Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/05/2017

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ LINE

Air Tight ATC-2

Air Tight ATC-2

O ενισχυτής αποδείχθηκε αρκετά ευαίσθητος απαιτώντας λίγο πάνω από 100mV για στάθμη εξόδου 1Vrms (κέρδος 19.7dB), αλλά ταυτόχρονα επέδειξε εντυπωσιακή αντοχή στην υπερφόρτωση. Στην πράξη, στάθηκε αδύνατον να τον υπερφορτώσουμε με κάποια λογική στάθμη στην είσοδο καθώς η στάθμη στην έξοδο ξεπέρασε, κάποια στιγμή, τα 28Vrms για είσοδο λίγο πάνω από τα... 3V. Με βάση αυτή την συμπεριφορά είναι, μάλλον, ασφαλές να ισχυριστεί κανείς ότι ο ATC-2 δεν θα εμφανίσει φαινόμενα συμπίεσης ή υπερφόρτωσης από υπερβολικό σήμα στην είσοδο σε όλα τα πιθανά σενάρια λογικής χρήσης.
Με στάθμη αναφοράς το 1Vrms στην έξοδο, οι παραμορφώσεις του προενισχυτή κινήθηκαν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) μετρήθηκε στο 0.011% (1kHz), η αρμονική παραμόρφωση (THD) 0.004% για την ίδια συχνότητα, υποδεικνύοντας ως κύριο παράγονται των συνολικών παραμορφώσεων τον θόρυβο, και η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (κατά SMPTE) δεν ξεπέρασε το 0.003%. Διατηρώντας την ίδια στάθμης αναφοράς, ο θόρυβος υπολογίστηκε στα -94.2dBr (A) και η δυναμική περιοχή στα 124dB περίπου.
Η απόκριση συχνότητας του προενισχυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα εκτεταμένη. Ελάχιστα ίχνη αποκοπής κάνουν την εμφάνισή τους στις πολύ χαμηλές συχνότητες (-0.25dBr στα 10Hz) και πάνω από τα 80kHz δικαιώνοντας την εταιρία η οποία δίνει ένα εύρος 5Hz-100kHz (1dB). Ίσως το κυριότερο χαρακτηριστικό στην απόκριση να είναι μια ελαφρά ενίσχυση της περιοχής πάνω από τα 40kHz (0.25dBr). Η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών είναι παραδειγματική, κάτω από το 0.1dB.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο (και στάθμη αναφοράς το 1Vrms στην έξοδο) περιλαμβάνει μια ισχυρή δεύτερη αρμονική η οποία, πάντως, βρίσκεται αρκετά κάτω από τα -80dBr, κοντά στα -90dBr με την ακολουθία των ανώτερων αρμονικών να πέφτει σημαντικά κάτω από τα 100dBr ήδη από την τρίτη τάξη.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1Vrms.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Το φάσμα της παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης (19/20kHz, λόγος στάθμης 1:1) δικαιώνει τους ισχυρισμούς της Air Tight για πολύ καλή συμπεριφορά στον τομέα (και την στατική μέτρηση, επίσης). Τα αντίστοιχα ευρήματα βρίσκονται σε πολύ χαμηλές στάθμες (-100dBr) και χάνονται γρήγορα μέσα στον γενικό θόρυβο. (μελετώντας το σχετικό διάγραμμα, δώστε προσοχή στο ότι ο οριζόντιος άξονας έχει γραμμική και όχι λογαριθμική βαθμονόμηση).
Το φάσμα του θορύβου (με αναφορά το 1Vrms στην έξοδο και χωρίς σήμα εισόδου) περιλαμβάνει, κυρίως, ίχνη του τροφοδοτικού, στις βασικές συχνότητες των 50Hz και των 100Hz καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της ενδοδιαμόρφωσης τους. Στην πράξη, πάντως, παρά τα σαφή ίχνη στο διάγραμμα, οι πραγματικές στάθμες είναι χαμηλές. Για παράδειγμα στην συνιστώσα των 100Hz (-84dBr περίπου) αντιστοιχούν 63μV θορύβου. Η περιοχή των υψηλών και πολύ υψηλών συχνοτήτων είναι, επίσης, πολύ ήσυχη και ο υψίσυχνος θόρυβος που μαζεύει ο προενισχυτής φαίνεται να είναι ελάχιστος.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης (19/20kHz, λόγος στάθμης 1:1, στάθμη αναφοράς 1Vrms).

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Η μεταβολή της παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη του σήματος αποκαλύπτει ένα κύκλωμα με ομαλή και προβλέψιμη συμπεριφορά. Με στάθμη εξόδου 1Vrms οι τιμές παραμόρφωσης κινούνται γύρω και κάτω από το 0.01% με ήπια τάση αύξησης σε συνάρτηση με την συχνότητα (πάνω από τα 6kHz περίπου) και σαφή ανοδική τάση καθώς η στάθμη μειώνεται και φέρνει στην επιφάνεια τον θόρυβο του κυκλώματος. Στα -10dBr (με αναφορά το 1Vrms) κινείται λίγο κάτω από το 0.03%.
Τέλος, το διάγραμμα της παραμόρφωσης (THD και THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την γενικότερη συμπεριφορά του ATC-2: H παραμόρφωση μεταβάλλεται ιδιαίτερα ομαλά χωρίς ίχνη υπερφόρτωσης μέχρι τα... 25Vrms και ο θόρυβος παίζει τον σημαντικότερο ρόλο κάτω από τα 7Vrms περίπου.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1Vrms. Στάθμες -10dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -4dBr (πορτοκαλί), -1dBr (ιώδης).

Παραμόρφωση (THD+N/THD) σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).