Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/02/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Νέος μικρός ολοκληρωμένος από την Pass Labs.

Νέος μικρός ολοκληρωμένος από την Pass Labs.
2021/01/27, [εταιρικό website]

O ΙΝΤ-25 είναι ένας μικρός ολοκληρωμένος ενισχυτής ο οποίος βασίζεται στην κλασική προσέγγιση της Pass (τάξη Α, FET στο στάδιο ισχύος), αλλά εκμεταλλεύεται την μικρή ισχύ του ώστε να γίνει απλούστερος, με μικρότερη διαδρομή σήματος και λιγότερα στάδια ενίσχυσης.
H δομή του νέου ενισχυτή περιλαμβάνει ένα στάδιο προενίσχυσης με NOS FET σε συνδεσμολογία κοινής πηγής με ανάδραση ρεύματος, το οποίο ακολουθείται από ένα στάδιο εξόδου βασισμένο σε ένα ζευγάρι FET ισχύος, κάθε ένα από τα οποίο μπορεί να ελέγξει μέχρι 700W/40Α. H εταιρία αναφέρει ότι το κύκλωμα δεν χρησιμοποιεί τοπική ανάδραση (degeneration), χρησιμοποιεί ένα νέο κύκλωμα πόλωσης του σταδίου εξόδου και η σύνδεση με την έξοδο γίνεται άμεσα, χωρίς να μεσολαβούν μεταξύ των ημιαγωγών και του φορτίου οι κλασικές αντιστάσεις εξισορρόπησης ρεύματος (οι οποίες, μεταξύ άλλων, επιδρούν και στον συντελεστή απόσβεσης).
Επειδή η ονομαστική ισχύς του ενισχυτή είναι χαμηλότερη (2x25W/8Ω), μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαμηλότερη τάση τροφοδοσίας και υψηλότερα ρεύματα πόλωσης (χωρίς να αυξάνονται ιδιαίτερα οι θερμικές απώλειες), γεγονός που επιτρέπει στον ΙΝΤ-25 να λειτουργεί σε τάξη Α για μεγαλύτερο ποσοστό του σήματος, ακόμη και με ηχεία που έχουν χαμηλή αντίσταση ή έντονα επαγωγικό/χωρητικό χαρακτήρα.
Ο ενισχυτής διαθέτει τρεις εισόδους line και η ρύθμιση της στάθμης γίνεται μέσω ενός βηματικού εξασθενητή με βήμα 1dB και εύρος 63dB. Η συσκευή συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο.

info: Audience, τηλ.: 210-959.6288, http://audioevolution.gr/, https://www.passlabs.com/