Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/11/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


D-10X: Το κορυφαίο SACD/CD player της Luxman.

D-10X: Το κορυφαίο SACD/CD player της Luxman.
2020/07/17, [δ.τ.]

Η εταιρία ανακοίνωσε στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού το D-10Χ, την κορυφαία ψηφιακή πηγή της, η οποία είναι μια από τις πρώτες που βασίζονται στο νέο κορυφαίο ολοκληρωμένο μετατροπής d/a της ROHM, το MUS-IC BD34301EKV.
Το συγκεκριμένο τσιπ παρουσιάζεται ως μια από τις κορυφαίες υλοποιήσεις σήμερα. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική ΔΣ (Delta-Sigma) και έχει ανάλυση 32bit, επιτυγχάνοντας λόγο σήματος προς θόρυβο -130dB και αρμονική παραμόρφωση -115dB, τιμές, ασφαλώς, εντυπωσιακές. Το D-10Χ χρησιμοποιεί δύο τέτοια ολοκληρωμένα, σε αρχιτεκτονική dual mono.
Η Lux δεν έχει μείνει, όμως, μόνο στο κομμάτι της μετατροπής d/a. Έχει εξελίξει τα μηχανικά μέρη της συσκευής, με μια νέα, αναβαθμισμένη και με μεγαλύτερη μάζα, έκδοση του δικού της τρανσπόρτ LxDTM-i, το οποίο, πλέον, περιλαμβάνει και βελτιωμένο μηχανισμό ανάγνωσης των δίσκων.
Σε ό,τι αφορά το αναλογικό μέρος της συσκευής, το νέο player είναι το πρώτο μηχάνημα της εταιρίας το οποίο βασίζεται σε μια εξέλιξη της τοπολογίας ODNF (Only Distortion Negative Feedback) η οποία ονομάζεται ODNF-u. Το κύκλωμα είναι fully balanced, με αναλογικά φίλτρα 1ης τάξης.
Η νέα συσκευή διαθέτει και ψηφιακές εισόδους, δίνοντας στον χρήστη πρόσβαση στον DAC. Το πακέτο περιλαμβάνει συμβατική οπτική και ομοαξονική είσοδο (24/192) καθώς και θύρα USB με δυνατότητα χειρισμού σημάτων 32/768 και DSD512, με δυνατότητα, μάλιστα, επιλογής του τρόπου μεταφοράς των δεδομένων (η εταιρία προσφέρει την τεχνολογία Bulk Pet, η οποία διευκολύνει την μεταφορά των δεδομένων από τον δίαυλο, μειώνοντας τον φόρτο των επεξεργαστών, τόσο στην πλευρά του υπολογιστή όσο και στην πλευρά του interface). Για την αναπαραγωγή των αρχείων, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ειδική εφαρμογή της Luxman (διαθέσιμη για Windows και Mac OS).

info: All About Audio Video, τηλ.: 213-0998.206, http://www.allaboutav.gr/, http://www.luxman.com/