Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 26/05/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net


Το MU1 της Grimm Audio υποστηρίζει, πλέον, DXD και DSD256.

Το MU1 της Grimm Audio υποστηρίζει, πλέον, DXD και DSD256.
2020/03/09, [δ.τ.]

Η Grimm ανακοίνωσε, στις αρχές Μαρτίου, μια νέα έκδοση του firmware (v1.1) για το music streamer της, η οποία του επιτρέπει να υποστηρίξει streams DXD, DSD128 και DSD256 και να λειτουργήσει (αν ο χρήστης το επιθυμεί) και ως downsampler. Το MU1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την οδήγηση των μόνιτορ LS1 της εταιρίας, είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε DAC, το οποίο, αναφέρει η Grimm, θα επωφεληθεί από το πολύ χαμηλό jitter του. Για τον σκοπό αυτό, το MU1 διαθέτει πλέον και ρύθμιση της στάθμης (στο ψηφιακό πεδίο), η οποία επιδρά στο σήμα της δεύτερης ψηφιακής του εξόδου. Ο σχετικός αλγόριθμος τρέχει στην FPGA της συσκευής και “είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας” αναφέρει το δελτίο τύπου. Η νέα έκδοση του λογισμικού, προσφέρει, επίσης stand-by mode καθώς και support mode, μέσω του οποίου το τμήμα υποστήριξης της εταιρίας μπορεί να προσπελάσει απευθείας το MU1, εκεί που βρίσκεται εγκατεστημένο.
Το MU1 βασίζεται σε λειτουργικό Linux με custom λογισμικό σε FPGA, διαθέτει πολύ χαμηλό jitter (κάτι στο οποίο η Grimm εξειδικεύεται), διαθέτει συμβατικές ψηφιακές εισόδους (ομοαξονική και οπτική S/PDIF και AES/EBU) και δυνατότητα σύνδεσης στο οικιακό δίκτυο και το διαδίκτυο μέσω Ethernet. Οι ψηφιακές έξοδοι είναι AES3. Η συσκευή μπορεί, ακόμη, να προσπελάσει media μέσω USB και, κατόπιν παραγγελίας, να περιλαμβάνει εσωτερικό δίσκο SSD.

info: Athens Pro Audio, τηλ.: 210-330.1031, http://athensproaudio.gr/, http://www.grimmaudio.com/