Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/12/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Wi-Fi Streamer/DAC/Ενισχυτής - Ηχεία δαπέδου

Adastra STA40 - Magnat Tempus 55

Adastra STA40 - Magnat Tempus 55

Στο εργαστήριο, ο STA40 αποδείχθηκε αρκετά πιο δυνατός σε σχέση με τις τυπικές του προδιαγραφές, καθώς απέδωσε λίγο πάνω από τα 30Wrms/8Ω, στο όριο του ψαλιδισμού, με ευαισθησία 650mVrms. Με φορτίο 4Ω στην έξοδο, ο ενισχυτής απέδωσε 13,5Wrms περίπου, δείχνοντας ότι, πράγματι, τα χαμηλά φορτία δεν είναι το δυνατό του σημείο. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε κοντά στο 60, μια καλή τιμή που υπόσχεται οδήγηση χωρίς προβλήματα.
Οι παραμορφώσεις του ενισχυτή κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την ολική αρμονική παραμόρφωση να βρίσκεται στην περιοχή του 0.03% και το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου λίγο κάτω από το 0.045% (μετρήσεις στο 1kHz και στο 1/3 της μέγιστης ισχύος), με συμπεριφορά που δείχνει σαφείς τάσεις αύξησης σε συνάρτηση με την συχνότητα, (0,55% και 0,53% αντιστοίχως, στα 10kHz), πιθανώς λόγω του αυξημένου θορύβου που προέρχεται από την τάξη D. Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης κινήθηκε σε ανάλογα επίπεδα (0,03% κατά SMPTE). Αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι με φορτίο 4Ω, οι επιδόσεις αυτές δεν χειροτερεύουν αισθητά, δείγμα του ότι η “ακαταλληλότητα” του STA40 για φορτία 4Ω, μάλλον σχετίζεται με την σταθερότητά του σε πολύ χαμηλές τιμές εμπέδησης που εμφανίζονται δυναμικά όταν οδηγείται ένα πραγματικό ηχείο. Η συσκευή είναι τυπικώς καλή σε θέματα θορύβου, με τον λόγο S/N να βρίσκεται στα -72dBr(A) με αναφορά το 1Wrms/8Ω και την δυναμική περιοχή να υπολογίζεται στα 88dB.
Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή με ωμικό φορτίο στην έξοδο περιλαμβάνει μικρές διακυμάνσεις στα άκρα του φάσματος, που δεν ξεπερνούν τα 0,5dB στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων ενώ υπάρχει μια πολύ ήπια αποκοπή χαμηλά, η οποία ξεκινά από τα 70Hz περίπου και φτάνει το 1,5dB στα 25Hz. Από τα σχετικά διαγράμματα, γίνεται προφανές ότι ο ενισχυτής έχει φίλτρο αποκοπής, πάνω από τα 20kHz, με πολύ μεγάλη κλίση. Με σύνθετο φορτίο, οι αλλαγές στην απόκριση είναι μικρές, αμελητέες στην περιοχή των χαμηλών (περί το 0,1dB) και λίγο μεγαλύτερες ψηλά, στην περιοχή του 0,5dB, στην περιοχή 5-6kHz.
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο περιλαμβάνει αρμονικές που πέφτουν σχετικώς γρήγορα κάτω από τα -80dB (μετά την τέταρτη αρμονική), με τις ισχυρότερες δεύτερη και τρίτη να βρίσκονται στην περιοχή των -70dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης επιβεβαίωσε τα καλά ευρήματα της στατικής μέτρησης. Η συνιστώσα πρώτης τάξης (1kHz) βρίσκεται κάτω από τα -80dBr, ενώ οι συνιστώσες τρίτης και πέμπτης τάξης στην περιοχή μεταξύ -50 και -60dBr.
Το φάσμα του θορύβου, χωρίς σήμα στην είσοδο, δείχνει μια αρκετά ήσυχη συσκευή, χωρίς εμφανή ίχνη από το τροφοδοτικό (η συμμετοχή του στην έξοδο είναι στην περιοχή του 1,5mVrms).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω.

Σε συνάρτηση με την συχνότητα, η παραμόρφωση κινείται σαφώς αυξητικά, πάνω από το 1kHz, χωρίς μεγάλες διαφορές όταν το φορτίο γίνει 4Ω. Στο όριο της μέτρησης (20kHz), οι τιμές βρίσκονται στην περιοχή του 2%, επίδοση που σχετίζεται, μάλλον, με τον θόρυβο της τάξης D.
Σε συνάρτηση με την ισχύ, η συμπεριφορά του ενισχυτή είναι η αναμενόμενη. Τα σημεία όπου εμφανίζεται η υπερφόρτωση βρίσκονται περίπου στα 30W/8Ω και στα 15W/4Ω.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/8Ω (πράσινη καμπύλη), 10Wrms/8Ω (κόκκινη), 1Wrms/4Ω (πορτοκαλί), 1/3 Pmax/4Ω (ιώδης).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

H συμπεριφορά του Tempus 55 ως φορτίο θα πρέπει να θεωρηθεί αρκετά καλή. Με ελάχιστη τιμή του μέτρου της εμπέδησης λίγο πάνω από τα 4Ω είναι, ίσως, οριακά κατάλληλο για τον STA40 στα χαρτιά, αλλά, την ίδια στιγμή, έχει λογικές διακυμάνσεις φάσης και χαμηλή μέγιστη αντίσταση. (λίγο κάτω από τα 18Ω). Με βάση αυτά, το σύστημα θα λειτουργήσει άνετα σε μετρίως υψηλές στάθμες, σε ένα σύστημα μικρών διαστάσεων, κάτι το οποίο είναι, άλλωστε, το ζητούμενο.
Η ψευδοανηχοϊκή απόκριση (πάνω από τα 350Hz) δείχνει ένα ηχείο με αρκετά ομοιογενή συμπεριφορά και ελαφρώς ενισχυμένη περιοχή υψηλών συχνοτήτων (από τα 5kHz και πάνω) με ήπια αποκοπή ψηλά, χωρίς εμφανή συντονισμό από τον θόλο του τουίτερ. Το προστατευτικό πλέγμα είναι “κλασικό” ως προς την συμπεριφορά, εισάγοντας εμφανείς αποκλίσεις στην περιοχή πάνω από τα 5kHz. Καλόν είναι το ηχείο να χρησιμοποιείται χωρίς αυτό.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/1m/2.83Vrms). Ψευδοανηχοϊκή μέτρηση επί του άξονα (συχνότητες πάνω από τα 350Hz). Μέτρηση χωρίς το προστατευτικό πλέγμα (πράσινη καμπύλη) και με το προστατευτικό πλέγμα (κόκκινη).

Η συνολική απόκριση δημιουργεί μια πληρέστερη εικόνα για το Tempus 55, και αυτή περιλαμβάνει μια ενίσχυση των χαμηλών γύρω από τα 100Hz η οποία είναι εμφανής αλλά όχι υπερβολική σε σχέση με την μεσαία περιοχή. Η μέση απόκριση διατηρεί, σε γενικές γραμμές, την μορφή της ανηχοϊκής απόκρισης, αλλά με σημαντική εξασθένηση, η οποία υπόσχεται ένα σχετικώς ομοιογενές πεδίο εκτός άξονα, με μειωμένο περιεχόμενο σε ανώτερες μεσαίες και υψηλές συχνότητες.
Η βηματική απόκριση του ηχείου είναι δεν αναδεικνύει θέματα στο πεδίο του χρόνου, με την μετάβαση από το τουίτερ στο γούφερ να γίνεται χωρίς σοβαρά προβλήματα και την απόσβεση των χαμηλών συχνοτήτων να γίνεται με ομαλό τρόπο.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/1m/2.83Vrms) με εξομάλυνση 1/3oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (πράσινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (listening window, κόκκινη καμπύλη).

Βηματική απόκριση.

Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων περιλαμβάνει μια σειρά από έντονους συντονισμούς, στην περιοχή του 1,5 και των 3,5kHz, με χρόνους απόσβεσης 2,5ms, με την περιοχή των υψηλών και των πολύ υψηλών συχνοτήτων να είναι πολύ πιο γρήγορη, με συντονισμούς στα 8kHz και 11kHz (1,5ms).
Η πολική απόκριση στον οριζόντιο άξονα είναι πολύ ομαλή στην περιοχή των μεσαίων συχνοτήτων, με την ακτινοβολία του ηχείου να βρίσκεται μέσα στο όριο των -6dB για γωνίες μεγαλύτερες των ±30° αλλά “στενεύει” αρκετά γρήγορα πάνω από τα 10kHz. Με βάση αυτά, το toe-in είναι απαραίτητο.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στο κάθετο επίπεδο το ηχείο εμφανίζεται αρκετά δύστροπο για θετικές γωνίες ακρόασης, κάτι όχι πολύ συνηθισμένο σε ηχεία δαπέδου, αλλά λογικό, αν σκεφτεί κάποιος ότι η αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει το τουίτερ κάτω από το μιντ/γούφερ. Η απόκριση για αρνητικές γωνίες, είναι πιο ομαλή με το ηχείο να είναι αρκετά ομοιογενές για μικρές αποκλίσεις. Με βάση αυτά, κάποιος μπορεί να ακούει το ηχείο σε ύψος λίγο κάτω από του τουίτερ, αλλά όχι πολύ πάνω από αυτό, ένας χαρακτήρας που μάλλον διευκολύνει, παρά δυσκολεύει τον χρήστη.
Η καμπίνα του Tempus 55 είναι τυπικώς καλή σε θέματα ακαμψίας. Είναι εμφανείς συντονισμοί στην περιοχή μεταξύ 200 και 400Hz, με τις πλευρικές επιφάνειες να είναι περισσότερο “ζωντανές” σε σχέση με την μπάφλα, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη συντονισμό στα 650Hz περίπου και να είναι αρκετά ενεργή πάνω από τα 2kHz.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στάθμη επιταχύνσεων της μπάφλας (κόκκινη καμπύλη) και του πλευρικού τοιχώματος της καμπίνας (πράσινη).