Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 06/10/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


First Watt: Νέος τελικός ενισχυτής F8.


First Watt: Νέος τελικός ενισχυτής F8.
2020/09/24, [εταιρικό website]

Η χαμηλών τόνων εταιρία που έχει ιδρύσει ο Nelson Pass, σε μια προσπάθεια να εξερευνήσει σχεδιαστικές ατραπούς λίγο περισσότερο ακραίες, αλλά σημαντικές, ανακοίνωσε έναν νέο τελικό ενισχυτή με κωδικό F8.
Τα προϊόντα της First Watt δεν είναι, εννοείται, για οποιονδήποτε, καθώς χαρακτηρίζονται από μικρή ισχύ (που δεν ξεπερνά τα 25W) και θέλουν ηχεία υψηλής απόδοσης και “λογικές”, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Pass, στάθμες, ψάχνουν όμως μια ιδιαίτερα καλή απόδοση στην πράξη.
Οι μικροί ενισχυτές, αναφέρει ο Pass, έχουν κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα γνωστά “θηρία”, καθώς θεωρεί ότι απλά κυκλώματα σε τάξη Α με περιορισμένο ποσοστό αρνητικής ανάδρασης μπορούν να προσφέρουν πολύ υψηλή ποιότητα. Ο F8 που παρουσιάστηκε πρόσφατα, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αποδίδοντας 25W/8Ω ανά κανάλι.
Η σχεδίασή του ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια περίπου και το κύκλωμα είναι δύο βαθμίδων, single ended σε τάξη Α και χρησιμοποιεί J-FETs (NOS Toshiba 2SJ74 και SemiSouth R100 SiC) για το στάδιο του κέρδους και ένα MOSFET IRFP240 για το στάδιο της ισχύος, μιλάμε,δηλαδή, για έναν ενισχυτή με τρεις ημιαγωγούς ανά κανάλι!
Ο F8 είναι παρόμοιος με τον J2 της εταιρίας, αλλά είναι απλούστερος στο στάδιο εισόδου (ένας ημιαγωγός έναντι έξι) και χρησιμοποιεί ανάδραση ρεύματος αντί κλασική ανάδραση με διαφορικό ενισχυτή (όπως ο J2), Το αποτέλεσμα, αναφέρει η First Watt, είναι ένας ενισχυτής με επικρατούσα την δεύτερη αρμονική (στην παραμόρφωση), μικρότερες τιμές παραμορφώσεων συνολικά, μικρότερες ανάγκες αρνητικής ανάδρασης, μεγαλύτερο εύρος και υψηλότερο συντελεστή απόσβεσης. Είναι διαθέσιμος. έναντι $4.000,-