Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Δευτέρα, 13/04/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Aethos: Ο νέος ολοκληρωμένος ενισχυτής της Rega.

Aethos: Ο νέος ολοκληρωμένος ενισχυτής της Rega.
2019/11/09, [εταιρικό website]

Με νέα αισθητική σε ό,τι αφορά το σασί και με κυκλώματα που αποτελούν εξέλιξη αυτών που χρησιμοποιούνται στους Elex-R και Elicit-R, ο Aethos είναι ένας ολοκληρωμένος ενισχυτής που αποδίδει πάνω από 150W (6Ω) και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια φρέσκια πρόταση της εταιρίας στην συγκεκριμένη αγορά. Ο ενισχυτής βασίζεται σε dual mono αρχιτεκτονική, με έναν δακτυλιοειδή μετασχηματιστή και τοπικές σταθεροποιήσεις τόσο στο στάδιο line όσο και μέχρι τα drivers του τελικού σταδίου.
Το στάδιο της προενίσχυσης χρησιμοποιεί διακριτά FET σε τάξη Α με πυκνωτές πολυπροπυλενίου στο δρόμο του σήματος. Αρκετά ενδιαφέρον φαίνεται το στάδιο του εξασθενητή το οποίο είναι μεικτό, βασιζόμενο τόσο σε παθητική εξασθένηση (με ένα Alps Blue Velvet) όσο και σε εξασθένηση μέσω της μεταβολής του κέρδους ενός σταδίου με τελεστικούς ενισχυτές των οποίων η είσοδος υλοποιείται, επίσης, με FET. Η εταιρία αναφέρει ότι αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει καλύτερο τράκινγκ, δηλαδή ομοιότητα στην εξασθένηση μεταξύ των καναλιών, αφού αυτή εξαρτάται περισσότερο από την ποιότητα των υλικών του κυκλώματος και λιγότερο από το ποτενσιόμετρο.
Το στάδιο ισχύος είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του αντίστοιχου σταδίου των Elex-R και Elicit-R και βασίζεται σε μια συμμετρική παράλληλη τοπολογία με Darlington υψηλής ισχύος της Sanken. Η εταιρία αναφέρει ότι ο παραλληλισμός δεν είναι συμβατικός δεν αφορά δηλαδή μόνο στους ημιαγωγούς εξόδου, αλλά περιλαμβάνει τόσο το κύκλωμα οδήγησης όσο και το κύκλωμα πόλωσης του κάθε ζεύγους.
Στις δυνατότητες σύνδεσης του ενισχυτή, περιλαμβάνονται πέντε είσοδοι στάθμης line, βρόχος εγγραφής, έξοδος προενισχυτή, είσοδος direct και έξοδος ακουστικών.

info: Βιντεορυθμός Α.Ε., τηλ.: 210-642.3000, http://www.videorythmos.gr/, http://www.rega.co.uk/