Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Δευτέρα, 08/03/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Ακούγοντας μουσική στην Ελλάδα: Εσείς πώς ακούτε;

Ακούγοντας μουσική στην Ελλάδα: Εσείς πώς ακούτε;
2021/03/05, [δ.τ.]

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ, με τίτλο "Ακουστικός σχεδιασμός και ψηφιακός ήχος", για τις ανάγκες διπλωματικής εργασίας, εκπονείται έρευνα σχετική με τις συνήθειες που καθορίζουν την ακρόαση μουσικής στην Ελλάδα.
Με βάση τα όσα αναφέρει το ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στην ακουστική επιστήμη και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και πρακτικό – εφαρμοσμένο επίπεδο στον επιστημονικό τομέα του ακουστικού σχεδιασμού, εστιάζοντας τόσο σε θέματα τέχνης, όσο και τεχνολογίας του ήχου. Έμφαση δίνεται στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, μέτρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας ήχου με βάση την ψηφιακή τεχνολογία και τους υπολογιστές.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της μηχανικής του ήχου, του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα προστασίας από θόρυβο. Την επιμέλεια του προγράμματος έχει ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών Γιάννης Μουρτζόπουλος.
Ο τρόπος και τα μέσα που ακούμε μουσική έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή των σχετικών στοιχείων, ειδικά για την Ελλάδα. Διπλωματική Εργασία με τίτλο "Συνήθειες ακρόασης μουσικής στην Ελλάδα", η οποία εκπονείται από την κ. Δήμητρα Φλούδα, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., επιχειρεί να καταγράψει και να αναλύσει αυτά τα στοιχεία και χρειάζεται μεγάλο δείγμα που θα συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο μπορείτε να προσπελάσετε από εδώ.
Με δεδομένο την ισχυρή σχέση των αναγνωστών του avmentor με την μουσική, δεν θα ήταν κακή ιδέα να αφιερώσετε μερικά λεπτά για να δημιουργηθεί ένα σωστό προφίλ που θα περιλαμβάνει και τους απαιτητικούς ακροατές!