Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 07/12/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Cary Audio: Διαθέσιμος στην ελληνική αγορά ο DAC-200ts.

Cary Audio: Διαθέσιμος στην ελληνική αγορά ο DAC-200ts.
2021/12/02, [δ.τ.]

Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν την Cary από τους λαμπάτους ενισχυτές της, ο κατασκευαστής από την Αμερική έχει χαράξει, εδώ και χρόνια, την δική του πορεία στο digital audio. Η εμπειρία που έχει συσσωρεύσει, φαίνεται στην περίπτωση του κορυφαίου DAC-200ts, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ελληνική αγορά.
Η συσκευή ενσωματώνει μια σειρά από τεχνολογίες της Cary, όπως είναι ο αλγόριθμος upsampling TruBit, ο οποίος χρησιμοποιεί DSP στα 128 bit για να ανεβάσει το sample rate μέχρι τα 32-bit/768kHz, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη και ένα συνδυασμό clock με πολύ χαμηλό jitter και reclocking (OSO), που συνδυάζονται με δύο τετραπλούς/σε παράλληλη σύνδεση μετατροπείς d/a ώστε να βελτιώνεται ο λόγος σήματος προς θόρυβο. Το στάδιο εξόδου περιλαμβάνει ένα διπλό κύκλωμα, με ξεχωριστά, επιλεγόμενα από τον χρήστη στάδια solid state και λυχνίας (με δύο διπλοτριόδους 12AU7) σε μια αρχιτεκτονική που η Cary ονομάζει DiO (Dual Independent Output) και προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης, ώστε να είναι δυνατή η απευθείας οδήγηση τελικών.
Η συνδεσιμότητα του DAC-200ts περιλαμβάνει συμβατικές ψηφιακές εισόδους (δύο ομοαξονικές, οπτική και AES/EBU), θύρα USB, ψηφιακές εξόδους (οπτική και ομοαξονική), είσοδο και έξοδο χρονισμού (Word Clock) καθώς επίσης και single ended και balanced αναλογικές εξόδους.΄Υπάρχει ακόμη δυνατότητα ασύρματου streaming μέσω Bluetooth. Η συσκευή μπορεί να διαχειριστεί streams μέχρι 24/192 μέσω των συμβατικών ψηφιακών εισόδων και μέχρι 32/384 και DSD128 μέσω USB. Η ψηφιακή έξοδος φτάνει μέχρι τα 24/192. Ο χειρισμός του DAC-200ts μπορεί να γίνει και μέσω εφαρμογής, διαθέσιμης για Android και iOS.

info: HiFi Power, τηλ.: 210-384.5272, https://www.hifipower.gr/, https://www.caryaudio.com/