Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/07/2019

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΗΧΕΙΟ

Podspeakers MiniPod BT

Podspeakers MiniPod BT

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του MiniPod BT έγινε μέσω της αναλογικής εισόδου. Καθώς το ηχείο είναι ενεργό, το τελικό αποτέλεσμα των μετρήσεων περιλαμβάνει, φυσικά, ολόκληρη τηναλυσίδα από την είσοδο μέχρι τα μεγάφωνα, δηλαδή, το στάδιο μετατροπής d/a, τον ψηφιακό επεξεργαστή και τον τελικό ενισχυτή. Η στάθμη στην οποία έγιναν οι μετρήσεις ήταν 80dBSPL/1m.
Η ψευδοανηχοϊκή απόκριση του ηχείου (με κάτω όριο τα 500Hz) αποκαλύπτει μια καλή συμπεριφορά με αποκλίσεις οι οποίες παραμένουν μέσα στην περιοχή των ±3dB με αναφορά την μέση στάθμη, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν στην περιοχή του 1kHz (-4dB), στην περιοχή των 3.4kHz (+4.4dB) και στην περιοχή των 5.3kHz (+5.1kHz).
Το διάγραμμα της συνολικής απόκρισης του ηχείου, όπως προκύπτει από splicing near field/ψευδοανηχοϊκής μέτρησης, δεν αλλάζει την συνολική εικόνα ενός ηχείου με ελάχιστες αποκλίσεις πέρα από το διάστημα ±3dB, αλλά επιπροσθέτως αποκαλύπτει μια συνολική εξασθένηση στην μεσαία περιοχή σε σχέση με τις χαμηλές και υψηλές συχνότητες. Χαμηλά, υπάρχει μια ενίσχυση στην περιοχή των 110Hz (+3.5dB), ενώ, με αναφορά την μέση στάθμη, οι συχνότητες αποκοπής βρίσκονται στα 53Hz και στα 21kHz (-3dB), και στα 39Hz και 22.2kHz (-6dB), επιβεβαιώνοντας στο ακέραιο τις επιδόσεις που αναφέρει ο ίδιος ο κατασκευαστής.
Η σύγκριση της απόκρισης με μετρήσεις επί του άξονα με την μέση απόκριση η οποία προκύπτει ως μέσος όρος μετρήσεων εντός και εκτός άξονα στον οριζόντιο και το κατακόρυφο επίπεδο, δείχνει ένα ηχείο με πολύ ομαλή συμπεριφορά, καθώς το μόνο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι μια εξασθένηση στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, η οποία γίνεται ουσιώδης πάνω από τα 2kHz περίπου, χωρίς καμία αλλαγή στην ίδια την μορφή της καμπύλης.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα απόκρισης συχνότητας (στάθμη: 80dBSPL/1m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 1m (συχνότητες πάνω από τα 500Hz).

Διάγραμμα απόκρισης συχνότητας (80dBSPL/1m) με εξομάλυνση 0.33oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (πράσινη καμπύλη) και μέση απόκριση εντός και εκτός άξονα (κόκκινη).

Η σύγκριση των καμπυλών, όπως προκύπτουν με βάση τις διαφορετικές επιλογές ισοστάθμισης, δείχνει εμφανείς διαφορές. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ μιας απόκρισης με την μεγαλύτερη έκταση ψηλά και μεταξύ δύο άλλων καμπυλών με μεγαλύτερη εξασθένηση (κοντά στα 3dB) από τις οποίες η μια προσφέρει ένα “γέμισμα” στην περιοχή 200-700Hz και η άλλη ταχύτερη αποκοπή χαμηλά.
Η βηματική απόκριση του ηχείου είναι αρκετά ομαλή ως προς την απόσβεσή της και με καλή διαδοχή μεταξύ των δύο μεγαφώνων. Οι παρατηρητικοί θα δουν εύκολα ότι υπάρχει σημαντική χρονική καθυστέρηση (σε ένα συμβατικό ηχείο ο χρόνος άφιξης είναι στην περιοχή των 2.9ms) καθώς και pre-echo, αμφότερα χαρακτηριστικά της ύπαρξης μετατροπέα a/d και ψηφιακού επεξεργαστή.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας με διαφορετικές επιλογές στον ισοσταθμιστή.

Βηματική απόκριση.

Το διάγραμμα των αποσβεννυμένων φασμάτων περιλαμβάνει μια σειρά συντονισμών, από τους οποίους ο ισχυρότερος βρίσκεται στην περιοχή του 1kHz (2.8ms). Καθυστερήσεις στην απόσβεση εμφανίζονται, επίσης, στα 1.9kHz (1.9ms), 3.6kHz (1.9ms) και 4.6kHz (2ms), ενώ ψηλότερα το ηχείο γίνεται ταχύτερο.
Η πολική απόκριση του MiniPod, στο οριζόντιο επίπεδο, είναι ιδιαίτερα ομαλή, με την στάθμη εκτός άξονα να μειώνεται σημαντικά μόνο πάνω από τα 16kHz, όριο μέχρι το οποίο οι σχετικές καμπύλες βρίσκονται μέσα στην περιοχή των -3dB ακόμη και για γωνίες ±30°. Αυτή είναι μια συμπεριφορά η οποία είναι επιθυμητή για ένα ηχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του για να καλύψει ικανοποιητικά ένα χώρο και θα το ακούσεις σπάνια στο near field.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στο κατακόρυφο επίπεδο, η απόκριση είναι πολύ πιο “ζωηρή”. Οι σχετικές καμπύλες δείχνουν, καταρχήν ότι το ηχείο δεν πρέπει να τοποθετείται ψηλότερα από τον ακροατή, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα ώστε ο άξονάς του να προσανατολίζεται προς αυτόν. Αλλά και για θετικές γωνίες ακρόασης, η συμπεριφορά δεν είναι ομοιογενής, δείγμα ότι η τοποθέτηση του MiniPod θα πρέπει να γίνεται με σχετική προσοχή.
Τέλος, η μέτρηση των επιταχύνσεων της καμπίνας δείχνει μια σειρά από συντονισμούς, στην περιοχή των 110Hz, 450Hz και στην περιοχή 1kHz-2kHz (πλευρική επιφάνεια) και στην περιοχή των 110Hz, 450Hz, 1.2kHz και 2kHz (μπάφλα), αν και η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος κατασκευής του MiniPod με τις συνεχώς καμπυλωμένες επιφάνειες δημιουργεί κάποιες πρακτικές δυσκολίες στις σχετικές μετρήσεις, σχετικές τόσο με την τοποθέτηση του επιταχυνσιόμετρου όσο και το πώς ορίζεται, τελικώς, η μπάφλα και οι πλευρικές επιφάνειες!

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 16kHz (μοβ καμπύλη) και 20kHz (μπλε καμπύλη).

Στάθμη επιταχύνσεων της μπάφλας (πράσινη καμπύλη) και των πλευρικών τοιχωμάτων (κόκκινη).