Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 29/09/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Νέο μεγάλο sub από την REL.

Νέο μεγάλο sub από την REL.
2020/07/01, [εταιρικό website]

Το 212/SX του γνωστού κατασκευαστή, φιλοδοξεί να συνδυάσει μεγάλες στάθμες και έκταση χαμηλά με την ευγένεια και την λεπτότητα που απαιτεί η χρήση υπογούφερ από απαιτητικά συστήματα. Ο δρόμος προς τον στόχο αυτό, περνά μέσα από τέσσερα δωδεκάιντσα και έναν ενισχυτή 1000W. Η REL αναφέρει, επίσης, ότι έχει βελτιώσει τα φίλτρα που χρησιμοποιεί και ότι οι καινούριες μονάδες της είναι ειδικά σχεδιασμένες έτσι ώστε να λειτουργούν ιδανικά, τόσο σε περιβάλλον δικαναλικού ήχου όσο και σε μεγάλα συστήματα οικιακού κινηματογράφου.
Κάθε 212/SX περιλαμβάνει δύο γούφερ δώδεκα ιντσών με πολύ μεγάλες διαδρομές και δύο παθητικούς ακτινοβολητές με την ίδια διάμετρο, από τους οποίους ο ένας ακτινοβολεί προς το δάπεδο. Τα μεγάφωνα οδηγούνται από ένα ενισχυτή Gen 5 της εταιρίας ο οποίος αποδίδει 1000W.
Το sub μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα τόσο από την είσοδο .1/LFE όσο και από την είσοδο υψηλής ισχύος και προσφέρει, επίσης, δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω ενός πακέτου ηλεκτρονικών το οποίο έχει αναπτύξει η ίδια η REL και το ονομάζει Airship. Το Airship λειτουργεί στην ζώνη συχνοτήτων των 5,8GHz και προσφέρει την δυνατότητα ασύρματης, μη απωλεστικής μετάδοσης, σε δύο κανάλια επικοινωνίας, από τα οποία το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σήμα υψηλής ποιότητας δύο καναλιών ενώ το δεύτερο χειρίζεται τα σήματα του LFE.

info: Location Sound, τηλ.: 210-364.6154, http://www.rel.net/, https://locationsound.gr/