεριφορά τυπική της συγκεκριμένης κεφαλής, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ καλή για την κατηγορία τιμής της. Το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της κεφαλής περνάει στις μετρήσεις, είναι μια ένδειξη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καλό ταίριασμα.
Η απόκριση συχνότητας ανήκει, επίσης, στην Ortofon. Στο σχετικό διάγραμμα βλέπουμε την γνωστή έμφαση της 2M Red χαμηλά καθώς και την επίσης γνώριμη συμπεριφορά στις περιοχή των υψηλών συχνοτήτων.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Η απομόνωση που προσφέρει το SL-1500C από έναντι εξωτερικών κραδασμών είναι πολύ καλή, αν αναλογιστεί κάποιος ότι έχουμε να κάνουμε με μια αρχιτεκτονική χωρίς ανάρτηση, όπου την απόσβεση αναλαμβάνουν τα σημεία στήριξης και η πλίνθος. Η μεγαλύτερη ευαισθησία εμφανίζεται στην περιοχή 35Hz-90Hz και στην περιοχή 200Hz-900Hz, με τα ευρήματα, πάντως να βρίσκονται σε πολύ χαμηλές στάθμες, γύρω από τα -70dBr στην πρώτη περίπτωση και γύρω και κάτω από τα -100dBr στην δεύτερη. Αρκετό ενδιαφέρον έχει η σύγκριση της μέτρησης υπό διέγερση με και χωρίς το καπάκι στην θέση του. Το διάγραμμα δείχνει οριακή βελτίωση στην περιοχή 35-90Hz και εμφανή επιδείνωση της συμπεριφοράς στην περιοχή 200-900Hz με το καπάκι κλειστό. Τέλος, η κρουστική απόκριση του συστήματος είναι ιδιαίτερα ομαλή με γρήγορη απόσβεση, ένα εύρημα που, επίσης, συντείνει στο συμπέρασμα ότι η Ortofon ταιριάζει πολύ καλά με τον βραχίονα της Techics.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με κλειστό καπάκι (πορτοκαλί), αναπαραγωγή silent groove.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50ms/div.