Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τετάρτη, 25/04/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Physical Wire: Νέα εταιρία κατασκευής καλωδίων.

Physical Wire: Νέα εταιρία κατασκευής καλωδίων.
2020/03/26, [δ.τ.]

Η ελληνική Physical Wire φιλοδοξεί να μπει στον χώρο των χειροποίητων καλωδίων υψηλών απαιτήσεων, διαθέτοντας, ήδη, δύο πλήρεις σειρές προϊόντων, που βασίζονται σε μονόκλωνους αγωγούς από χαλκό υψηλής καθαρότητας, του οποίου η επεξεργασία και η έλαση έχει γίνει στην Ελλάδα.
Με βάση τις πληροφορίες που δίνει η εταιρία, στον καθαρό χαλκό του κάθε αγωγού γίνεται προσθήκη ποσοστού αργύρου, στην συνέχεια γίνεται η πλέξη του καλωδίου (των αγωγών και της θωράκισης) και η εφαρμογή τριών διαφορετικών διηλεκτρικών, τα οποία έχουν επιλεγεί με κριτήριο το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι χρησιμοποιούνται κλώνοι διαφορετικής διατομής για τους δύο αγωγούς.
Αυτή την στιγμή, η Physical Wire διαθέτει στην αγορά δύο διαφορετικές σειρές, την Red και την κορυφαία Blue. Αν και δεν δίνονται πολλές λεπτομέρειες, οι εμφανείς διαφορές μεταξύ τους εντοπίζονται στην διατομή των αγωγών που χρησιμοποιούνται και στην αναλογία χαλκού/αργύρου στην κατασκευή του κάθε αγωγού, με την μπλε σειρά να περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό αργύρου σε σχέση με την κόκκινη. Κάθε σειρά περιλαμβάνει καλώδιο ηχείων, καλώδιο interconnect, βραχυκυκλωτήρες για χρήση σε ηχεία με διπλοκαλωδίωση και καλώδιο τροφοδοσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να δοκιμάσετε τα νέα καλώδια, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Physical Wire.

info: Physical Wire, τηλ.: 211-403.4524, 690-695.9351, https://physicalwire.gr/