Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/05/2003


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΤΑΞΗΣ "D": ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

AV BLOG 

SITE MAP

Τάξεις ενισχυτών και θερμικές απώλειες

1. Eισαγωγή
2. Τάξεις ενισχυτών και θερμικές απώλειες
3. Η τάξη "D"
4. Η αρχή λειτουργίας της τάξης "D" και η διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM)
5. Δομή, λειτουργία και προβλήματα
6. Resources

ΚΟΡΥΦΗ...

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

H απόδοση ενός συμβατικού ενισχυτικού σταδίου περιλαμβάνει πάντοτε και τις θερμικές απώλειες επάνω στους ημιαγωγούς ισχύος.  Οι απώλειες αυτές κατά τα γνωστά μπορούν να υπολογιστούν από το γινόμενο της τάσης στα άκρα του ημιαγωγού επί το ρεύμα που τον διαρρέει.  Η τάση στα άκρα του ημιαγωγού σε κατάσταση ηρεμίας εξαρτάται από το κύκλωμα και καθορίζει για ποιό ποσοστό του συνολικού σήματος ο ημιαγωγός βρίσκεται σε λειτουργία. 

Στο σχήμα αυτό φαίνεται ένας στοιχειώδης ενισχυτής single ended σε τάξη "Α".  Εδώ, η συνολική τάση τροφοδοσίας ισούται με το άθροισμα της τάσης στα άκρα του ημιαγωγού και της τάσης στα άκρα του φορτίου.  Για λειτουργία χωρίς παραμόρφωση πρέπει να επιλέξουμε τάση στα άκρα του ημιαγωγού την μισή της τάσης τροφοδοσίας επιλογή που εγγυάται μεγάλες απώλειες και μικρή απόδοση.

ΚΟΡΥΦΗ...

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Για παράδειγμα σε έναν στοιχιεώδη ενισχυτή τάξης "Α" όπως αυτός του σχήματος, η τάση VT μεταξύ συλλέκτη και εκπομπού πρέπει να είναι η μισή της συνολικής τάσης τροφοδοσίας.   Σε μία τέτοια περίπτωση το ρεύμα που απαιτεί το φορτίο καθορίζει τις απώλειες στον ημιαγωγό οι οποίες είναι μεγάλες επειδή και η τάση στα άκρα του είναι μεγάλη. Αυτά σημβαίνουν όταν ο ημιαγωγός λειτουργεί στην περιοχή γραμμικής λειτουργίας του (όπως είναι απαραίτητο στην περίπτωση των συμβατικών "αναλογικών" ενισχυτών)  Ωστόσο, μπορούμε να πολώσουμε τον ημιαγωγό του κυλώματος, έτσι ώστε να λειτουργεί ωε διακόπτης:  Σε μία τέτοια περίπτωση είτε θα είναι "ανοικτός" οπότε δεν θα υπάρχει ροή ρεύματος (άρα και απώλειες) είτε θα είναι "κλειστός" οπότε θα υπάρχει μέν ροή ρεύματος (όπως απαιτεί το φορτίο) αλλά η πτώση τάσης στα άκρα του θα είναι ελάχιστη, άρα και οι απώλειες ελάχιστες.  Βεβαίως, μία τέτοια λειτουργία δεν εξυπηρετεί σε τίποτε αν το σήμα εισόδου διέπεται από γραμμικές μεταβολές συναρτήσει του χρόνου, είναι δηλαδή αναλογικό.  Ενα τέτοιο ενισχυτικό στάδιο δύο καταστάσεων απαιτεί και το ανάλογο σήμα δύο καταστάσεων δηλαδή ένα σήμα σε ψηφιακή μορφή

ΚΟΡΥΦΗ...

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
Audio & Video Primer.  Εναι εισαγωγικό κείμενο για τα οπτικοακουστικά συστήματα.
Η Ιεραρχική Θεώρηση των οπτικοακουστικών συστημάτων.  Τα μέρη ενός συστήματος και η σχέση του κάθε μέρους με τα υπόλοιπα
Η τάξη "D"είναι το καυτό θέμα συζήτησης όσον αφορά τους ενισχυτές ισχύος.  Η τεχνολογία, οι αρχές λειτουργίας και τα προβλήματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
HowTo: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε ηχεία.
HowTo: Λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε τελικό ενισχυτή.
e-mailHELP!: Αν έχετε απορίες, μπορούμε να τις απαντήσουμε.


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2003
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr